Du er her:

Ny bogføringslov: Skal du opgradere?

Med den nye bogføringslov, som blev vedtaget i 2022, kan virksomheder der bruger ældre ERP-systemer fra SAP, Navision og Microsoft blive tvunget til at opgradere deres systemer. Loven gælder også for virksomheder der bogfører manuelt, eksempelvis i Excel.

Indholdsmenu


Ny bogføringslov kan tvinge brugere af ældre ERP-systemer til at opgradere

I maj 2022 vedtog Folketinget en ny lov om digital bogføring, der kan tvinge virksomheder, der anvender gamle ERP-systemer, til at opgradere deres eksisterende løsning eller alternativt at investere i en helt ny løsning. De har til 2025.

Med den nye bogføringslov har virksomhederne pligt til at anvende et digitalt bogføringssystem. Det betyder, at du skal sikre, at din virksomhed bogfører transaktioner og opbevarer købs- og salgsfakturaer ved hjælp af et digitalt bogføringssystem.

Ny bogføringslov

Den nye bogføringslov, som blev vedtaget af Folketinget i 2022 betyder, at næsten alle virksomheder fremover har pligt til at anvende et digitalt bogføringssystem.

Selv hvis du allerede bruger et digitalt bogføringssystem, er det alligevel vigtigt, at du finder ud af, om det lever op til kravene i den nye bogføringslov.

Hvad betyder den nye bogføringslov for min virksomhed?

Med den nye bogføringslov har virksomheder i Danmark nu pligt til at anvende et digitalt bogføringssystem, hvilket konkret indebærer, at det nu er nødvendigt at sikre, at din virksomhed:

  • Bogfører transaktioner ved hjælp af et digitalt bogføringssystem.
  • Opbevarer købs- og salgsfakturaer inden for rammerne af et digitalt bogføringssystem.

Kravene i den nye bogføringslov for virksomheder, der anvender store ERP-systemer, træder i kraft den 1. januar 2025.

Standardsystemer godkendt af Erhvervsstyrelsen

Din virksomhed har mulighed for at vælge et standardsystem, der er allerede er godkendt af Erhvervsstyrelsen, men du skal være opmærksom på, at denne liste ikke indbefatter specialsystemer såsom de store ERP-systemer (herunder Dynamics 365 Finance og SAP).

Specialudviklede bogføringssystemer

Det er også tilladt at benytte et specialudviklet bogføringssystem, men så er man selv ansvarlig for, at systemet lever op til kravene i den nye bogføringslov.

Det kan dog være et problem, hvis din virksomhed benytter ældre ERP-løsninger som eksempelvis Navision eller Microsoft C5, da disse systemer med al sandsynlighed ikke opfylder kravene til opbevaring og bogføring af bilag, som skal gemmes i fem år.

Opgrader til Business Central

Benytter din virksomhed Navision eller C5, kan det være en god ide at opgradere til Business Central. Ved at opgradere til Business Central opnår du desuden en lang række fordele, herunder en moderniseret brugergrænseflade, mobilitet, bedre samarbejde på tværs af Microsofts mange forretningsapps, avancerede analyseværktøjer og mulighed for automatisering.

Spørgsmål om ny bogføringslov

Har du spørgsmål om den ny bogføringslov eller omkosningerne ved at opgradere elle migration til nyt ERP-system, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Jeg bruger et digitalt bogføringssystem, skal jeg gøre noget?

Hvis du allerede anvender et digitalt bogføringssystem, bør du undersøge, om dit system er registreret i Erhvervsstyrelsen som et standard bogføringssystem eller om det er et specialudviklet system.

Går dit system under kategorien standardsystem, skal du i udgangspunktet ikke gøre noget for at efterleve de nye regler.

Anvender du et specialudviklet bogføringssystem, skal du enten opgradere din løsning eller anskaffe et helt nyt system.

Hvad hvis jeg bogfører manuelt i Excel?

Reglerne i den nye bogføringslov betyder, at det ikke længere er lovligt at bogføre manuelt.

Bogfører du nu manuelt og er omfattet af de nye regler, skal du derfor anskaffe dig et digitalt bogføringssystem eller alternativt benytte dig af en bogføringsvirksomhed.

Hvad hvis jeg bruger en bogføringsvirksomhed?

Har du indgået en aftale med en bogføringsvirksomhed, såsom en bogholder eller en revisor, om, at de udfører bogføringen for dig, så er der ingen krav om, at du selv anvender et digitalt bogføringssystem. Her er det nemlig bogføringsvirksomheden, der er forpligtet til at overholde kravene til digital bogføring.

Hvad er straffen for ikke at overholde bogføringsloven?

Konstaterer Erhvervsstyrelsen, at din virksomhed ikke overholder de nye regler i bogføringsloven, er det i første omgang virksomhedens ledelse der får et påbud om, indsende en erklæring med dokumentation for, at kravene rent faktisk bliver opfyldt.

Indsender virksomhedens ledelse ikke dokumentation for, at kravene bliver opfyldt, kan de personer, der har ansvaret for bogføringen, modtage bødestraf.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner