Du er her:

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Året 2022 lakker mod enden og vi vil igen i år meget gerne sige stor tak til alle vores kunder og forretningspartnere for et forrygende samarbejde i det forgangne år. Vi vil her på siden også benytte lejligheden til at se tilbage på året der gik samt give et forsigtigt bud på, hvad vi kan forvente af det kommende år.

Tak for et godt samarbejde i 2022

2022 er ved at synge på sidste vers og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske vores kunder og samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår.

Først og fremmest en stor tak til alle vores kunder. Det har været et år fyldt med spændende projekter og vi siger tak for det gode samarbejde. Også en stor tak til samarbejdspartnere og forretningsforbindelser, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

 

Året der gik

Det forgangne år har på både godt og ondt været et begivenhedrigt år. Bedst som der var udsigt til, at coronaen endelig ville slippe sit greb om vores liv og hverdag, opstod en inflations- og energikrise, som i høj grad var, og stadig er, understøttet og forværret af Ruslands invasion af Ukraine. Krigen har sat en dæmper på væksten i dansk og international økonomi, og det ser ud til, at den økonomiske nedgang desværre fortsætter ind i det nye år.

Nye Business Central versioner

Som forventet frigav Microsoft i løbet af året to opgarderinger til Dynamics 365 Business Central, BC20 og BC21. Opgraderingerne blev frigivet som en del af de de store Dynamics 365 opgraderingsbølger i april og oktober. Noget af det der var kendetegnende for begge opgraderinger var, at vi ser en tydelig tendens til, at integrationen til andre Microsoft forretningsapps, det vil sige de apps som udgør Dynamics 365 (Sales, Service, Marketing mfl.), Microsoft 365 (Outlook, Teams, Excel mfl.) og Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Automate mfl.), bliver endnu tættere. Det har også høj prioritet hos Microsoft, at det skal være nemt at komme igang med Business Central, og at løsningen skal være let tilgængelig og kunne bruges af alle.

Her kan du læse meget mere om den nyeste version af Dynamics 365 Business Central.

Vores konsulenter har i løbet af året haft travlt med at implementere nye løsninger og løse opgaver, som skal bidrage til, at vores kunder kan drive deres virksomheder mere smidigt og effektivt. Det er en vigtig opgave, da virksomhedernes evne til at optimere driften af deres forretning, ofte hænger sammen med deres evne til at konkurrere og vinde markedsandele. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i det nye år.

Innovative investeringer trods udfordringer

Fremtiden er som bekendt svær at spå om, men skal man tro forudsigelserne fra de økonomiske vismænd, er der meget der tyder på, at vi i 2023 kan forvente en svag negativ vækst der betyder, at BNP-niveauet i Danmark i slutningen af 2023 vil være på niveau med det fra slutningen af 2021. Tilbageslaget i dansk økonomi er blandt andet drevet af et faldende privatforbrug, som har baggrund i den høje inflation, stigende renter, faldende realløn og forbrugernes svækkede tillid.

For mange virksomheder kan krisetider dog være en god anledning til at investere i ny teknologi og nye løsninger, for en virksomheds konkurrenceevne kan bestå af mange elementer, ikke mindst ny teknologi og forretningsoptimering. De virksomheder, der bedst formår at udnytte nye teknologier og konstant optimerer deres forretning, er også dem, der står stærkest, når der skal kæmpes om markedsandele og nye kunder på det globale marked. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhedsleder tænker innovativt, det vil ofte resultere i gode resultater, værdifulde løsninger og en styrket konkurrenceevne.

Velgørende formål

Det siges at julen er børnenes fest, hvilket heldigvis også er tilfældet for langt de fleste børn, men desværre ikke for alle. Og ikke mindst i juletravlheden kan det være nemt at overse de børn, for hvem julen ikke er en tid med glæde og overskud.

Derfor støtter Active Business Solutions velgørende formål, der er med til at gøre en forskel for de udsatte børn og unge, vi mener nemt kan blive oversete i julen.

Nedenfor kan du læse mere om de velgørende formål, vi i år har valgt at bidrage til.

 

Danske Hospitalsklovne og Sykehusklovnene

De to organisationer styrker indlagte børns livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå deres sygdomsforløb igennem. Hospitalsklovnene møder og anerkender barnet der, hvor det er, i angsten, i glæden og i kedsomheden.

 

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører en række projekter i Grønland, som hjælper med at understøtte de udsatte børn og unges positive ressourcer og bidrager til at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

 

Røde Kors / Asylcenter Holmegaard

Rigtig mange asylbørn har oplevet krig, flugt og tab og deres hverdag er ofte præget af kaos og uforudsigelighed. Medarbejderne i Røde Kors arbejder målrettet på at skabe struktur og tryghed i asylbørnenes hverdag.

 

Vi siger stor tak til alle frivillige og medarbejdere, der året rundt gør en forskel for udsatte og sårbare børn og unge. Vi værdsætter jeres store arbejde og dedikation.

Glædelig jul og godt nytår

På trods af de pessimistiske forudsigelser for 2023, ser vi lyst på fremtiden og ser frem til et spændende år, med alt hvad det kommer til at bringe med sig af aktiviteter og udfordringer og forhåbentlig nye kunder.

Rigtig god jul og godt nytår fra alle os her hos Active Business Solutions!

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner