Du er her:

Hvad er Business Central Extensions?

Der sker store forandringer i Microsofts ERP-verden for tiden, hvilket for nogle virksomheder betyder, at det kan være tid til at gentænke deres løsninger. Alt tyder nemlig på, at fremtidens Navision, nu Business Central, skrives i AL og udelukkende tilpasses med Extensions. Men hvad er Extensions og hvordan forandrer de Navision som vi hidtil har kendt løsningen?

Tilretninger uden for løsningen

Extensions gør det muligt at lave tilretninger eller tilføje ekstra funktionalitet til Dynamics 365 Business Central uden at foretage ændringer i selve grundkoden. Det betyder, at det bliver nemmere at opdatere applikationen til en nyere version, eftersom tilretningerne jo er placeret uden for selve løsningen.

Vi anbefaler i udgangspunktet altid vores kunder, at de kører deres ERP system så standard som det er muligt, da det giver dem størst mulig grad af uafhængighed og fleksibilitet, men vi er selvfølgelig samtidig fuldt ud bevidste om, at ingen virksomhed er ens og at alle forretningsgange er unikke, hvorfor man ofte er nødsaget til at foretage ændringer eller tilføje ny funktionalitet til ERP systemet.

Nemmere opgraderinger

De ofte omfattende og komplicerede tilretninger kan dog ofte skabe udfordringer i forbindelse med opgraderinger til nyere versioner af applikationen, hvilket betyder, at en opdatering i mange tilfælde kan blive både dyr og tidskrævende og resultere i, at mange virksomheder udskyder en opgradering og i stedet vælger at forblive så lang tid som muligt på en ældre version af applikationen.

Og netop for at undgå, at langvarige og omkostningstunge opgraderingsprojekter spænder ben for, at virksomhederne holder deres løsninger opdaterede, bliver tilretninger foretaget i Business Centrals grundkode erstattet af Extensions.

Extensions er altså, helt kort fortalt, tilretninger som ligger uden for selve applikationen. Det betyder, at de ikke påvirkes af de opdateringer Microsoft løbende sender ud til standard applikationen. Man er altså ikke længere låst af dyre og komplekse tilretninger når økonomisystemet skal opdateres til nyeste version.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner