Du er her:

Introduktion til Microsoft 365 Copilot

Snart tilfører Microsoft generative AI-egenskaber til alle de velkendte kontorapps der udgør Microsoft 365, herunder Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, med deres nye Microsoft 365 Copilot. Den nye AI-assistent er problemfrit integreret i de Microsoft 365-apps, som forbrugere og forretningsbrugere allerede bruger, men den vil også være kernen i en ny app med navnet Business Chat.

Indholdsmenu


Effektivt produktivitetsværktøj

Microsoft har introduceret Microsoft 365 Copilot, som kort sagt er en digital AI-baseret assistent, der skal assistere dig og navigere dig igennem din arbejdsdag.

Microsoft 365 Copilot - En ny måde at arbejde på

Med Microsoft 365 Copilot leverer Microsoft ikke blot en bedre, men en helt ny måde at arbejde på


Microsoft 365 Copilot er baseret på OpenAIs sprogmodel GPT-4, der er opfølgeren til den tidligere version GPT-3, som mange allerede har stiftet bekendtskab med i løbet af efteråret via eksempelvis AI-generede billeder og ikke mindst i forbindelse med ChatGPT.

Microsoft 365 Copilot bygger på Chat GPT-4

Microsoft 365 Copilot bygger på AI-modellerne fra Chat GPT-4, som er udviklet af OpenAI


I samarbejde med OpenAI benytter Microsoft 365 Copilot løbende forbedrede AI-modeller, så forretningsapplikationerne hele tiden bliver mere intelligente og effektive.

 

GPT-4
Generative Pre-trained Transformer 4, forkortet GPT-4, er en multimodal stor sprogmodel skabt af det amerikanske kunstig intelligens (AI) forskningslaboratorium OpenAI og den fjerde verson i GPT-serien. GPT-4 blev frigivet den 14. marts 2023.


Microsoft 365 Copilot kombinerer styrken fra store sprogmodeller (LLM'er) med dine data i Microsoft Graph (altså data fra din kalender, e-mails, chats, dokumenter, møder og mere) og Microsoft 365-apps, og gør på den måde din egen tekst til et ekstremt effektivt produktivitetsværktøj. Og det er inden for rammerne af Microsofts eksisterende forpligtelser til datasikkerhed og privatliv i din virksomhed.

 

Microsoft Graph
Microsoft Graph er med Microsofts egne ord gatewayen til data og intelligens i Microsoft 365, hvilket kort sagt betyder, at det er en API-udvikler platform, der forbinder flere services og enheder.

Ny måde at arbejde på

Med Microsoft 365 Copilot introducerer Microsoft et værktøj, der har til formål at reducere rutineprægede og tidskrævende arbejdsopgaver, så den værdifulde arbejdstid i stedet kan bruges på opgaver, der skaber kreativitet og vækker arbejdsglæde. Med Microsoft 365 Copilot skaber Microsoft ikke blot en bedre måde at arbejde på, men en helt ny måde at arbejde på.

Integreret på to måder

Copilot er integreret i Microsoft 365 på følgende to forskellige måder.

Microsoft 365 Copilot er indlejret i de Microsoft 365-apps du hver dag benytter (herunder Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams), og arbejder sammen med dig som bruger så du kan øge din daglige produktivitet, højne dine færdigheder og ikke mindst frigøre din kreativitet og arbejdsglæde.

Den anden måde hvorpå Copilot er integreret i Microsoft 365 er, at Copilot fungerer på tværs af LLM, Microsoft 365-apps og dine data (herunder din kalender, e-mails, chats, dokumenter, møder og kontakter), så du kan gøre helt nye ting, du aldrig før har kunnet gøre i Microsoft 365. Det betyder, at du kan give Microsoft 365 Copilot et naturligt sprogsprompt, eksempelvis "fortæl mit team, hvordan vi opdaterede produktstrategien", og Microsoft 365 Copilot vil generere en statusopdatering, som er baseret på morgenens møder, e-mails og chattråde.
 

Øget effektivitet i GitHub
Data fra GitHub har vist, at blandt de udviklere der har brugt GitHub Copilot, bliver størstedelen mere produktive, de bruger mindre tid på at søge efter information og kan fokusere deres indsats på at udføre mere tilfredsstillende arbejdsopgaver.

Genopfind og øg produktiviteten i Microsoft 365

I alle de Microsoft 365 apps du til dagligt bruger, er Microsoft 365 Copiliot integreret. Det betyder, at du kan fokusere mere på det vigtigste i dit arbejde og mindre på trivielt og tidskrævende arbejde. Ved at understøtte dig i dine daglige arbejdsopgaver, bidrager Microsoft 365 Copilot til, at du kan slippe kreativiteten løs, øge produktiviteten og højne dine færdigheder.


Microsoft 365 Copilot i Word

I samarbejde med dig skriver, redigerer og opsummerer Copilot i Word. Med blot en kort prompt vil Microsoft 365 Copilot i Word oprette et første udkast, der efter behov bringer oplysninger ind fra hele din virksomhed.

Med Microsoft 365 Copilot har du mulighed for at tilføje indhold til eksisterende Word dokumenter, opsummere en tekst og omskrive sektioner af et dokument eller hele dokumentet, med henblik på at gøre det mere kortfattet og overskueligt.

Copilot giver dig endda mulighed for, at du kan få foreslåede toner i teksten, hvilket betyder, at du selv bestemmer om tonen i teksten skal være professionel, lidenskabelig, afslappet, formel, taknemmelig og så videre. På den måde får du hjælp til, at slå den helt rigtige tone i din tekst.

Microsoft 365 Copilot kan også bidrage til at forbedre din tekst med forslag, der eksempelvis udjævner uoverensstemmelser eller styrke argumenter.

Her er nogle eksempler på kommandoer og prompter, du kan prøve:

 • Lav et to-siders projektforslag baseret på data fra [et dokument] og [et regneark].
 • Gør tredje afsnit mere kortfattet.
 • Skift tone i dokumentet for at være mere afslappet. Opret et udkast på én side baseret på denne grove oversigt.

Microsoft 365 Copilot i Excel

I Excel hjælper Microsoft 365 Copilot dig med at analysere og udforske dine data og du kan stille Copilot spørgsmål i naturligt sprog, ikke kun i formler.

Copilot kan afsløre eventuelle sammenhænge, give dig foreslag til hvad-ny-hvis-scenarier samt foreslå helt nye formler, som er baseret på de spørgsmål du stiller og dermed generere modeller, som er baseret på dine spørgsmål, der hjælper dig med at udforske dine data uden at der foretages nogle ændringer i dem.

Med Copilot får du også hjælp til at identificere tendenser, du kan skabe effektfulde visualiseringer og så får du mulighed for at bede om anbefalinger til at fremme forskellige resultater.

Du kan eksempelvis prøve disse kommandoer og prompter i Excel:

 • Giv en opdeling af salget efter type og kanal. Indsæt en tabel.
 • Projicér virkningen af [en variabel ændring], og generer et diagram for at hjælpe med at visualisere.
 • Model hvordan en ændring af vækstraten for [variabel] ville påvirke min bruttomargin.

Microsoft 365 Copilot i PowerPoint

I PowerPoint kan Microsoft 365 Copilot hjælpe dig med at omdanne dine tanker og ideer til imponerende præsentationer. Copilot kan transformere dine skriftlige dokumenter til slides komplet med talenoter og kilder eller starte du kan starte en helt ny PowerPoint præsentation, baseret på en simpel prompt eller disposition.

Microsoft 365 Copilot giver dig også mulighed for med blot et klik på en knap at forkorte lange præsentationer, bruge kommandoer i naturligt sprog til at tilpasse dine layouts, omformatere tekst og perfektionere timingen på dine animationer.

Prøv eksempelvis disse prompter og kommandoer:

 • Opret en præsentation på fem dias baseret på et Word-dokument og medtag relevante stockfotos.
 • Konsolider denne præsentation i et resumé med tre dias.
 • Omformater disse tre punkttegn i tre kolonner, hver med et billede

Microsoft 365 Copilot i Teams

Med Microsoft 365 Copilot skaber et mere gnidningsfrit samarbejde. Copilot i Microsft Teams bidrager til, at dine møder køres mere effektivt, at der kommer fart på samtalerne, at vigtige diskussionspunkter organiseres og at nøglehandlinger opsummeres, så alle deltagere ved mødet ved præcis, hvad de skal foretage sig når mødet er afsluttet.

I Teams chatten kan Microsoft Copilot hurtigt og præcist give dig svar på konkrete spørgsmål eller opdatere dig om alle de ting du er gået glip af, uden at afbryde diskussionsflowet.

Ved at inkludere og benytte Microsoft 365 Copilot i dine samtaler, får du et ekstremt effektivt værktøj, som kan hjælpe dig med ordinære og banale opgaver, såsom oprettelse af mødedagsordener baseret på chathistorikken, identifikation af de rigtige personer med henblik på opfølgning samt planlægning af næste møde check-in.

Nedenfor er der et par eksempler på kommandoer og prompter, du kan prøve i Microsoft Teams:

 • Opsummer hvad jeg gik glip af på mødet. Hvilke pointer er blevet fremsat indtil videre? Hvor er vi uenige om dette emne?
 • Lav en tabel over fordele og ulemper for [emne, der diskuteres]. Hvad skal vi ellers overveje, inden vi træffer en beslutning?
 • Hvilke beslutninger blev truffet, og hvad er nogle foreslåede næste skridt?

Microsoft 365 Copilot i Business Chat

Business Chat er et helt nyt værktøj, som fungerer på tværs af alle dine apps og data og giver dig mulighed for at gøre ting, som ikke før har været muligt.

Business Chat er dog ikke blot et værktøj, det er en funktion der arbejder sammen med dig og bruger styrken i API-udvikler platformen Microsoft Graph til at indsamle data fra dine e-mails, noter, kontakter, kalender, dokumenter og præsentationer.

Indsaml information fra flere kilder med henblik på at skabe sammenhold i dit team og så I bedst muligt sammen kan skabe fremdrift. Microsoft 365 Copilot i Business Chat gør kort sagt, at du skal bruge mindre tid fokuseret på dine værktøjer, så mere af din tid kan fokuseres på de vigtigste opgaver i dit arbejde.

Indtil videre har kun preview-kunder adgang til Business Chat i Microsoft Teams.

Her er eksempler på kommandoer og prompter, du kan prøve:

 • Lav en opsummering af de chats, e-mails og dokumenter om [kunde]-eskaleringen, der skete i går aftes. 
 • Hvad er den næste milepæl på [projekt]. Er der identificeret nogen risici? Hjælp mig med at brainstorme en liste over nogle potentielle afhjælpninger.
 • Skriv en ny planlægningsoversigt i stil med [filnavn A], der indeholder planlægningstidslinjen fra [filnavn B] og inkorporerer projektlisten i e-mailen fra [person].

Microsoft 365 Copilot FAQ

Hvad er Microsoft 365 Copilot?

Microsoft 365 Copilot er en AI-chatbot-assistent der ved at fungere sammen med dine e-mails, dokumenter, møder og den nye Business Chat-tjeneste, understøtter dig i dit arbejde og udfører en lang række rutineopgave.

Hvad kan Microsoft 365 Copilot?

Microsoft 365 Copilots kan udføre en lang række opgaver som eksempelvis at analysere, samarbejde, oprette, opsummere og automatisere på baggrund af dit specifikke forretningsindhold og kontekst.

Hvad er OpenAI?

OpenAI er en amerikansk AI-forsknings- og implementeringsvirksomhed der, med deres egne ord, arbejder på at sikre, at kunstig generel intelligens (AI) kommer hele menneskeheden til gode.

Hvad er ChatGPT-4?

ChatGPT-4 er en AI-chatbot udviklet af den amerikanske virksomhed OpenAI. ChatGPT-4 er baseret på Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4) sprogmodellen.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner