Du er her:

Forudsigelser for 2024

Hvis 2023 var året, hvor AI endelig fik sit gennembrud, kan 2024 blive året, hvor teknologien bliver mainstrem og en fast del af dagligdagen for forretningsbrugere verden over. Også IT-sikkerhed vil sandsynligvis få et øget fokus i 2024, da AI i høj grad øger kompleksiteten af cybersikkerhedstrusler. Og så bliver det naturligvis interessant at se hvad der kommer af nye features i den kommende frigivelse af Business Central 24, hvor Microsoft allerede har løftet sløret for, at de udvider den AI-drevne copilot-kapacitet.


Indholdsmenu


AI bliver mainstream

Microsoft Copilot blev fra november 2023 tilgængelig for forretningsbrugere på velkendte Microsoft 365-apps som Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Derudover er Copilot blevet tilgængelig i Dynamics 365, herunder i Business Central. Også i Power BI har Microsoft tilført AI-kapaciteten AI Builder.

Det kommer til at betyde, at 2024 bliver året, hvor brugen af AI bliver mainstream, og brugere med adgang til AI forventes at forbedre produktiviteten i deres daglige arbejde og øge kreativiteten. Copilot er desuden tilgængelig på Windows 11 og i Bing uden ekstra omkostninger.

Kunstig intelligens bliver en del af dagligdagen

Som beslutningstager i en virksomhed bør man forberede sig på at anvendelsen af AI med hastige skridt er ved af blive en del af de daglige arbejdsgange og forretningsprocesser. Derfor bør man sætte sig ind i teknologien og finde ud af, hvordan AI kan gavne medarbejdere på tværs af afdelinger. Det er også vigtigt at man implementerer sikkerhedsforanstaltninger i forhold til AI, for at beskytte følsom forretningsdata fra at blive set af uvedkommende eller utilsigtet delt på offentligt tilgængelige AI-platforme. Det er altså vigtigt, at der i virksomheden bliver skabt politikker, der dikterer ansvarlig brug af AI, så den nye teknologi kan udnyttes sikkert og effektivt.

Forstå fordele og risici ved AI

Det er vigtigt at gøre sig bevidst, at Copilot og andre AI-services stadig er i en tidlig teknologisk fase, og at det vil tage tid, før teknologiens fulde potentiale realiseres. Og da kunstig intelligens er under hastig udvikling og hele tiden bliver mere kompleks, er det vigtigt, at man i virksomheden allerede nu forstår teknologiens fordele og risici og planlægger, hvordan AI kan integreres effektivt og indføres i forretningsgangene.

IT sikkerhed

AI-teknologien kommer i fremtiden til at øge kompleksiteten af cybersikkerhedstrusler og vil føre til stadig mere avancerede angreb på virksomhedernes IT-systemer.

Stor teknologisk udfordring

Rundspørger viser, at for mange virksomheder er truslen om cyberangreb og IT-sikkerhed den største teknologiske udfordring i 2024, og en stor del af disse virksomheder er usikre på, hvordan de skal håndtere og afbøde sikkerhedsrisici forbundet med IT.

Rigitg mange virksomheder oplever, at deres forretningsaktiviteter påvirkes af cybersikkerhedsbrud som phishing, malware, datatab og andre ondsindede angreb. Når ondsindede aktørere får adgang til medarbejderes legitimationsoplysninger er det ofte via phishing, der åbner døren for bredere systemangreb. Og mange angribere undlader at deaktivere IT-systemer med det samme og bliver i stedet i virksomhedens IT-miljø i en periode for at se nærmere på systemet, data og brugere og planlægge angrebet og ransomware-krav.

Kom truslen i møde med AI

Med den hastige fremkomst af AI må man desværre forvente, at disse sikkerhedstrusler bliver endnu mere avancerede, hvilket betyder, at ikke mindst mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i fremtiden vil have et behov for hjælp til at imødkomme disse trusler, måske endda ved at få adgang til nye sikkerhedsværktøjer, der integrerer kunstig intelligens.

Det forventes, at vi i løbet af 2024 vil se at flere AI-drevne værktøjer, der identificerer nye trusler og sårbarheder, bliver frigivet. Med en mere præcis identifikation af e-mails og phishing-forsøg, vil disse nye AI-baserede værktøjer muliggøre en proaktiv styrkelse af virksomhedernes forsvar og dermed mindske risikoen for vellykkede cyberangreb.

Den menneskelige faktor

Mange brud på virksomhedernes systemer skyldes dog også menneskelige fejl, og der bliver derfor uden tvivl også et øget fokus på at uddanne medarbejdere om vigtigheden af cybersikkerhed.

Cloud Computing

Meget tyder på, at SMV'er fortsat vil øge deres cloud-migration i 2024.

I løbet af 2023 planlagde mange små og mange virksomheder at flytte deres servere til skyen. En stor del af disse virksomheder følte dog, at de manglede den nødvendige viden for at træffe denne afgørende beslutning om, at flytte deres IT-infrastruktur op i skyen. Noget tyder på, at en afgørende faktor i høj grad er bekymringer om øgede driftsomkostninger og økonomi.

Stadig flere flytter til skyen

I 2024 forventes det, at cloud-trenden fortsætter og at endnu flere virksomheder vil omfavne cloud-teknologien og flytte hele eller dele af deres IT-infrastruktur op i skyen frem for at vælge traditionelle on-premise løsninger.

For mindre virksomheder kan det betyde en udvidelse af deres eksisterende Microsoft 365-miljø med ekstra forretningsapps og produktivitetsværktøjer og de forretningsmæssige fordele det medfører, herunder øget agilitet og produktivitet. Også vigtige sikkerhedsfunktioner som kryptering, autentificering og databackup er vigtige parametre i forhold til at flytte op i skyen, og i Dynamics 365 og Microsoft 365 cloud-applikationerne tilfører AI-kapaciteten Copilot en række fordele til forretningsbrugerne.

Også større virksomheder vil med al sandsynlighed fortsætte med at omfavne multi-cloud-strategier og dermed drage fordel af de nyeste og bedste apps og services.

Reducer risikoen for cyberangreb i skyen

Det forventes altså at vi i 2024 kommer til at se en øget vækst i virksomheder som flytter til skyen, så de gennem de mange apps, services og løsninger, kan opnå en lang række fordele. Det er dog vigtigt for virksomheder der migrerer deres IT til skyen at være opmærksom på, at fleksibiliteten der gør cloud-tjenester tilgængelige fra enhver placering og på enhver enhed, også kræver passende sikring af brugeridentitet og adgangskoder for at reducere risikoen for cyberangreb.

Business Central 24

Til april starter Microsoft udrulningen af opgraderingsbølgen Dynamics 365 2024 release wave 1, hvor Business Central 24 frigives.

Microsoft har allerede givet os et lille indblik i, hvad der er planlagt af nye features og muligheder for Business Central 24 og der vil i den kommende opgradering være et særligt fokus på disse fire fokusområder:

  • Kernefunktionalitet
  • AI og samarbejde
  • Nem og hurtig implementering
  • Service i verdensklasse

Læs mere om de fire fokusområder her, hvor vi har taget et smugkig på Business Central 24.

Power BI i 2024

Microsoft vil sandsynlivis fortsætte med at integrere avanceret AI og ML (maskinlæring) i Power BI. Dette kan involvere forbedringer i naturlig sprogbehandling til dataforespørgsler, mere sofistikerede forudsigende analyser og automatiseret generering af indsigt.

Også NLG (Natural Language Generation)-funktionalitet, som genererer menneske læsbare beskrivelser og forklaringer af dataindsigt, kan i 2024 blive mere fremtrædende i Power BI. NLG vil hjælpe Power BI brugere med at forstå og fortolke deres forretningsdata.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner