Du er her:

Ny bogføringslov og krav om digital bogføring

Hvis du i dag laver dit regnskab i Excel, eller i en notesbog, og opbevarer du dine bilag, det vil sige fakturaer, kvitteringer, osv., fysisk, så skal du med al sandsynlighed flytte dit regnskab til en digital regnskabsløsning, som understøtter digital opbevaring af dine bilag, inden for de næste par år. Der er nemlig indført en ny bogføringslov som skal sikre, at fremtidens bogføring er digital.

Indholdsmenu


Lov om digital bogføring

Du har måske allerede hørt om den nye bogføringslov, som officielt trådte i kraft den 1. juli i år, men startende fra og med den 1. januar 2023 udfoldes kravene om digital bogføring.

Lov om digital bogføring

En bemærkelsesværdig ændring i loven er, at de virksomheder som er omfattet af loven fra 1. januar 2023 skal have etableret et digitalt bogholderi. Det vil sige, at alle virksomhedens bilag skal digitaliseres, og at et bilag i papirform ikke længere vil være gyldig dokumentation for en transaktion i virksomheden. Derudover skærper Erhvervsstyrelsen kontrollen med bogføringen og bøderne for overtrædelser af bogføringsloven forhøjes markant.

Punkter i loven du skal være opmærksom på:

  • Der vil blive stillet krav om, at regnskabsmateriale opbevares digitalt og sikkerhedskopieres. Små personlige virksomheder er undtaget.
  • De virksomheder som ikke med indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen har afsluttet deres første regnskabsår, er der lovhjemmel til, at Erhvervsstyrelsen må gennemføre risikobaseret bogføringskontrol. Det gælder også for selskaber, som har fravalgt revision.
  • Formår en virksomhed ikke at fremvise originalt digitalt regnskabsmateriale eller sikkerhedskopi herfor til brug for en myndighedskontrol, risikerer virksomheden, at blive pålagt en bøde på op til 1,5 million kroner.

Digital bogføring: Vigtige datoer

Hvornår kravet om digital bogføring træder i kræft for netop din virksomhed, afhænger både af din virksomhedsform og dens omsætning.

Digital bogføring vigtige datoer
  • 1. januar 2023: De nye regler om digital bogføring træder i kræft.
  • 1. juli 2023: Digitale bogføringssystemer skal opfylde de nye krav samt være anmeldt til Erhvervsstyrelsen.
  • 1. januar 2024: Alle virksomheder som har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen skal fra og med januar 2024 bogføre via et digitalt bogføringssystem.
  • 1. juli 2024: Alle de regnskabspligtige virksomheder som anvender et ikke-registreret bogføringssystem skal sikre, at deres regnskabsssystem opfylder gældende krav til digitale bogføringssystemer.
  • 1. januar 2026: Alle foreninger og virksomheder med en årlig nettoomsætning på over 300.000 kr. to år i træk, har pligt til at bogføre via en digitalt bogføringsløsning.
  • 1. juli 2026: Virksomheder som ikke er regnskabspligtige med en nettoomsætning over 300.000 kr. der anvender et regnskabssystem som ikke er registreret har pligt til at sikre, at deres regnskabsssystem opfylder alle gældende krav til digitale regnskabsssystemer

Hvem er pålagt de nye bogføringskrav?

Det er kun få virksomheder som er undtaget kravet om digital bogføring og opbevaringen af bilag. Kun virksomheder med en årlig nettoomsætning på 300.000 kr. eller derunder i to følgende år, eller som ikke har pligt til at aflægge årsrapport, er undtaget de nye regler.

Hvem er pålagt de nye bogføringskrav

Hvornår du skal digitalisere håndteringen af dit regnskab afhænger af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører.

Hvad er digital bogføring?

Benytter du er digitalt bogføringssystem får du nemmere ved at håndtere virksomhedernes administrative arbejde, da systemet hjælper dig med at holde styr på virksomhedens bilag, indtægter, udgifter, moms, ubetalte regninger osv.

Hvad er digital bogføring

Et bogføringssystem understøtter automatisk og korrekt bogføring af virksomhedens udgifter og indtægter, gemmer sikkert dine bilag samt øvrigt bogføringsmateriale og giver dig mulighed for at sende og modtage e-fakturaer. At finde det rigtige bogførimgssystem kan være en uoverskuelig proces, da der findes en lang række digitale bogføringssystemer på markedet. Med Dynamics 365 Business Central får du et system, som både hvad angår pris og funktionalitet kan bruges af alle virksomheder, lige fra den selvstændige virksomhedsejer med få kunder, til virksomheder med komplekse forretningsstrukturer, som har brug for lagerstyring og integration til lønsystem og webshop.

Hvorfor digital bogføring?

Du opnår mange fordele ved at digitalisere din bogføring og opbevaringen af dine bilag.

Hvorfor er digital bogføring

Udover at du slipper for at skulle opbevare og gemme dine bilag, mindsker du også risiokoen for at bilag går tabt, når du bogfører mindskes risikoen for fejl og så bliver mængden af administrativt arbejde i din virksomhed betydeligt mindre. Da myndighederne med den nye bogføringslov har lettere adgang til virksomhedernes regnskaber, bliver indsatsen mod finansiel kriminalitet selvsagt også styrket betydeligt.

Hvilke virksomheder skal bogføre?

Alle virksomheder i Danmark uanset ejer- eller hæftelsesforhold har pligt til at bogføre.Faste driftssteder af udenlandske virksomheder samt danske filialer er også omfattet af loven.

Hvilke virksomheder skal bogføre

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?

Den nye bogføringslov trådte officielt i kraft den 1. juli 2022, men startende fra og med den 1. januar 2023 indføres kravene om digital bogføring, hvilket betyder, at fra den 1. januar næste år skal alle virksomheder have etableret et digitalt bogholderi.

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft

Du vil altså ikke længere kunne anvende et bilag i papirform som gyldig dokumentation for en transaktion i din virksomhed.

Skal jeg skifte regnskabsløsning?

Hvis du er usikker på, om din nuværende regnskabsløsning lever op til de nuværende bogføringskrav, eller er forberedt til at imødekomme de nye krav, er det vores klare anbefaling, at du skifter regnskabsprogram.

Skal jeg skifte regnskabsløsning

Er din virksomhed undtaget kravet om digital bogføring og bilagshåndtering, bør du alligevel overveje at skifte til et moderne økonomisystem. Der er mange fordel at hente ved at automatisere store dele af dit regnskabsarbejde.

Skift til Business Central

Er du usikker på, om den økonomiløsning du benytter nu, lever op til Erhvervsstyrelsens nye bogføringskrav om digitaliseret regnskab og opbevaringen af bilag?

Skift til Business Central

I så fald bør du overveje, om du skal skifte til en regnskabsløsning som Business Central, der ikke alene effektiviserer dine regnskabsprocesser, men også giver dig indsigt i alle aspekter af din virksomhed. Business Central er desuden en ekstremt fleksibel løsning, du nemt kan skalere virksomhedens behov. Du risikerer altså ikke at vokse ud af løsningen, når din virksomhed vokser.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner