Du er her:

Virtual reality (VR) til virksomhederne

Der er vist ingen tvivl om, at virtual reality (VR), som i løbet af de sidste årtier fra tid til anden er blevet hypet som 'the next big thing', denne gang er kommet for at blive og inden længe vil VR enheder bliver alle mands eje. Spørgsmålet er så, i hvor høj grad VR teknologi bliver en del af fremtidens virksomhed.

Mere end bare underholdning

VR er indtil videre i vid udstrækning primært udbredt som en underholdningsteknologi, men VR bringer i høj grad også forretningsmuligheder med sig. Uanset om det gælder test af et produkt eller øget kundeloyalitet, er VR en stærk teknologi der kan skabe en forbedret forbrugeroplevelse og markedsføre og præsentere dine produkter og tjenester på en helt ny måde. Men potentialet for VR stopper ikke der, VR vil i fremtiden bringe endnu flere muligheder med sig, både for virksomheder og private.

Ny måde at drive forretning på

Der er ingen tvivl om, at for virksomheder der vil skille sig ud fra deres konkurrenter og skabe relation til deres kunder, bliver VR en såkaldt game changer og vil forandre måden disse virksomheder driver forretning på. VR kan eksempelvis bruges til at fremvise en virksomheds produkter på en mere levende måde ved, at lade kunderne fornemme og afprøve produktet før de køber det.

Fremvisning af produkter er dog ikke den eneste måde man vil kunne bruge VR på. Den nye teknologi bringer også andre muligheder med sig.

Support og undervisnig

Et godt bud på hvad VR i fremtiden vil blive anvendt til, kunne være support og undervisning. Man kan eksempelvis nemt forestille sig, at VR i vid udstrækning vil være attraktivt som et effektivt redskab til fjernsupport og uddannelse af medarbejdere der befinder sig fjernt fra kontoret. Uanset hvilken type medarbejder der skal uddannes giver VR adgang til den virtuelle verden og mulighed for, at gøre den enkelte medarbejder bedre, uden nogensinde at skulle forlade kontoret.

VR gør altså virksomhederne i stand til at uddanne medarbejderne oftere end nogensinde, hvilket i sidste ende kan gøre den virksomhed der forstår at udnytte dette mere konkurrencedygtig.

Vær til stede -også når du arbejder hjemme

Med den virtuelle virkelighed er der også mulighed for at skabe et bedre forhold mellem medarbejdere der arbejder fjernt fra arbejdspladsen og deres ledere eller arbejdsgrupper. Man kan forestille sig medarbejdere der arbejder hjemmefra, men som stadig befinder sig på det virtuelle kontor omgivet af kollegaer. Dette kan få de hjemmearbejdende medarbejdere til at føle sig som en del af mødet eller teamet og i sidste ende lede til produktivitetsstigninger.

Mindre rejsetid

Når dine medarbejdere i dag skal deltage i vigtige møder, evt. på en anden virksomhedsadresse eller er på besøg hos en kunde, forudsætter det, at der bliver sat tid (ofte længervarende) af til rejsetid. Selvfølgelig kan man bruge en tjeneste som Skype og afholde møder og kundebesøg via videokonference, men oplevelsen ved et Skype-møde er stadig ikke den samme som rent faktisk at være i rum og sidde ansigt til ansigt med kolleger eller kunder.

Et VR møde kan naturligvis ikke, i hvert fald ikke endnu, erstatte forretningsrejser og det personlige møde, men vil formentlig, hvis teknologien bliver brugt rigtigt, reducere antallet af dem.

Salg

Sælgere står ofte over for den udfordring, at den tid det tager en potentiel køber af et produkt at beslutte sig ofte ender i usikkerhed og resulterer i, at salget ryger i vasken. Usikkerheden opstår, fordi køberen ikke føler at vedkommende har researchet nok og ikke har indhentet tilstrækkelig med oplysninger om produktet og derfor ikke føler sig komfortabel ved at købe det.

Ved at bruge VR er det muligt for en potentiel kunde at sammenligne to produkter i en virtuel virkelighed inden vedkommende udvælger og køber det givne produkt. VR kan altså bruges til at eliminere usikkerheden for køber og dermed fremme salget.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner