Du er her:

Corona virus / COVID-19

Under en pandemi krise, som den vi er vidne til nu, er det vores første prioritet, at sikre varetagelse af liv og helbred for vores medarbejdere, kunder og medborgere. Dernæst er opretholdelse og fremdrift af kundernes forretning vigtigt, ikke kun for vores kunder og for os, men for hele vores samfund. Derfor driver vi vores virksomhed videre, men under hensyntagen til, at de medarbejdere og kunder der møder ind på kontoret, kan gøre det på sikker vis.

Corona / COVID-19, en global pandemi

Den 11. marts 2020 erklærede verdenssundhedsorganisationen WHO, at udbruddet af coronavirusset kaldet COVID-19, har bredt sig i en grad, så det nu er en pandemi, altså en global epidemi.

Både i Norge og Danmark har man som en konsekvens af pandemien valgt at lukke grænserne. Det betyder, at lufthavne og havne lukkes ned og at der desuden ydes streng kontrol ved landets grænser.

Vi bakker op omkring regeringens tiltag

Vi står altså i en yderst alvorlig og uforudsigelig situation, der allerede på nuværende tidspunkt kræver meget af os alle sammen, men det er vigtigt, at vi står sammen og håndtere situationen i fællesskab. Vores sundhedsvæsen og vores samfund som en helhed står over for massive udfordringer, og vi bør alle gøre hvad vi kan for at støtte indsatsen. Derfor bakker vi i Active Business Solutions op omkring de tiltag regeringen har indført.

Vores prioritet er først og fremmest at varetage liv og helbred, dernest er det vores allesammens pligt, at holde Danmark i gang. Vi har derfor iværksat en række initiativer, der skal understøtte regeringens strategi med at inddæmme spredningen af Corona virus, uden at det bliver på bekostning af vores kunder. Disse initiativer indføres under hensyntagen til, at de medarbejdere, og eventuelle kunder, der møder ind på vores kontorere, kan gøre det uden at blive udsat for unødig smitterisiko.

Vores tiltag under Corona krisen

Aldrig mere end tre medarbejdere på kontoret
Smitterisikoen øges, hvor mange mennesker er tæt på hinanden. Derfor er vi aldrig mere end højest tre personer på kontoret. Resterende medarbejdere arbejder hjemmefra.

Møder
Vi har valgt at begrænse fysiske møder og foretrækker, at møder afholdes via Microsoft Teams (tidligere Skype). Strengt nødvendige møder kan gennemføres, men naturligvis kun under en række forholdsregler og forsigtighedsprincipper. Al rejseaktivitet der forudsætter fly og tog aflyses.

Hvem må besøges os?
Vi er meget forsigtige med hvem, vi lukker ind i virksomhedens kontorbygninger. Af hensyn til både medarbejdere og kunder, ønsker vi at opretholde et sterilt miljø på vores kontorer, og der lukkes derfor under ingen omstændigheder personer ind, som siden Corona udbruddet har opholdt sig i risikoområder eller personer, som ikke kan dokumentere et ærinde eller tilhørsforhold til Active Business Solutions.

Hindring af smittespredning
For at hindre smittespredning blandt medarbejdere på kontoret, har vi indført regler om, at alle medarbejdere skal holde afstand til hinanden. Dette sikre vi med en tre-meterregel, som indebærer, at alle medarbejdere på kontoret ikke må komme tættere på hinanden end mindst tre meter. Derudover er hver arbejdsstation strengt privat og må kun benyttes af den medarbejder der normalt benytter den pågældende arbejdsstation.

 

Hvad er Corona / COVID-19?


Coronavirus tilhører en familie af virus, som både kan være årsag til forkølelser i den milde ende, men også til alvorlige infektioner i luftvejene, som i værste fald kan være dødelige. COVID-19 er en ny type af coronavirus.

Den nye Coronavirus har sin oprindelse i Kina og stammer fra millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen. Udbruddet startede i december 2019, men bredte sig hurtigt til omkringliggende lande og herefter til resten af verden, herunder også Norge og Danmark.

Da COVID-19 er en ny type af coronavirus, som man ikke før har set, er der meget man endnu ikke ved om den og da vores immunsystem aldrig har mødt denne type virus før, er alle modtagelige for smitte.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Coronavirus / COVID-19 kan smitte fra menneske til menneske, og at den smitter gennem nys og host eller gennem indirekte kontakt (som gennem sekret fra hænderne) ligesom 'normal' influenza.

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner