Du er her:

NAV 2016 nyheder

Microsoft Dynamics NAV 2016 indeholder al den funktionalitet som en virksomhed har brug for.

Workflows

I NAV 2016 er det nu muligt både at bruge og oprette nye workflows. Ved et Workflow mener man forløbet af en forretningsprocess fra start til slut. Eksempelvis er funktionaliteten man så i tidligere versioner til godkendelsesanmodninger og godkendelser et eksempel på et workflow, som nu er erstattet af den nye overordnede mulighed for at oprette workflows.

Den nye mulighed for, at oprette workflows gør Dynamics NAV til en effektiv ERP løsning, da man på den måde kan sikre, at en forretningsprocess, eller en række af forretningsprocesser, bliver udført efter specifikke regler af én eller flere brugere. Dynamics NAV 2016 har standardskabeloner til Workflows, men der kan defineres brugerspecifikke Workflows.

Indgående dokumenter

I nogle tilfælde registreres forretningstransaktioner ikke i Microsoft Dynamics NAV 2016 fra starten. I stedet kommer et eksternt dokument ind i din virksomhed som en fil vedhæftet en e-mail eller som et papirdokument du kan scanne og arkivere. Dette er typisk for indkøb hvor denne type indkommende dokumentfiler modtages i form af kvitteringer for betaling af udgifter eller små indkøb.

Andre eksempler på indkommende dokumentfiler i form af elektroniske dokumenter kan være fra handelspartnere, med hvem du har aftalt at udveksle dokumenter elektronisk eller fra en ekstern OCR/tekst-genkendelsesservice, som analyserer dokumentet og efterfølgende bogfører data i Dynamics NAV. På den måde kan man elektronisk modtage eksempelvis fakturaer i Dynamics NAV, der efterfølgende opretter disse som købsfakturaer i systemet.

Elektronisk dokumentafsendelse

Som et alternativ til e-mails med vedhæftede filer, kan du sende og modtage forretningsdokumenter elektronisk i Dynamics NAV 2016. Ved et elektronisk dokument menes en standard-kompatibel fil, der repræsenterer en virksomheds dokument, eksempelvis en faktura fra en leverandør der kan modtages og omdannes til en købsfaktura i Microsoft Dynamics NAV. Udvekslingen af de elektroniske dokumenter mellem to handelspartnere udføres af en ekstern leverandør af dokumentets udvekslingstjenester. Microsoft Dynamics NAV 2016 sikrer en ensartet dokumentudveksling der understøtter afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer fra de største udbydere af dokumentudvekslingstjenester.

Ved  indkommende dokumenter i form af PDF eller billedfiler, kan du have en ekstern OCR/tekst-genkendelsesservice der genererer de elektroniske dokumenter du derefter kan konvertere til, at dokumentere poster i Microsoft Dynamics NAV 2016. Denne funktionalitet har mange savnet i Dynamics NAV.

Forbedret integration til Dynamics CRM

Microsoft Dynamics NAV 2016 introducerer en ny og forbedret integration med kunderelations løsningen Microsoft Dynamics CRM. Integrationen til Dynamics CRM har indtil nu været meget lidt smidig og er derfor nu blevet optimeret så løsningen nu meget bedre understøtter, at kunne blive brugt som dagligt arbejdsredskab for sælgere, indkøbere og andre, som er involveret i virksomhedens lead-to-cash process.

Den nye Microsoft Dynamics CRM integration giver en optimal og problemfri oplevelse, der udnytter Microsoft Dynamics CRM til øget kundeengagement og Microsoft Dynamics NAV til ordrebehandling og finansielle poster.

Microsoft Social Engagement

Microsoft Dynamics NAV 2016 er integreret med Microsoft Social Engagement. Du opretter Microsoft Social Engagement for en specifik post hvorfra du kan overvåge og indsamle data baseret på specifikke søgekriterier på forskellige typer af sociale medier.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner