Du er her:

Power BI - Optimeret rapportering

Også Power BI forbedres i den kommende Dynamics 365 opdatering, kaldet April '19 opdateringen, bl.a. ved hurtigere og mere effektiv rapportering.

Optimere rapportering

Som en del af den kommende Dynamics 365 April '19 opdatering forbedres ydeevnen for indlæsning af sider i Power BI og dermed optimeres rapporteringen. Med April '19 opdateringen lazy-loades* Power BI rappoerterne og derved spredes anmodningerne. Rapporterne indsættes og den indledende indlæsning sker kun, når brugerne besøger deres standardside for første gang.

Den automatiske funktionalitet for indsættelse af liste side rapporter, der blev indtroduceret i Oktober 2018 opdateringen er fjernet, da rapporterne var for ressourcekrævende til større datasæt.

Desuden er rollecenter-rapporter optimeret og finansdata er nu cachelagret i konto plan KPI'en**.


* Lazy loading, også kaldet on-demand loading, er en teknik til optimerings af online indhold, det kan både være et website eller en webapplikation. Frem for at indlæse hele websitet og gøre det tilgængelig for brugeren på én gang, som i bulkindlæsning, er fordelen ved lazy loading, at kun det mest nødvendige afsnit indlæses og de resterende forsinkes indtil disse er nødvendige for brugeren.

** KPI en en forkortelse for Key Performance Indicator og bliver brugt som indikator for, hvordan en virksomhed eller en afdeling i en virksomhed klarer sig. KPIér giver altså en indikation for, hvordan virksomheden eller afdelingen performer i forhold til de mål der er sat.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner