Du er her:

Dynamics 365 Sales Insights (salgsindsigt)

Foren den nyeste teknologi med virksomhedens salgskapaciteter. Dine sælgeres erfaring og intuition kombineret med AI, giver tilsammen indsigt i dine salgsprocesser og løfter det overordnede ambitionsniveau for dit salg. Med Dynamics 365 Sales Insights kan dine sælgere analysere den data de allerede har og dermed få indsigt i og information om hvad status er på relationen til den enkelte kunde, opdage nye muligheder, lukke handler hurtigere og vinde flere kunder.

Gør alle dine sælgere til eksperter med AI teknologi

Med den rigtige løsning bliver alle dine sælgere specialister. Det moderne købsmiljø er under konstant forandring, kundernes krav og forventninger vokser, indkøbspraksis og indkøbskanaler ændres løbende og dynamikken blandt konkurrenterne skifter. Derfor er dine sælgere nødsaget til at være reaktive, de må reagerer på de konstante påvirkninger og forandringer og helst være et skridt foran konkurrenterne. Nøglen til det, er AI (kunstig intelligens). Ved at udnytte den nyeste AI teknologi til at dykke ned i data, bliver dine sælgere i stand til at mærke forandringer i købernes adfærd, behov og tendenser, forandringer der ikke let opdages af menneskelige kapaciteter alene.

Med AI applikationen i Dynamics 365, Dynamics 365 Sales Insights, optimeres dine sælgeres ressourcer og færdigheder, dine kunders engagement øges og salgsresultaterne forbedres. Løsningen giver dig adgang til præskriptiv analyse der leveres realtid og gør det muligt for dine sælgere at handle forud, frem for først at reagere når situationen opstår, på både muligheder og risici. Kort sagt, tilpasningsdygtig AI fra Sales Insights lader dig tænke stort, men starte småt med færdigbyggede og let integrerbare AI-kapaciteter, der vil have en øjeblikkelig indflydelse og påvirkning på dine sælgeres salgseffektivitet.

Planlæg dine salgsaktiviteter

Objektiv salgsforudsigelse
Suppler dine sælgergenererede prognoser med forudsigende prognoser og opnå præcision og nøjagtig. Med AI-drevne salgsprognoser fra aktuelle salgspipelines og viden om historisk performance reduceres også mængden af fejl og partiskhed. Ved hjælp af snapshots og visualisering af flowet af salgsaftaler får dine sælgere en intuitiv sporing og analysering af forandringer i virksomhedens salgespipelines.

Fokus på at få de rigtige købere
Benyt AI teknologi til at prioritere kundeemner og muligheder i forhold til hvem der med størst sandsynlighed kan konverteres og er villig til i sidste ende at foretage et køb. Kort sagt, øg konvertering og vind salg med avanceret teknologi fra Dynamics 365 Sales Insights.

Skab vigtige relationer

Skab forbindelser
Baseret på Microsoft Exchange-data, kan du modtage såkaldte "warm introductions" (varme introduktioner), fra kollegaer, som allerede har en aktiv relation til potentielle kunder. Begrebet "varm introduktion" dækker over en anerkendelse, eller en godkendelse, hvor den person, der introducerer, hæfter for værdien, ægtheden og karakterden af  den anden person og afgiver en implicit erklæring om, at der er gensidighed i den forstand, at den pågældende person er tiden værd for den person, for hvem introduktion bliver gjort.

Opbyg tillid
Udvikl relationen til dine kunder yderligere med AI understøttet salgsfunktionalitet, herunder personaliserede samtalepunkter og NBA (Next-Best-Action / næst bedste handlinger), der er lette at tilpasse til specifikke forretningsprocesser.

Overvåg dine kunderelationer
Ud fra information som er baseret på data der er samlet fra Dynamics 365, Office 365 og LinkedIn, laves der en forholdssundhedsscore, der gør dig i stand til at tage forebyggende skridt og dermed afbøde eventuelle risici der kan skade relationen til kunden.

Automatiserede salgsprocesser

Frigør tid for dine sælgere
Med forslag i realtid der vedrører en bestemt kontekst til oprettelse af nye poster minimeres dataregistrering og dine sælgere sparer tid.

Kommuniker med dine kunder på det rigtige tidspunkt
Automatisk opsporing af hvordan og hvornår dine kunder interagerer med modtagne e-mails. Byg videre på et positivt momentum eller følg op på dine tilbud og aftaler.

Accelerer dit salg

Ved at drage nytte af AI teknologi, kan du arbejde hurtigere og skille dig af med konkurrenter. Og ved at arbejde i et højere tempo, kan du administrerer flere købere, og dermed afslutte flere handler.

Kom hurtigt igang
Opnå en effektiv salgsprocess, ved at maksimere salg til købere i korte salgscyklusser via salgsaccelerator (preview) og få alt det, en intern sælger har brug for samlet på et sted. Gennem grundig afsøgning og research der dækker interessentprofiler, tidligere interaktioner og social indsigt, bliver du i bedre stand til at identificere den næste bedste kunde og at ramme alle de rigtige kundeemner. Intelligente arbejdslister sørger for, at dine sælgere forbliver produktive og holder salget igang. De indlejrede salgssekvenser og multikanals engagementsværktøjer gør, at dine salgsteams kan levere en jævn strøm af personaliserede interaktioner

Opnå fuld kontrol over samtalerne
Intelligent funktionalitet i Dynamics 365 Sales Insights, transkriberer og analyserer hvad kunderne føler, hvilken stemning de er i, inholdet af en samtale samt kundens måde at tale på. Find ud af, hvad der får dine kunder til at reagere positivt, og gentag vellykkede opkaldsstrategier på tværs af hele dit salgsteam.

Effektiv coaching
Få gennemsigtihed i dine samtaler, mulighed for at markere risikoaftaler og giv brugbar og handlingsrettet feedback gennem de indbyggede coachingværktøjer og øg dermed dine sælgeres omstillingsparathed og agilitet.

Træf bedre stratetiske beslutninger
Identificer og definer hurtigt nyopståede behov hos dine kunder. Vær altid på forkant med hvad dine kunders behov, med indsigt hentet fra brand og konkyrrent omtale. Få hurtige svar i realtid på hvad forbrugerne ønsker, ved at bruge spørgsmål formuleret i et naturligt sprog og som er baseret på salgs- og samtaledata.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner