Du er her:

Brug Dynamics NAV til CRM

Skab overblik over dine kunderelationer og bibehold dine eksisterende kunder.

Kunderelationsstyring

CRM er en forkortelse for det engelske Customer Relationship Management. CRM skaber overblik over dine kunderelationer. Rent praktisk foregår det ved, at systemet indsamler, bearbejder, deler og anvender viden om dine kunder.

Bibehold dine eksisterende kunder

CRM bruges for at bibeholde og udvikle dine gode kunder, frem for at bruge ressourcer på at skaffe nye. Dette vil ofte være en økonomisk fordel, da prisen for at skaffe en ny kunde ofte overstiger prisen for at en eksisterende kunde er tilfreds.

I mange brancher skal CRM ses som markedsføring overfor eksisterende kunder, altså som en styring af den traditionelle marketing.

CRM kan give dig følgende fordele:

  • Et fald i de samlede omkostninger
  • Øget kvalitet og effektivitet
  • Forbedret beslutningsgrundlag
  • Øg opmærksomheden på dine kunder
  • Optimerer profitabiliteten
  • Forbedret produktudvikling

Microsoft Dynamics CRM

Er du interesseret i at forbedre effektiviteten af din CRM indsats yderligere?

Læs mere om Microsoft Dynamics CRM, som er det mest benyttede CRM-system i verden.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner