Du er her:

Hvad er RPA?

I modsætning til hvad navnet måske indikerer, så betyder introduktionen af Robotic Process Automation (RPA) ikke, at vi skal forvente rigtige robotter som kollegaer i den nærmeste fremtid. RPA skal i stedet ses som en virtuel medarbejder, der kopierer det arbejde, den menneskelige medarbejder udfører på computeren.

Hvad er Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation er en ny og spirende teknologi, baseret på softwarerobotter og kunstig intelligens (AI). RPA har til formål at automatisere forretningsprocesserne i virksomhederne og dermed overfløgiggøre en stor del af de manuelle arbejdsgange.

RPA er altså for det interne workflow i den moderne virksomhed, hvad en rigtig robot er for arbejdsgangene i produktionsvirksomheden, men hvor eksempelvis bilfabrikantens robot samler biler, optimerer RPA’ens softwarerobotter virksomheden interne arbejdsgange og automatiserer en lang række af menneskelige administrative arbejdsopgaver.

Optimér arbejdsprocesser og frigiv ressourcer

Bruges RPA rigtigt, kan teknologien således frigive ressourcer og dine medarbejdere kan fokusere på deres kernearbejdsområder. RPA kan derved øge dine medarbejderes effektivitet betydeligt og meget tyder på, at der, både i private og offentlige organisationer, er store muligheder for intern processoptimering. Processer, som kan effektiviseres og automatiseres ved at integrere RPA robotter.

Innovativ optimering

Optimering af de interne arbejdsprocesser gennem automatisering er ikke noget nyt fænomen. Virksomheder har altid bestræbt sig på at øge effektiviteten og derved fremme vækst og indtjening. Indtil nu, har man opnået denne effektivisering ved, eksempelvis at investere i et ERP system, der integrerer og optimerer de mange processer en virksomhed, men på trods af, at man har implementeret et moderne ERP system, er arbejdsprocesserne stadig ikke fuldt automatiserede. Det betyder, at man med RPA vil kunne optimere arbejdsgangene yderligere og derved opnå en række forbedringer, herunder reducerede omkostninger og hurtigere arbejdsgange.

Hvordan virker RPA?

Man kan tænke RPA som en virtuel medarbejder, der samarbejder med de eksisterende forretningsapplikationer og altså udfører de strukturerede processer automatisk. Det er altså ikke nødvendigt at foretage ændringer på dine eksisterende systemer, RPA arbejder som dine medarbejdere, men RPA automatisere en række processer, herunder fakturahåndtering og rapportgenerering. Med Robotic Process Automation kan forretningsprocesserne udføres hurtigt, fejlfrit og fuldstændigt automatisk.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner