Du er her:

Grundig forretningsanalyse

Som udgangspunkt er målet med at lave en virksomhedsanalyse, at vi ønsker at finde frem til den bedste tilgang og fremgangsmåde til at opfylde dine initiativer og opnå dine mål.

Opstartsfasen

I opstartsfasen er det først og fremmest vigtigt for os at fastlægge de vigtigst spørgsmål: Hvilke problemer ønsker du at løse, hvad ønsker du at udrette og hvordan kan vi tilføje mest værdi i din virksomhed? De svar vi finder frem til her, er vigtige i forhold udarbejdelsen af resten af analysen.

Når vi har lagt os fast på de overordnede mål, bliver vi i fællesskab med dine interessenter enige om de konkrete og specifikke behov og krav.

Fastlæggelse af fremgangsmetode

Med alle krav fastlagt, er det næste skridt i processen at finde løsninger der opfylder dine behov og krav. Dette skridt er formentlig det vigtigste i processen, da det er her vi finder frem til de forretningsprocesser der skal ændres, eller software løsninger der skal udvikles og/eller implementeres. Her kortlægges den smarteste fremgangsmåde til at imødegå dine krav og målsætninger, og vi finder frem til den rigtige løsning for dig.

Skal der eksempelvis ændres på jeres forretningsprocesser, skal eksisterende software justeres eller er det optimalt at designe en helt ny skræddersyet softwareløsning for at imødekomme din virksomheds behov.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner