Du er her:

Migration til Business Central online

Et stort fokusområde for mange virksomheder der kører en on-premise version af Business Central og Dynamics NAV er, at flytte til Business Central Online. Microsoft har udviklet en række migrations-værktøjer der gør processen både nemmere og hurtigere.

Migration til skyen

For de mange virksomheder, der på nuværende tidspunkt kører deres økonomisystem on-premise, altså lokalt, men som ønsker at flytte deres løsning op i skyen, er det heldigvis forholdsvis let at migrere til Business Central online.

Ved at foretage skiftet og flytte til skyen, opnår man som Business Central bruger en lang række fordele ved integration til andre cloud apps såsom Machine Learning, Power BI, Power Automate.

I Business Central er der indbygget et cloudmigrationsværktøj, som understøtter migrering fra specifikke versioner af NAV/BC af specifik software.

Opgradering eller migration

Ønsker du at opgradere din nuværende version af Business Central online, er det din nuværende løsning af Business Central / Dynamics NAV der bestemmer, hvilken vej du skal gå. På grund af onlinetjenesternes art, vil der i mange tilfælde slet ikke være tale om en egentlig opgradering, men i stedet blot en migration, men det kommer altså helt an på hvilken version du opgradere fra.

Helt overordnet, er den grundlæggende tilgang til en opgradering at importere al den eksisterende data til en tom virksomhed i en Business Central online tenant.

Data migrering

Datamigrering er processen med sikker migrering af data fra din lokale SQL Server-instans til din Business Central online lejer. I migreringsprocessen bruges Azure Data Factory (ADF) til direkte at migrere dataene mellem databaserne. Det betyder, at der ikke ses på nogen tilladelser inden for de applikationer, du overfører data mellem, kun SQL-tilladelser.

Igangsættelse af datamigrering
For at kunne migrerer dine data, er det f'ørst og fremmest nødvendigt at du gennemfører guiden til assisteret opsætning af Cloud Migration Setup i din Business Central online tenant. Når guiden er gennemført og færdiggjort, og datamigrering er aktiveret, sættes en indledende datamigrering igang på det planlagte tidspunkt. Alternativt kan du igangsætte datamigreringsprocessen manuelt.

Migration på pr. tabel basis
Din data migreres mellem de to systemer på pr. tabel basis, og resultatet, dvs. succes og fiasko, spores for hver enkelt tabel. Skulle migrationen af en tabel fejle, fanges fejlen og migrationen flyttes eferfølgende videre til den næste tabel, indtil den er afsluttet. Kan en tabel ikke findes, migreres den ikke. Det samme gælder hvis skemaet ikke stemmer overens med skyen og de lokalt placerede tabeller.

Indledende datamigreringstid
Selve den indledende tid for datamigreringsprocessen kan variere afhængigt af en række forskellige faktorer, eksempelvis dine forbindelseshastigheder, din SQL Server-konfiguration og ikke mindst selvfølgelig mængden af data, der skal migreres.

Da al data migreres i den indledende del af migrationsprocessen, er den også den del af processen der tager længst tid at gennemføre. Når først denne del af dataoverføslen er overstået, migreres kun ændringer i data, og det hele burde derfor gå meget hurtigere. Det er ikke nødvendigt at køre migreringsprocessen mere end én gang, men vælger du at køre migreringen mens brugerne stadig benytter on-premise systemet, skal du køre mindst en migration mere, for at sikre, at al data er blevet flyttet op i skyen, inden din online tenant tages i drift.

Opgradering til Business Central fra Dynamics NAV

Processen omkring en opgradering fra Dynamics NAV til Business Central Online er fuldt supporteret af Microsoft, men der er dog en række faktorer man bør tage med i betragtning.

Afhængigt af hvilken version af Dynamics NAV du opgraderer fra, og i hvilken grad din løsning adskiller sig fra standardversionen, kan du på visse områder forberede din løsning til opgraderingen.

Det er udelukkende muligt at opgradere direkte fra Dynamics NAV til Business Central fra understøttede versioner af Dynamics NAV On-premise og det forudsætter at applikationstilpasningerne håndteres af Extensions. Data fra tabeller, som er tilpasset med kode kan ikke overføres fra NAV til Business Central.

Processen:

  • Opgrader fra Dynamics NAV til Business Central ved at benytte de opgraderingsværktøjer Microsoft har udviklet til formålet
  • Konverter al specialudviklet ikke-standard funktionalitet og tilpasninger til apps og Extensions
  • Kør Microsofts cloud-migrationsværktøj. Herefter er du klar og skal køre Business Central online fremover.

Ting du bør være opmærksom på når du opgradere fra Dynamics NAV


Codeunit 1 er udfaset og erstattet

Dynamics NAV inkluderede Codeunit 1 ApplicationManagement. I Business Central er denne codeunit trukket tilbage og taget ud af funktion, og nye 'system' codeunits er blevet introduceret.

V1 Extensions afvikles

Extensions V1 supporteres ikke til Business Central On-premise. Derfor skal alle tilpassede V1 Extensions konverteres til V2 Extensions i det gamle miljø før de opgraderes til Business Central.

MenuSuite skal ikke længere bruges til side- og rapportsøgning

Med Business Central bruges MenuSuite ikke længere til at kontrollere, om en side eller rapport kan findes i søgefunktionen på webklienten. Dette bestemmes nu af specifikke egenskaber på side og rapportobjekterne. Som en del af applikationskode opgraderingsprocessen skal du ændrer disse egenskaber på de eksisterende sider og rapporter, der bruges af MenuSuite. På den måde sikre du, at de stadig kan søges via webklienten.


 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner