Du er her:

Power Platform udgivelsesbølge 2 i 2023

Til oktober starter udruldningen af Power Platform udgivelsesbølge 2 i 2023. I løbet af udgivelsesbølgen, der starter i oktober 2023 og slutter i marts 2024, frigiver Microsoft hundredevis af opgraderinger og nye funktioner til de apps som udgør Power Platform.

Power Platform udgivelsesbølge 2 i 2023 overblik

Applikationerne i Microsoft Power Platform gør det muligt for virksomheder og forretningsbrugere at analysere data, handle på indsigt fra data og anvende data til automatisering af arbejdsgange, hvilket bidrager til digital transformering af forretningen.

Power Platform logo

Power Platform udgøres af en række apps der øger værdien af dine data


På nuværende tidspunkt udgøres Microsoft Power Platform af de fire applikationer Power BI, Power Automate, Power Apps og Power Virtual Agents samt de to add-ins, AI Builder and Power Pages.

Med udgivelsesbølge 2 i 2023 frigiver Microsoft hundredvis af nye features og forbedringer på tværs af Power Platform-applikationerne og Microsoft Dataverse.

Power BI

Med Microsoft Power BI har forretningsbrugere over hele verden et effektivt og brugervenligt business intelligence værktøj, der bidrager til at skabe databaseret virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere på alle niveauer og tværs af faggrupper og afdelinger, kan træffe kvalificerede og databaserede beslutninger i enhver skala.

Power BI logo

Power BI er en nemt integrerbar business intelligence løsning


Med Power Platform 2023 udgivelsesbølge 2, forbedrer og tilpasser Microsoft oprettelses- og brugeroplevelsen for den enkelte forretningsbruger, ved at forbedre og tilpasse integrationen til Microsoft 365 og føje Power Query-diagramvisningen til Power BI Desktop.

Power Apps

Power Apps gør det muligt for alle i virksomheden nemt at bygge forretningsapps og på den måde at effektivisere og modernisere en lang række forretningsprocesser og fremme innovation i virksomheden.

Power Apps logo

Power Apps gør det nemt at bygge virksomheds apps


Med Power Platform 2023 udgivelsesbølge 2 opgraderingen til Power Apps, udvider Microsoft brugerens mulighed for at anvende Copilot i deres arbejde, og tilfører dermed yderligere AI-assisteret hjælp til applikationen. På den måde øger AI udviklernes produktivitet og administratorer får indsigt i forretningsdata.

Med opdateringen af Power Apps, bringer Microsoft kontrol og samarbejds muligheder i virksomhederne, samt forbedret implementerings- og administrationssupport med henblik på at sikre, at lav kode udviklingsmuligheder kan igangsættes for alle brugere på tværs af hele virksomheden.

Power Automate

Microsoft Power Automate (tidligere Microsoft Flow) gør det nemt at automatisere en række forretningsprocesser og dermed øge virksomhedens produktivitet.

Power Automate logo

Power Automate gør det nemt at automatisere forretningsprocesser


Med opgraderingen til Power Automate der frigives med Power Platform 2023 udgivelsesbølge 2, fortsætter Microsoft med at gøre det nemmere for brugerne at komme i gang med at bygge nye flows med et naturligt sprog på tværs af cloud og desktop, samt ved at forbedre process mining, det vil sige processen omkring at opdage, validere og forbedre arbejdsgange og dermed sætte gang oprettelsen af automatiserings- og forfatningprocesserne i Power Automate.

Ved at introducere en samlet aktivitetsvisning og dybere meddelelser om funktioner på tværs af Power Automate, vil Microsoft med den nye opgradering gøre det nemmere for brugerne at administrere deres arbejde i stor skala.

Power Pages

Microsoft Power Pages er en lav kode online platform, hvorfra du kan skabe, hoste og administrere moderne websteder.

Power Pages logo

Byg, host og administrer websteder websteder med Power Pages


Med Power Platform udgivelsesbølge 2 i 2023 fortsætter Microsoft med at optimere den AI-baserede copilot i Power Platform, så brugeroplevelsen for skabere der bygger websteder forbedres og de kan arbejde mere effektivt.

Administrerede miljøer i Power Pages udgivelsesbølge 2 i 2023 kommer til at omfatte nye Power Pages-muligheder for udviklerbrug og -onboarding.

Med udgivelsesbølge 2 i 2023-opgraderingen kan du nemt oprette forbindelse til dine forretningsdata, hvor de findes lige nu.

Power Virtual Agents

Med Microsoft Power Virtual Agents er det nemt at oprette intelligente samtalebots og dermed levere en personlig service for dine kunder og at løse deres problemer hurtigt.

Power Virtual Agents logo

Byg intelligente chatbots med Power Virtual Agents


Power Virtual Agents udgivelsesbølge 2 i 2023 leverer generel tilgængelighed til en række forretningsmuligheder såsom robotsupport på flere sprog, generative svar og handlinger, enkeltstående IVR (Interactive voice response) og IVR-integration med Dynamics 365 Customer Service samt integration til Microsofts egen Conversational Language Understanding (samtalesprogforståelse)-tjeneste.

Microsoft har derudover forbedret Power Virtual Agents ved at levere nye Enterprise Trust-muligheder.

Microsoft Dataverse

Microsoft Dataverse er det lav kode datafundament, hvorfra Power Platform brugere har mulighed for at gemme deres data dynamisk i et fuldt administreret, sikkert og skalerbart miljø, der effektivt tilpasser sig virksomhedens stadigt skiftende behov.

Dataverse logo

Microsoft Dataverse er en fuldt administrerbar dataplatform


Med en kombination af forbedrede Copilot-oplevelser, ubesværet forbindelse til ekstern data samt gnidningsfri mulighed for integration til Microsoft 365 Copilot, fortsætter Microsoft med at optimere brugeroplevelsen for udviklere med udgivelsesbølge 2 i 2023 opgraderingen til Dataverse.

AI Builder

Med AI Builder gør Microsoft det nemt og bekvemt for både profesionelle og selvlærte udviklere i Power Platform at behandle strukturerede og ikke-strukturerede dokumenter, samt at tilpasse og håndtere AI-modeller på tværs af virksomhen med den kodefri konfigurationsmotor.

AI Builder logo

Tilpas og administrer AI-modeller med AI Builder


Med forbedringerne der frigives med Power Platform udgivelsesbølge 2 i 2023 fortsætter Microsoft forbedre AI Builder på en række områder.

Helt nye muligheder for AI-baseret intelligent dokumentbehandling giver brugere i Power Platform mulighed for at håndtere en endnu bredere vifte af dokumenttyper og med øget præcision.

Ved at udnytte styrken og potentialet i Chat GPT, kan AI Builder i overensstemmelse med din virksomheds retningslinjer på forhånd generere svar på kundeforespørgelser. De svar der bliver genereret vil desuden være tilgængelige i en menneskelig valideringsstation, der giver udviklere mulighed for at gennemgå og forbedre det indhold, der genereres automatisk fra de AI-baserede Copilots.

Nåpr det kommer til styring og administration kan du flytte AI-modeller, der kan trænes, på tværs af miljøer, hvilket øger fleksibiliteten i implementeringen af modeller på tværs af virksomheden.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner