Du er her:

ERP - Enterprise Resource Planning

ERP (Enterprise resource planning) er betegnelsen for en applikation, der håndterer størstedelen af en virksomheds funktionsprocesser og drift. Et ERP system bliver af mange betragtet som en nødvendighed for, at kunne drive en moderne virksomhed.

Indholdsmenu


Hvad er et ERP-system?

Enterprise Resource Planning (ERP) -systemer er betegnelsen for integreret virksomhedssoftware eller økonomisystemer.

ERP-systemet integrerer intern og ekstern ledelsesinformation på tværs af en hel virksomhed og håndterer størstedelen af virksomhedens funktionelle områder, eksempelvis, finans, regnskab og økonomistyring, produktion, salg, service, lagerstyring, og så videre.

Med det rigtige ERP system bliver beslutningsprocessen hurtigere, driften af din virksomhed mere effektiv og risikoen for at træffe forkerte beslutninger mindskes betydeligt.

Oprindelse

Gartner Group, som er en amerikansk forsknings -og rådgivningsvirksomhed indenfor informationsteknologi, anvendte i 1990 første gang forkortelsen ERP, som en forlængelse af begrebet MRP - Material Requirements Planning og edb-integreret produktion. Uden at undlade disse begreber, kom ERP til at repræsentere en langt større helhed. Producenterne udviklede i starten ERP systemerne til regnskab, vedligeholdelse og menneskelige ressourcer (HR), men i midten af 1990'erne blev ERP-systemerne udviklet til at varetage alle de centrale funktioner i en virksomhed.

Ud over virksomheder, begyndte også regeringer og almennyttige organisationer at anvende ERP-systemer.

Lang række funktioner

ERP-systemerne oplevede en hurtig vækst i 1990'erne. I første omgang fokuserede de på at automatisere funktioner, som ikke direkte påvirkede kunder og offentligheden. Disse funktioner blev i stedet varetaget af andre systemer, eksempelvis Customer Relationship Management (CRM)-systemer.


Fordele ved ERP

Den grundlæggende fordel ved et ERP-system er, at integrere de uendeligt mange processer en virksomhed opererer med og derved spare både tid og penge. Beslutningsprocessen bliver hurtigere, og risikoen for at træffe forkerte beslutninger mindskes. Data der uden et ERP-system kun ville være tilgængelig i begrænsede dele af virksomheden, bliver med et ERP-system synlig på tværs af hele virksomheden.

 

ERP system diagram

 

 • ERP yder støtte til den øverste ledelse i en virksomhed der med præcise oplysninger får et forbedret beslutningsgrundlag. Med denne støtte kan den øverste ledelse træffe ledelsesbeslutninger, der i længden vil styrke forretningen.
 • ERP kan optimerer kvaliteten og effektiviteten af din virksomhed. Ved at holde den interne forretningsprocess kørende problemfrit, kan ERP føre til bedre resultater, som vil gavne din virksomhed, kundeservice og produktion.
 • ERP skaber også en dynamisk virksomhed, der bedre kan tilpasse sig forskellige situationer og ændringer. Virksomheden bliver også mere fleksibel og mindre stift struktureret, da de forskellige dele af en organisation bliver sammenhængende. Denne fleksibilitet gør det nemmere at ekspanderer forretningen både internt og eksternt.

Bred vifte af funktionalitet

Et ERP system indeholder en lang række funktionaliteter, der i overvejende grad dækker en række forretningsprocesser, her i blandt:

 • Finans / regnskab
 • Marketing
 • Salg og service
 • Produktion
 • Logistik og distribution
 • Personale / HR
 • Lagerstyring
 • Projektstyring

Brugertilpasset ERP

I et forsøg på, at forbedre tilpasningen mellem ERP systemerne og dets brugere, begyndte en række producenter af forretningssystemerne for år tilbage at inkorporere rollebegrebet i deres IT-systemer.

Hvad er rolleorienteret ERP?

I dag inkluderer de avancerede forretningssystemer stort set alle funktioner og forretningsprocesser og bliver i stigende grad også anvendt af et større antal brugere med vidt forskellige roller i virksomhedens daglige gang. Virksomhedernes avancerede IT systemer er ikke kun målrettet organisationens forretningsmæssige processer, men i lige så høj grad medarbejderne der bruger systemerne.

Bruger specifik ERP

De fleste vil formentlig være enige i påstanden om, at et ERP system ikke er bedre end medarbejdernes evne til, at anvende det. Altså, det giver rigtig god mening, at ERP systemet er udviklet med en brugervenlig og tilpasset grænseflade, der kombinerer og isolerer funktionaliteterne meningsfuldt for den enkelte specifikke bruger. Så når den enkelte bruger, eller rolle, logger ind i eksempelvis Business Central ser vedkommende udelukkende meningsfuld og nyttig data om virksomheden, der relaterer specifikt til den enkelte.


Mobilt ERP

Mobil ERP har i lang tid været undervejs, men nu er det endelig kommet for at blive. Mange virksomheder har da allerede også taget mobiliteten til sig.

ERP til mobilen er i en rivende udvikling ikke mindst fordi efterspørgslen om, at kunne tilgå virksomhedens data hvor som helst og når som helst. Mobiliteten kan reducere spild tid og strømline forretnings processerne i real tid.

Mobil ERP kan gavne mange af dine medarbejdere, fra sælgere til lagerarbejdere til den øverste ledelse, altså alle der har gavn af, at kunne tilgå rapporter mens de er på farten.

Årsagen til, at ERP til mobilen har været så længe undervejs, også i forhold til andre virksomheds applikationer, er, at mange virksomheder har både tunge og tilpassede ERP-systemer, hvilket gør opdateringer og ændringer dyre og risikable. På trods af det er der dog ingen tvivl om, at der er en stigende interesse for mobile apps der giver brugerne de data man skal bruge for, at fuldføre specifikke opgaver, eksempelvis godkendelse af omkostninger eller en købsordre anmodning.

Mobil og in-house ERP

Som virksomhed bør man sikre sig, at man har kapacitet til at vedligeholde både mobile og ikke-mobile funktionaliteter, da det er to forskellige dele af ERP systemet. Det er med andre ord vigtigt at holde sig for øje, at en mobil ERP applikation ikke erstatter de vanelige forretnings processer, men derimod understøtter in-house processerne ved, at gøre disse mobile.

Mobilt ERP i fremtiden

Lige nu ser vi kun begyndelsen af ERP bølgen. Hidtil har de mobile systemer primært været anvendt i forbindelse med lager styring hvor man eksempelvis bruger stregkodescannere der sender data direkte til dit ERP system. I fremtiden bliver de mobile applikationer fulgt op ad mange funktionaliteter der forbinder dit ERP system med din mobil, eksempelvis peges der på, at salgs funktionalitet vil gøre det muligt, at starte og lukke salg fra hvor som helst og når som helst.


Valg af ERP

Når du skal vælge ERP løsning er det vigtigt, at finde det system der bedst muligt kan indfri dine specifikke forretningsmæssige behov og ikke mindst indfri dine mål for fremtiden.

Realisér dit vækstpotentiale

Når du vælger økonomisystem skal der tages højde for det marked du opererer på, din virksomheds størrelse og struktur og de funktionalitets behov din virksomhed har, både på nuværende tidspunkt og i fremtiden. Det rigtige ERP system kan automatisere og effektivisere arbejdsgangene i din virksomhed, men det forudsætter selvsagt, at den valgte ERP løsning er implementeret og anvendt korrekt. Det er altså ikke kun vigtigt, at vælge det rigtige ERP system, men også, at vælge den rigtige forretningspartner der gennem en velplanlagt implementeringsprocess og grundig uddannelse af dine medarbejdere, mindsker risikoen for uforudsete problematikker og derved sikre, at ERP løsningen bliver et vigtigt bidrag til, at realisere din virksomheds forretnings- og vækstpotentiale.

Hvilket ERP system anbefaler vi?

Som Microsoft Dynamics 365 partner kommer det nok ikke som nogen overraskelse, at vi anbefaler Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV og Navision), som er en af markedets mest succesfulde ERP-løsninger med mere end 2 mio. registrerede brugere på verdensplan. Business Central kan i princippet bruges i alle virksomheder og tilpasses alle de specifikke behov der findes i din virksomhed, uanset størrelse og branche.

Business Central samler og integrerer informationer fra hele din virksomhed. Disse informationer er gemt i en central database, så dine medarbejdere hurtigt kan tilgå relevante oplysninger og dermed kan arbejde hurtigt og effektivt.

Gennemprøvet og brugervenlig brugerflade

Microsoft har igennem årene forbedre og optimeret brugerfladen i Business Central og Dynamics NAV, hvilket betyder, at ERP-applikationen er:

 • Hurtig at implementere
 • Brugervenlig, så du er hurtig i gang
 • Enkelt at bruge i dagligdagen

Læs meget mere om Dynamics 365 Business Central


FAQ

Hvad er ERP?

ERP er en forkortelse for Enterprise resource planning. Betegnelsen dækker over virksomhedssoftware, som bruges til at administrere virksomhedens mange funktionsområder og forretningsprocesser.

Hvad kan ERP?

Med en ERP-løsning kan du effektivt drive din virksomheds mange forretningsprocesser, det vil sige alt fra økonomistyring, ordrebehandling, lagerstyring salg, indkøb og så videre. I de fleste tilfælde bygger ERP på én fælles database for hele virksomheden.

Er ERP dyrt?

ERP behøver ikke at være dyrt. Business Central kan eksempelvis licensere på en abonnementsplan, hvor selv små virksomheder kan være med.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner