Du er her:

Dynamics NAV projektforløb i fire trin

Ingen projekter er ens og denne oversigt er naturligvis kun vejledende.

Behovsanalyse

Før vi begynder implementeringen af Dynamics NAV er det vigtigt at vide præcis hvilke behov din virksomhed har.

Derfor er en grundig analyse nødvendig, så vi forstår din virksomheds udvikling, muligheder og problemer fuldt ud. Med den viden en analyse giver os kan vi skræddersy din Dynamics NAV-løsning så den opfylder din virksomheds behov og forretningsmæssige krav.

Implementering

Lad dig ikke forvirre eller skræmme af implementeringsprocessen.

Alle vores konsulenter har arbejdet med udvikling og implementering af Dynamics NAV i mindst 10 år, og har stor erfaring fra arbejde med andre virksomheder fra vidt forskellige brancher. Derfor kan vi også hjælpe din virksomhed.

Implementeringen af Dynamics NAV udføres via adskilte dele. En effektiv implementeringsmetode indebærer, at alle ressourcer udnyttes optimalt og at informationsstrømmene fordeles mellem alle projektets involverede parter. Dette sikre en implementering af høj kvalitet der bliver fastholdt inden for de aftalte rammer.

Undervisning

Ingen ERP-systemer fungerer optimalt uden kyndige brugere. Derfor vægter vi højt at kunden bliver ekspert i sin egen Microsoft Dynamics NAV (Navision) løsning.

Vores erfaring viser, at mange Dynamics NAV brugere med tiden indarbejder rutiner som ikke er de mest effektive i forhold til systemets ydeevne. Vi tilbyder derfor grundig undervisning af dig og dine medarbejdere i Microsoft Dynamics NAV, vores tillægsprodukter og branchespecifikke løsninger.

Opgradering

En stor del af, at drive virksomhed er, at opgradere og vedligeholde din virksomheds softwaresløsninger. Tilgengæld kan fordelen ved, at bruge de nyeste løsninger være betydelig. Forbedrede og nye funktioner kan både optimere og effektivisere produktiviteten i din virksomhed og derved reducere dine omkostninger betragteligt.

Support

Et projektforløb dækker ikke kun leveringen af den nyeste version af Dynamics NAV, men næsten lige så vigtigt også løbende udvikling og support.

Active Business Solutions tilbyder også en supportaftale der sikre dig et årligt opfølgningsmøde hvor vi kortlægger eventuelle forbedringsområder af dit Dynamics NAV system og sikre at du får mest muligt ud af din løsning.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner