Du er her:

Business Central udgivelsesbølge 2 i 2023

Microsoft frigiver to gange om året en ny version af Business Central. Opdateringerne lanceres i forbindelse med Dynamics 365 release wave opgraderingerne og rulles ud fra marts til oktober og fra oktober til februar. Som en del af Dynamics 365 udgivelsesbølge 2 i 2023, frigiver Microsoft til oktober Business Central 23 med blandt andet forbedret integration til Power Platform, nye forsyningskæde funktioner, optimeret performance med mere.

Indholdsmenu


Mere end et økonomisystem

Dynamics 365 Business Central er langt mere end blot et økonomisystem (ERP-system), det er en alt-i-en virksomhedsapplikation, som især er rettet mod små og mellemstore virksomheder, men som i praksis kan anvendes af alle virksomheder, uanset størrelse og branche. Business Central er desuden hurtig at implementere og er brugervenlig, så du er hurtigt i gang.

Overblik over Business Central udgivelsesbølge 2 i 2023

Som en del af lanceringen af Dynamics 365 udgivelsesbølge 2 i 2023 frigives til oktober Business Central version 23.

 

 

 

 

 

Her introducere Microsoft en række forbedringer og nye features til applikationen.


Business Central Copilot

Microsoft har også fokus på at forbedre den AI-drevne Copilot-kapacitet i Business Central, så Copilot i den nye version løftes til næste niveau. Med vejledning fra Copilot får Business Central brugere mulighed for at optimere deres arbejdsprocesser og udføre opgaver hurtigere og mere præcist. Allerede nu nyder Business Central udviklere godt af Copilot i Visual Studio Code og AL-brugeroplevelsen, også her er der mere på vej.


Konsolidering og intercompany-egenskaber

Konsolidering og intercompany-egenskaber

Med Business Central 23 introducerer Microsoft en række kernefeatures som forbedrer muligheden for at flere virksomheder på tværs af flere Business Central-miljøer kan administrere konsolideringer af finansielle data og indgå i intercompany-partnerskaber.


Kom hurtigere i gang

Microsoft har igen reduceret den tid, det tager for nye kunder at komme ombord og i gang med Business Central. I Business Central 23 er det blevet nemmere at forstå, hvorfor visse fejl opstår, og brugerne får meddelelser som foreslår måder at løse en konkret problem på, så man hurtigt kan fortsætte sit arbejde.


Overholdelse af regulativer og lovgivning

Overholdelse

Forbedringerne der introducere med Dynamics 365 2023 release wave 2 hjælper virksomheder over hele kloden med forblive i overensstemmelse med forskellige regeringsbestemmelser og regulativer. Ved at automatisere en række regulatoriske opgaver, kan virksomhedernes medarbejdere fokusere på arbejde der optimerer kerneforretningen.


Brugervenlig ui

Brugervenlighed

Også i denne udgivelse har brugervenlighed været et fokuspunkt. Ved at introducere vigtige tips til hurtigere tastaturadgang i Business Central 23 øges din arbejdseffektivitet, når du arbejder med linjer på dokumenter.


Redigerbare felter

Redigerbare felter

I den kommende opgradering har Microsoft også introduceret en funktion, der lader brugerne kigge på redigerbare felter, så de får hurtigere indsigt i forretningsdata uden at skulle foretage decideret drill down.


Start VSC-editoren Business Central-webklienten

Start VSC-editoren Business Central-webklienten

I Business Central udgivelsesbølge 2 i 2023 har Microsoft også investreret i at øge produktiviteten for udviklere og konsulenter ved at gøre det muligt for at starte Visual Studio Code-editoren eller en debugger, der er knyttet til kildekoden i GitHub-lageret, direkte fra Business Central-webklienten.


Yderligere forbedringer af Business Central

Udover ovenstående inkluderer Business Central 2023 release wave 2 desuden følgende forbedringer og nye features:

 • Bedre integration til Power Platform:
  Med Business Central 23 bliver det nemmere at konfigurere arbejdsgange i Business Central. Microsoft leverer med den kommende opgradering flere skabeloner, der ud af boksen understøtter yderligere scenarier, så Business Central brugere kan automatisere flere arbejdsprocesser og dermed øge deres effektivitet og produktivitet. Derudover kan man forbruge forretningsbegivenheder med Business Central Power Automate-forbindelsen.
 • Applikationsforbedringer:
  Med Business Central 23 kommer konsoliderings- og intercompanyfunktionerne nu til at fungere på tværs af flere miljøer, hvilket åbner op for helt nye muligheder for bredere brug af multicompany-funktionerne i Business Central. Også supply chain-funktionerne forbedres med adskillige optimeringer og nye features i den nye version af Business Central, hvilket betyder, at du kommer til at kunne køre virksomhedens lager- og lagerprocesser mere effektivt. Disse forbedringer inkluderer eksempelvis forbedret plukprocess, forslag til opfyldelse, SKU-styring og tilføjet granulær lagerkonfiguration til fremstilling og job.
 • Lande og regioner:
  Microsoft udvider også med denne opgradering den globale tilgængelighed af Dynamics 365 Business Central. Det betyder, at Business Central nu tilgængelig i mere end 130 lande og regioner.
 • Forbedringer for udviklere:
  Også med Dynamics 365 udgivelsesbølge 2 i 2023 fortsætter Microsoft med at investere i områder, der øger produktiviteten for Business Central-udviklere, når de arbejder i Visual Studio Code. Arbejdsprocesser til test af extensions moderniseres ved at sikre, at AL GO kan håndtere tests for kunder, VAR'er (værditilvækst forhandler) og ISV'er (uafhængige softwareleverandøre), der administrerer afhængigheder. Påkrævede tests kører på de seneste udgivne versioner af ISV-udviklede apps uden manuel indgriben.
 • Styring og administration:
  I Business Central 23 introducerer Microsoft yderligere selvbetjeningsfunktioner, der hjælper administrative medarbejdere med at håndtere mere detaljerede administrative rettigheder.
 • Overholdelse af lovgivning: 
  Med Business Central 2023 release wave 2 tilfører Microsoft nye revisionsformater til digital rapportering, eksempelvis SAF-T for brugere i Danmark og FAC for brugere i Frankrig. Derudover forbedres understøttelsen af e-fakturering og lokal lovgivning.
 • Hurtigt i gang:
  I Business Central 23 giver værktøjstip om felter bedre 'Lær mere' links til indhold, der forklarer værdier, som er for komplicerede til at blive forklaret i en kort tekst.
 • Forbedret integration til Microsoft 365:
  I den kommende opgradering til Business Central har Microsoft forbedret effektiviteten af samarbejdsprocesser i Microsoft Teams ved at indføre mulighed for at udfolde et kort uden at det er nødvendigt at installere Business Central Teams-appen.
 • Analyse og rapportering:
  Microsoft introducerer endnu flere muligheder til analysetilstand, optimerer rapporter samt en oversigt, hvorfra du har mulighed for at udforske alledine rapporter i Business Central.
 • Platform og tjeneste:
  Microsoft fortsætter investeringen i den grundlæggende tjeneste, med et særligt fokus på applikationens stabilitet, ydeevne og sikkerhed.

Nye features og muligheder i Business Central 23

Nedenfor har du en komplet overblik over de mange nye features og muligheder Microsoft introducerer til frigivelse med Dynamics 365 udgivelsesbølge 2 i 2023 i perioden fra oktober 2023 til april 2024.

Vær opmærksom på
Der kan forekomme afvigelser i de angivne udgivelsestidspunkter. Det betyder, at det ikke er sikkert at funktionerne  udgives på det angivne tidspunkt eller at en angiven funktionalitet slet ikke frigives.

Frigivelsen af de nye opdateringer som udgør Dynamics 365 udgivelsesbølge 1 i 2023 fortsætter indtil oktober 2023. Ønsker du en oversigt over denne udgivelsesbølge, gå til Dynamics 365 Business Central udgivelsesbølge 1 i 2023.

Hurtigere tilpasninger med Power Platform

For at få mest mulig ud af de mange Power Apps-forbindelser og åbne op for helt nye forretningsscenarier, tilfører Microsoft med Dynamics 365 udgivelsesbølge 2 i 2023 indlejrede Power Apps til Business Central.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Skift modifikationsgrænser for udløsning af flows og masseopdateringer Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk Juli 2023 Oktober 2023
Understøttelse af forretningsbegivenheder i Business Central-forbindelserne til Power Automate Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk Juli 2023 Oktober 2023
Aktivering af specifikke virtuelle tabeller, når der oprettes forbindelse til Microsoft Dataverse Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Opnå kontrol over hvordan du får vist indlejret indhold fra Power BI Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Konsolideret oprettelse af Power Automate flows fra skabeloner i Business Central. Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Få en liste med en oversigt over de virksomheder, der benytter Business Central-forbindelser i Power Automate. Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Forenklet brugeroplevelse af Power Automate godkendelsesflowet. Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023

Applikationsforbedringer

Microsoft fortsætter med at forbedre applikationen, blandt andet med forbedringer af multicompany-funktionerne og i administraion af beholdning og lager.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Få en tilgængelighedsoversigt som hjælper dig med at beregne mængder på dit lager. Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Juster og tilpas det rigtige niveau af håndteringen taf forskellige lageraktiviteter. Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Mulighed for at foretage økonomiske konsolideringer mellem miljøer i opsætninger med flere virksomheder. Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Redigering af varekladder og lagerark direkte i Excel Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Bliv mere effektiv når du godkender timesedler Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Inkludering af godkendelser af interne journaler i dine arbejdsgange Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Effektuer transaktioner på tværs af virksomheder i alle Business Central-miljøer Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Få forslag af Business Central om de næste trin for salgs- og produktionsordrer Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Synkronisering af dine dokument- og bogføringsdatoer for salg og køb Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Fejlsøgning i Shopify-integration Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Brugervenligheden er forbedret for beholdning, lager og sporing af varer. Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Gør brug af målrettede forslag til lagerpluk og læg på lager i de grundlæggende lagerkonfigurationer Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Virksomhedens finansbogholderi kan benytte allokeringer til til at fordele omkostninger og indtægter mere effektivt Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023

AI-drevet innovation og Copilot

Med Dynamics 365 udgivelsesbølge 1 i 2023 udvider Microsoft  deres AI-drevne copilot-kapacitet  i Dynamics 365 Business Central. Copilot forslag til marketingstekst, øger produktiviteten til et bredere spekter af virksomhedsroller.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Med Dynamics 365 Copilot i Business Central kan du afstemme dine bankkonti hurtigere Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere Oktober 2023 -
Dynamics 365 Copilot kan levere forslag til dine markedsføringstekster Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere - Oktober 2023

Forbedringer for udviklere

Microsoft har en ambition om, at gøre Business Central AL-udviklere mere produktive og give Business Central-konsulenter, selvlærte udviklere og almindelige brugere mulighed for at være mere effektive og dermed sænke omkostningerne ved tilpasninger og ændringer.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
I BC 23 kan du åbne Visual Studio Code i webklienten og undersøge eller rette fejl i dine extensions Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Slå den nye funktion 'dataanalysetilstand' fra på sider og forespørgsler Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Partnere kan slå 'indeks' fra Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Benyt den indbyggede Rich Text-editor i BC til at indtaste data Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Sælg Business Central apps via AppSource Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk April 2023 Oktober 2023
Få AL VSIX preview-versioner på Visual Studio Code Marketplace Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk Juli 2023 Oktober 2023
Segmentér din AL-kode og reducer navnekonflikter med navneområder Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk Oktober 2023 Oktober 2023

Ny SecureText-strengtype til at gemme variable hemmeligheder, der ikke skal fejlrettes
Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023

Administration og styring

Microsoft tilfører helt nye værktøjer og forbedrer de nuværende administrationsværktøjer, så Business Central administratorer bedre kan administrere miljøer, apps og datamigreringer.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Mulighed for tildeling af mere detaljerede administrationsrettigheder Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk - Oktober 2023
Frigivelsesprocesserne ved opdateringer er forbedret Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk - Oktober 2023
Mulighed for at annullere replikeringskørsler af cloudmigrering Brugere, automatisk - Januar 2023

Overholdelse af lovgivning og regulativer

Med Business Central udgivelsesbølge 2 i 2023 levererer Microsoft en række nye lovgivningsrelaterede features og muligheder, som kan skabe fundamant for mere specifikke logivningskrav i lokale versioner.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Digitale bilag Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
E-dokumentmodulet muliggør forskellige modeller for elektronisk fakturering, der kræves af forskellige lande Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Indberet betalingstider. I lande, hvor det er påkrævet, kan virksomheder rapportere betalingstider som er defineret af lokale myndigheder Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Aflever forsendelser i Intrastat trekantshandel Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023

Hurtigt i gang

Med de nye onboarding features i Business Central 23, får partnere flere muligheder for at forbedre kundernes onboarding-oplevelse med deres løsninger, så de er hurtigere i gang.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Rediger tekster i velkomstbanneret, og mulighed for, at springe bannerintrotilstand over Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Brugere har mulighed for at vælge den første rolle inden det første loginforsøg, hvilket giver en bedre oplevelse for nye brugere Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023

Øget produktivitet med Microsoft 365

I Business Central 23 er sikkerhed og pålidelighed forbedret, ikke mindst når du overfører data til Microsoft Excel.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Optimeringer af Excel-tilføjelsen baseret på feedback fra brugere Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023

Analyse af data og rapportering

Med Business Central udgivelsesbølge 2 i 2023 er rapporterings- og dashboardsystemet forbedret, hvilket gør det nemmere at finde og køre de rapporter, du har behov for.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Ved hjælp af flere faner, kan du analysere, gruppere og pivotere data i forespørgelser Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Dataanalyse- og rapportindhold er nemmere at finde Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023
Få Power BI-rapporter til dataanalyse og rapportering vedrørende salg, lagerbeholdning og økonomi Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere September 2023 Oktober 2023

Platform og service

Med et fortsat fokus på at forbedre applikationens ydeevne, stabilitet, ressourcestyring, sikkerhed og overholdelse,  har Microsoft også i denne version investeret i den grundlæggende service.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Hurtigere indlæsning af data på serveren Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Hurtigere applikationsscenarier, så Business Central-applikationen nu kører hurtigere og mere dynamisk Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
I klienten indlæses sider hurtigere Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Ved at reducere antallet af låse i databasen, forbedres applikationens ydeevne Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023

Brugeroplevelse (UX) og brugergrænseflade (UI)

Microsoft har med udgivelsesbølge 2 i 2023 forbedret brugeroplevelsen for Business Central, så brugerne får lettere ved at indtaste, opdatere og rette fejl i deres data.

Funktion Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Optimer dine sider ved at tilføje eksisterende tabelfelter Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere Oktober 2023 -
Gå til datasøgning uanset hvor du er i Business Central Brugere, automatisk Oktober 2023 -
Browserfaner og vinduer tildeles navne, der automatisk opdateres, mens du navigerer i webklienten, så du kan se forskel på browserfaner Brugere, automatisk August 2023 Oktober 2023
Kun handlinger som er relevante for dine nuværende valg er tilgængelige, og du vil derfor bruge færre kræfter på at prøve at finde ud af, hvad du kan med dine valg Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Smugkig på opsummerede data fra redigerbare felter og få adgang til og forstå vigtige oplysninger om relaterede poster. Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Scan stregkoder med Business Central-mobilappen til iOS og Android Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Søg efter sider og data i Business Central-mobilappen Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023
Business Central validerer data for at forbedre nøjagtighed og pålidelighed og er der en fejl, vises en valideringsdialogboks som informerer dig Brugere, automatisk September 2023 Oktober 2023

Information om tabelbeskrivelser

Funktion
Beskrivelse af den nye funktion, der lanceres i Dynamics 365 Business Central 23.

Tilgængelig for
Beskrivelse af hvilken type bruger den nye funktion er tilgængelig for.

 • Brugere, automatisk: Disse funktioner inkluderer ændringer i brugeroplevelsen og aktiveres automatisk.
 • Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk: Disse funktioner er beregnet til at blive brugt af administratorer, udviklere, marketingfolk eller forretningsanalytikere og aktiveres automatisk.
 • Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere: Disse funktioner skal aktiveres eller konfigureres af administratorer, udviklere eller forretningsanalytikere for at være tilgængelige for deres brugere.

Offentlig forhåndsversion
I kolonnen 'Offentlig forhåndsvisning' er der angivet i hvilken måned den pågældende funktion frigives som offentlig tilgængelig prøveversion. Frigivelsesdatoen kan være en hvilken som helst dag i den pågældende måned.

Generel tilgængelighed
I kolonnen 'Generel tilgængelighed' er der angivet i hvilken måned den pågældende funktion frigives. Frigivelsesdatoen kan være en hvilken som helst dag i den angivne måned.

Business Central udgivelsesbølge 2 i 2023 FAQ

Her kan du få svar på nogle af de mest almidelige spørgsmål vedrørende Business Central udgivelsesbølge 2 i 2023. Bliver dine spørgsmål ikke besvaret her, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Hvornår bliver Business Central 23 frigivet?

Business Central 23 frigives i oktober 2023.

Hvornår starter udrulningen af Dynamics 365 udgivelsesbølge 2 i 2023?

Opgraderingsbølgen Dynamics 365 udgivelsesbølge 2 i 2023 starter i oktober 2023 og slutter i april 2024.

Hvad er forskellen på Business Central 23 og 22?

De to versioner minder meget om hinanden, men der er forskelle. Microsoft har med version 23 blandt andet forbedret den AI-drevne copilot i Business Central, introduceret en række kernefeatures i multicompany, tilført en funktion, der lader brugerne kigge på redigerbare felter og forbedret integrationen til Power Platform.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner