Business Central projektstyring

Business Central leverer projektstyrings funktionalitet der gør dig i stand til at planlægge og forvalte de mange projekt aktiviteter inden for de i forvejen fastlagte finansielle rammer og tidsfrister. Med den rigtige projektstyringsløsning bliver dine projekter gennemført til aftalt tid og inden for budgettet.

Hvad er projektstyring?

Begrebet Projektstyring dækker over den praksis og de arbejdsgange der udgør processen med at påbegynde, planlægge, udføre, kontrollere og lukke arbejdet i forbindelse med et projekt i virksomheden. Formålet og udfordringen er, at opnå de i forvejen fastlagte projektmålsætninger og opfylde specifikke succeskriterier inden for rammerne af det specificerede tidspunkt og budget..

Styr dine projekter med Business Central

Business Central leverer funktionalitet der gør dig i stand til at udføre alle de gængse typer af projektstyringsopgaver, eksempelvis konfigurering af et job og ressourceplanlægning, samt at leverer al den information, der er nødvendig for at styre og forvalte budgetter og overvåge de løbende fremskridt. Ved brug af tidsark har du desuden mulighed for at spore mængden af arbejdstimer for både dine medarbejdere og maskiner på projektet.

Et nuanceret overblik over dine projekter

Som projektleder giver Business Central dig altså et nuanceret overblik, ikke kun over de enkelte individuelle job, men over fordelingen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer, der bruges i forbindelse med projekter. Et overblik der er essentielt for at skabe lønsomhed i en projektbaseret virksomhed.

Your Challenge. Our Passion Nordic Business Central / Dynamics NAV partner