Du er her:

EHF Faktura 3.0 / PEPPOL BIS 3.0

Efter den 1. januar 2020 skal alle norske virksomheder, eller virksomheder der handler med Norge, benytte det nye standardformat EHF Fakturering 3.0 når de skal sende elektroniske dokumenter og det vil ikke længere være muligt at sende fakturaer/kreditnotaer via EHF 2.0. Business Central understøtter PEPPOL BIS 3.0 / EHF 3.0, men benytter du en ældre version af Navision bør du tage kontakt til os hurtigst muligt.

Hvad er EHF formatet?

Elektronisk Handels Format, forkortet EHF, er den norske stats standardformat for elektroniske handelsdokumenter, primært fakturaer. Det har siden 2012 været et krav, at virksomheder, der skal sende salgsfakturaer og kreditnotaer til den norske offentlige sektor, skal gøre det elektronisk i det Elektronisk Handelsformat (EHF). Sender en virksomhed ikke disse dokumenter elektronisk, har myndighederne ret til at afvise betalingen. Fra og med 2015 blev det samme krav indført for alle norske kommuner.

Hvad er EHF 3.0?

I forbindelse med, at der blev indført en ny standard for elektronisk faktura til offentlige aktører i Europa kaldet Peppol BIS 3.0, blev der fra og med den 1. januar 2019 også indfør et nyt obligatorisk EHF format, kaldet EHF Fakturering 3.0, eller bare EHF 3.0. I modsætning til tidligere, hvor EHF formatet blot var en norsk variant af Peppol BIS, er EHF 3.0 baseret PEPPOL BIS 3.0. Det betyder, at de norske regler er inkluderet i PEPPOL BIS 3.0 og at det derfor er det samme format der benyttes uanset om man fakturerer inden for Norge eller udenfor.

EHF 3.0 Business Central

Ønsker du at sende dokumenter elektronisk i Business Central, skal det enkelte dokument tildeles placeringsnumre og kontokoder for den europæiske artikelnummerering, European Article Numbering (EAN), til relevante kunder på siden Kundekort. Disse numre er inkluderet når du opretter en post eller udsteder et dokument i Business Central. Når dokumenterne er sendt eller udstedt, kan de sendes som elektroniske versioner til kunderne.

Visse elektroniske dokumenter eksporteres i Business Central som EHF version 3.0, som bruger UBL (Universal Business Language) version 2.1. Følgende dokumenter kan indsendes:

• Salgs- og servicefakturaer
• Salgs- og servicekreditnotaer

Andre elektroniske dokumenter eksporterer Business Central i EHF version 1.6, som bruger UBL version 2.0. Følgende typer dokumenter kan indsendes i dette format:

• Finans gebyrnota
• Påmindelser

Hvor de elektroniske dokumenter skal gemmes angiver du på siden Salg & tilgodehavender. Du kan også bruge Document Exchange-funktionaliteten til at generere og sende elektroniske dokumenter.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner