Du er her:

5 nye features i Business Central 2022 bølge 2

Dynamics 365 2022 udgivelsesbølgebølge 2 kom med en lang række nye og forbedrede features, som har til formål at gøre det endnu nemmere at arbejde med Business Central. På denne side har vi kigget nærmere på fem af dem.

Indholdsmenu

 1. Vælg rapportlayout på anmodningssiden
 2. Gem automatisk, mens du arbejder
 3. Sortering på siderne Planlægningskladde og Indkøbskladde
 4. Søg i virksomhedsdata
 5. Optimeret handlingslinje

#1 – Vælg rapportlayout på anmodningssiden

Business Central brugere kan med Dynamics 365 2022 release wave 2 vælge hvilket rapportlayout, der skal bruges på anmodningssiden. Det betyder, at det nu bliver lettere at bruge forskellige rapportlayouts til forskellige formål i Business Central, ikke mindst til Excel-layouts.

Funktionsbeskrivelse:

Forretningsbrugerne kan på anmodningssiden via en dropdown menu vælge mellem de tilgængelige rapportlayouts for rapporten.

Den nye funktion i Business Central 21 (2022 udgivelsesbølge 2)  gør det muligt for din virksomhed at have flere forskellige layouts (som eksempelvis Excel-layouts) for det samme rapportdatasæt. Du kan eksempelvis have et layout til mail sammenfletning, et andet layout til bestyrelsesmødet og et helt tredje rapportlayout til planlægningsmøde.

Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk ✓ 1. September 2022 Oktober 2022

#2 – Gem automatisk, mens du arbejder

Business Central har ikke nogen Gem-knap, og derfor er det særdeles vigtigt, at brugerne kan have fuld tillid til, at de data de enten indtaster eller ændrer, automatisk gemmes mens de arbejder. Også udviklere har brug for nøjagtig indikation af datapersistens (applikationens evne til at lagre data/information på et ikke-flygtigt medie, selv når applikationen er lukket ned) når de enten tester eller fejlsøger i deres kode.

Funktionsbeskrivelse:

Med 2022 release wave 2 gemmes ændringer i Business Central øjeblikkeligt til individuelle felter, i det øjeblik brugeren har tabuleret væk fra et felt eller skiftet fokus til et andet element på siden, frem for undelukkende at gemme, når den pågældende side er lukket. Ændringer gemmes i databasen, uden at det har en mærkbar indflydelse på applikationens ydeevne.

Tidligere var denne funktion udelukkende tilgængelig for udvalgte brugergrænsefladeoplevelser, eksempelvis Outlook-tilføjelsesprogrammet, men fra og med Dynamics 365 2022 udgivelsesbølge 2 gælder funktionen for alle Business Central-klienter, det vil sige desktop-webklienten, tablet-klienten, telefonklienten, Outlook-tilføjelsesprogrammet, Teams-appen samt indlejring af klienten i andre applikationer.

Gem-indikatoren afspejler datatilstanden på siden, selv når der arbejdes på tværs af flere faner eller browservinduer.

Gem indikator

On-premise Business Central-administatorer har mulighed for at benytte webserverindstillingen SaveValueToDatabasePromptly til at slå denne funktion fra (indstillingen er aktiveret som standard).

Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk ✓ 1. September 2022 ✓ 1. Oktober 2022

#3 – Sortering på siderne Planlægningskladde og Indkøbskladde

Med Dynamics 365 2022 udgivelsesbølgebølge 2 til Business Central har Microsoft tilpasset de måder du kan arbejde med siderne Planlægningskladde og Indkøbskladde. Med opgraderingen får du mulighed for, at sortere linjer på begge sider ved at vælge et kolonnenavn.

Funktionsbeskrivelse:

Da siden Planlægningskladde kan bruges til produktionsordrer på flere niveauer, er den også med Business Central 21 stadig lidt anderledes end siden Indkøbskladde. Som standard sorteres linjer efter Varenr-feltet i Business Central. For at gruppere forskellige varer fra samme ordre og vise linjer med ordrer på flere niveauer, skal du sortere efter feltet Referenceordrenr. Felterne MPS-ordre og Planlægningsniveau kan bidrage til, at hierarkiet af linjer bliver mere tydeligt.

Planlaegningskladde
Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk ✓ 1. September 2022 ✓ 1. Oktober 2022

#4 – Søg i virksomhedsdata

Undersøgelser viser, at virksomhedens kontormedarbejdere typisk bruger helt op imod 20 procent af deres værdifulde arbejdstid på at søge efter information. Det at finde den helt rigtige information i rette tid på tværs af forskellige forretningsområder af en virksomhedsstyringsløsning (ERP-løsning), kræver i mange tilfælde tilpassede forespørgsler inden for løsningens forskellige områder. Men da datamængden vokser konstant, bliver det stadig vigtigere at få den korrekte information fremvist hurtigt.

Med Business Central 2022 udgivelsesbølgebølge 2 har Microsoft gjort det muligt for forretningsbrugerne at søge på tværs af alle data, som er relevant for den enkelte medarbejders rolle, og ikke kun forretningstransaktioner. De søgeresultater som er mest relevant for den enkelte medarbejder, vises først, hvilket sparer værdifuld tid for medarbejderen og giver mulighed for at fokusere på de arbejdsopgaver der skaber den højeste værdi.

Funktionsbeskrivelse:

1. Du starter en søgning ved at bruge Ctrl+Alt+F genvejstasterkombinationen hvor som helst i Business Central eller fra dit rollecenter.

Soeg data fra dit rollecenter

2. For at søge efter data skal du blot indtaste et eller flere søgeord. Resultatet af din søgning inkluderer topresultaterne i alle de tabeller, du har adgang til i Business Central.

Soeg i virksomhedsdata

3. Som standard indbefatter søgningen de data, der er tilgængelige i brugerens rollecenter samt alle de tabeller, de har adgang til i Business Central. Det er dog muligt at tilpasse søgeomfanget ved at vælge Vis tabeller der skal søges i på siden Søg i virksomhedsdata. Ved at tilpasse søgningen og dermed begrænse omfanget af søgningen, vises søgeresultaterne endnu hurtigere.

Vis tabeller, der skal soeges i

4. Handlingen Vis tabeller der skal søges i åbner siden Søgeopsætning (tabel) Liste, hvorfra du har mulighed for at vælge de tabeller, du ønsker at søge i. Som standard vælges udelukkende tabeller i Business Central, der er relevante for specifikke roller, men du har mulighed for at gennemse andre tabeller ved at bruge Vis alle tabeller og Filtrer til udvalgte tabel handlingerne.

Filtrer valgte tabeller

5. Når du har valgt en tabel i Business Central, åbnes siden Søgeopsætning (tabel) Liste. Her kan du tilpasse din søgning ved at inkludere felter i den valgte tabel. Det gør du ved at ved at aktivere Aktiver søgning. Som standard er det udelukkende indekserede kode- og teksttypefelter samt felter, der bruges til at identificere søgeresultatposten, som er aktiveret.

Soegeopsætning felt-lister

6. Antallet af tabelfelter, som din søgning inkluderer, kan påvirke ydeevnen. Derfor kan du nemt gendanne standardindstillingerne ved at vælge handlingen Nulstil til standard på siderne Søgeopsætning (tabel) Liste og Søgeopsætning (side) Liste.
 

Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk ✓ 30. September 2022 Marts 2023

#5 – Optimeret handlingslinje

Med Business Central 21 kan du nu anvende en fremhævet sektion af handlingslinjen, med henblik på at hjælpe dine medarbejdere med at lære applikationen. Handlingslinjen kan tilpasses, så den passer til dine forretningsbehov eller de unikke behov der måtte være i netop din virksomhed eller branche. Du kan tilføje de handlinger, som du vil gøre tilgængelige for den enkelte bruger på en let opdagelig og ensartet måde på tværs af applikationen. På den måde kan nye brugere hurtigere lære Business Central og blive fortrolige med løsningen. For øvede brugere, kan den nye funktion ligeledes anvendes til at tilpasse handlingslinjen den enkeltes specifikke forretningsbehov.

Funktionsbeskrivelse:

Med Dynamics 365 2022  udgivelsesbølge 2 opgraderingerne opdateres handlingslinjen for alle brugere af Business Central, blandt andet med følgende forbedringer:

 • Handlingslinjen holder bedre relaterede handlinger sammen og undgår dermed, at den samme handling er tilgængelig i flere menuer. Denne forbedring bidrager til at mindske rod og forvirring, ikke mindst for nye Business Central brugere.
Fjernelse af redundans
 • Menuen Naviger, som i tidligere versioner af Business Central var tilgængelig på nogle sider, har Microsoft udfaset og dens indhold er i stedet lagt sammen med menuen Enhed. Menuen Enhed i Business Central, er den menu, der bærer navnet på den enhed, der vises på en pågældende side, eksempelvis KundeKundekort eller OrdreSalgsordre, og denne menu er nu den primære menu i Business Central for information, som har relation til den aktuelle post.
Opgraderet flet enhed navigation
 • I Business Central 21 kan du nu visse steder benytte split-knapper. Split-knapper kender du formentlig allerede fra andre Microsoft-applikationer som en kombination af en knap og en menu. Med denne type kontrolelement får du hurtig et-klik rækkevidde til den første handling i en menu via den venstre knapdel samt adgang til andre relaterede handlinger via den højre dropdown del.
Opgraderet splitknap
 • Med baggrund i feedback fra Business Central-brugerne samt statistik Microsoft har indhentet over, hvordan sider i Business Central bruges, finder du nu visse handlinger mere fremtrædende steder i handlingslinjen. Det reducerer antallet af klik brugerne skal foretage for at nå de mest anvendte handlinger og gør relevante handlinger langt nemmere at finde.
 • Med Business Central 2022 udgivelsesbølge 2 får brugerne nu mere langt fleksibilitet med hensyn til, hvordan de ønsker at tilpasse menuer. Det vil sige, at menuer langt nemmere kan tilpasses den enkelte brugers unikke formål og præferencer. Tidligere begrænsninger til hvilke og hvor handlinger kunne flyttes, er derfor ikke længere gældende. Dette giver i høj grad Business Central brugerne mulighed for at tilpasse sider og konfigurere deres profiler.
Opgraderet personalisering af handlingslinje

Valgfrie ændringer af handlingslinjen i BC 2022 udgivelsesbølge 2

Nedenstående opdateringer er også tilgængelige for alle kunder der har opgraderet til Business Central 21, men de aktiveres ikke med det samme når du har opgraderet. For at aktivere de valgfrit tilgængelige forbedringer til handlingslinjen, er det eneste du skal gøre at vælge handlingen Prøv det i kolonnen Kom i gang. Alternativt kan du også få din administrator til at vælge Alle brugere i feltet Aktivere for på siden Funktionsstyring.

 • Med det formål bedre at tilpasse sig den terminologi, som brugerne ser i andre Microsoft-produkter, har Microsoft valgt at omdøbe fanen Proces til Hjem på dokumenter, kort, regneark og listplus-sider.
 • På dokumentsider i Business Central, der har Post- og Frigiv-handlinger præsenteres handlinger nu som opdelte knapper på fanen Hjem. Denne forbedring giver brugerne bedre synlighed samt et-klik adgang til de mest anvendte handlinger. På flere andre sider er visse handlinger blevet grupperet i split-knapper, når handlingerne er stærkt forbundet med den effekt, de har. Det vil sige at der eksempelvis oprettes en helt ny splitknap til handlingerne Ret, Annuller og Opret korrigerende kreditnota. Dette giver så brugeren et-klik adgang til Ret, som er det mest anvendte blandt de tre handlinger i Business Cenral.
 • Med dokumenter, regneark, kort og listeplus-sider præsenteres handlingslinjen i Business Central nu i fastgjort tilstand, når den åbnes første gang. Denne forbedring hjælper brugeren med at opdage handlinger i handlingslinjen som er  relevant for brugeren og giver et-klik rækkevidde til handlinger uden at brugeren først selv skal fastgøre handlingslinjen.
 • Med dokumentsider, der har en Linje-underside, eller enhver anden side, der har en underside, er undersidens handlinger i Business Central 21 nu synlige med det samme, uden at det kræver et klik på Flere muligheder.
Ny hjem split fastgørelse

Hvis eksempelvis en extension ikke er kompatibel med opdateringen af den nye handlingslinje, eller hvis  ændringen af brugergrænsefladen kræver tid at introducere til dine brugere, kan du vælge at slå funktionen Modern Action Bar fra.

 

Tilgængelig for Offentlig forhåndsvisning Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk ✓ 15. September 2022 ✓ 3. Oktober 2022

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner