Du er her:

Power Platform og Business Central

Microsoft Power Platform åbner op for helt nye muligheder og giver Business Central brugerne en lang række nye værktøjssæt til at bygge ingen/lav kode-apps, visualisere og analysere data og automatisere processer og workflows, det hele med realtidsdata.

Indholds menu
 


Power Platform –applikationer med integration til Business Central

Microsoft Power Platform er en gruppe af apps som understøtter oprettelsen af omfattende løsninger og apps, visualisering af forretningsdata, automatisering og effektivisering af forretningsprocesser og udvikling af agenter til kommunikation.

 • Power BI: Analyser forretningsdata fra vidt forskellige datakilder
 • Power Apps: Opbyg effektive og smarte apps til intern brug i virksomheden
 • Power Automate: Design automatiserede arbejdsgange og reducer mængden af ressourcekrævende manuelle opgaver

Power BI


Med Power BI integration til Business Central får du endnu dybere indsigt i din virksomheds data og et bedre overblik. Ved at få indsigt i data, bliver baggrunden for virksomhedens forretningsprocesser også synliggjort og afmystificeret.

Power BI er en business intelligence og data visualiseringsplatform, der gør det nemt og overskueligt at få indblik i dine Business Central-data. Baseret på denne data kan du også oprette dashboards og rapporter.

Power BI integration til Business Central

Ved at integrere de to applikationer, får du en lang række nye muligheder og kan arbejde med forskellig funktionalitet. Nogle ting kan du gøre i Power BI, mens andre ting gøres i Business Central. Du skal også være opmærksom på, at nogle funktioner kun er tilgængelige med Business Central online, og ikke i det lokale miljø.

Se dine Business Central data i Power BI

Ved at forbinde Power BI og Business Central, kan du få vist dine Business Central rapporter i Power BI. Rapporterne kan være de foruddefinerede Power BI-rapporter, som allerede er tilgængelige i Business Central online eller det kan være brugerdefinerede rapporter oprettet af virksomheden, som er tilgængelige.

Se dine Power BI-rapporter i Business Central-klienten

På dele af Business Central-sider, kan Power BI-rapporter, der viser Business Central-data, integreres direkte. Du kan desuden ændre delen, så du får en visning af enhver rapport der er tilgængelig for dig.     

Opret dashboards og rapporter i Power BI, som viser data fra BC

Med Power BI Desktop har du mulighed for at oprette dine egne rapporter og dashboards. Du kan både udgive dine rapporter til din egen Power BI-tjeneste eller du kan dele dem med dine kollegaer på tværs af virksomheden.

Brug Business Central-apps i Power BI

Find tre publicerede Business Central apps til Power BI på Microsoft AppSource. Med disse apps kan du oprette detaljerede rapporter og dashboards i Power BI og se dine Business Central-data.

Du kan finde følgende tre apps:

 • Dynamics 365 Business Central - Finance
 • Dynamics 365 Business Central - Sales
 • Dynamics 365 Business Central - CRM

NB! Disse apps er kun tilgængelige i Business Central online.

Power Apps


Microsoft Power Apps er en suite af apps, forbindelser, services samt en dataplatform, som gør det muligt at bygge brugertilpassede apps til en lang række af dine specifikke forretningsbehov.

Business Central som datakilde

Med Power Apps kan du hurtigt og nemt bygge dine helt egne brugerdefinerede og tilpassede virksomhedsapplikationer, som er forbundet til virksomhedens data. Denne data ligger ofte gemt i vidt forskellige datakilder på tværs af virksomhedens apps og løsninger. En kilde til vigtig forretningsdata kan eksempelvis være Business Central.

Byg apps uden at skrive kode

Applikationer som er bygget på Power Apps, leverer en omfangsrig forretningslogik og workflow-funktionalitet, som transformere ressourcekrævende manuelle forretningsprocesser til automatiserede digitale arbejdsprocesser. Ved at give brugere uden kodekendskab mulighed for at bygge funktionsrige apps, forenkler Power Apps i høj grad brugeroplevelsen, når man skal bygge tilpassede forretningsapps.

Power Apps leverer også en fleksibel platform, som giver udviklere mulighed for at interagere med data og metadata, benytte sig af forretningslogik, oprette forbindelser tilpasset brugerne og skabe integration til eksterne datakilder.

Apps til Business Central

En stor fordel ved Power Apps er, at løsningen lader brugere uden udviklingskompetencer og kodekendskab at bygge virksomhedsapps, men vil du bygge en effektiv app med Power Apps til Business Central, er det vigtigt, at du har en indgående forståelse for løsningsarkitekturen og forretningslogikken i Business Central.

Når du skal bygge en app som er forbundet til data i Business Central gøres det gennem tilgængelige API'er i Business Central. Lever de ikke op til dine specifikke forretningskrav, kan du oprette brugertilpassede connectors, som er baseret på dine brugerdefinerede API'er.

Power Automate


Med Power Automate er det muligt at automatisere en lang række repetitive forretningsprocesser og dermed frigive vigtige ressourcer, som i stedet kan bruges til forretningsudvikling.

Ud over at automatisere arbejdsgange, kan Power Automate løse opgaver som at sende påmindelser vedrørende forfaldne opgaver, flytte forretningsdata mellem systemer i henhold til en fastlagt tidsplan, kommunikere med mere end 320 datakilder eller hvilke som helst offentligt tilgængelige API'er samt Business Central API'er.

Alle kan lave flows i Power Automate

Power Automate kræver ikke kodefærdigheder og kan derfor bruges af både forretningspersonale og IT-professionelle. Det anbefales dog, at hvis man ønsker at bruge Power Automate til at arbejde med Business Central, som et minimum har en grundlæggende forståelse af forretningslogikken og løsningsarkitekturen i Business Central.

Eksempler på flows i Power Automate

I Business Central bruges primært hændelsesbaserede flows. Nedenfor finder du tre grundlæggende måder på, hvordan man laver et flow.

 • Automatiseret flow
  Du kan oprette et flow, som har til formål, efter at være udløst af en bestemt hændelse, at udføre en eller flere arbejdsopgaver automatisk. Du kan eksempelvis oprette et flow, der via e-mail giver dig besked om, at en ny kunde er oprettet i Business Central.
 • Øjeblikkeligt flow
  Når det kommer til trivielle og repetative arbejdsopgaver, ville mange virksomhedsmedarbejdere nok ønske, at de kunne udføre disse med blot et tryk på en knap. Et øjeblikkeligt flow kan eksempelvis være registreringen af en påbegyndt arbejdsdag for virksomhedens medarbejdere. Øjeblikkelige flows i Power Automate giver mulighed for, at opgaver som denne samr mange andre rutineopgaver, kan udføres ved blot at trykke på en knap på en mobil enhed.
 • Planlagt flow
  I Power Automate kan du oprette et planlagt flow, som kan udføre en eller flere planlagte opgaver, som eksempelvis at sende en rapport i en e-mail. Du bestemmer selv, om det skal gøres én gang om dagen, én gang i timen eller i minuttet, på en specifik dato, efter et antal dage, timer eller minutter, som du selv angiver

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner