Du er her:

Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance automatiserer og strømliner den finansielle drift og arbejdsgange i den globale virksomhed. Løsningen gør det muligt for virksomhedens økonomiansvarlige at overvåge de finansielle resultater i realtid og forudsige fremtidige økonomiske resultater. Med Dynamics 365 Finance kan du træffe beslutninger og fastlægge strategier som er baseret på data, hvilket bidrager til at skabe vækst i din globale virksomhed.

Dynamics 365 Finance, ERP til virksomheder der operer globalt

Dynamics 365 Finance er en af ERP løsningerne i Microsofts platform for forretnings applikationer med det overordnede brandnavn Dynamics 365. Hvor Microsoft i deres markedsføring målretter Dynamics 365 Business Central mod mindre og mellemstore virksomheder, er Dynamics 365 Finance derimod målrettet de helt store og globale organisationer. Dynamics 365 Finance er udviklet til skabe sammenhæng på tværs af den globale virksomhed og gennem hele dens forsyningskæde der i mange tilfælde krydser landegrænser.

Gennem avanceret funktionalitet optimerer Finance altså arbejdsgangene på tværs af hele den globale organisation og skaber et solidt grundlag for at effektivisere virksomhedens indkøb, lager og ordrehåndtering i én løsning. Finance automatiserer, digitaliserer og optimerer de interne processer gennem hele værdikæden i den globale virksomhed, hvilket samlet set bidrager positivt på bundlinjen og skaber konkurrencedygtighed.

Skab vækst og rentabilitet med forbedret økonomistyring for regnskabsdirektøren

Forbedre virksomhedens økonomiske resultater
Få indsigt i virksomhedenss økonomiske sundhed med indbygget finans funktionalitet skræddersyet til regnskabsdirektøren, der indeholder nøgle-KPI'er, diagrammer og økonomiske målinger, der hjælper med til at fremme pålidelighed, effektivitet og vækst.

Innover den finansielle strategi
Forbind virksomhedens globale drift på tværs af landegrænser og gå fra finansielle overvejelser der er baseret på statiske visninger og som fokuserer på historisk data til finansielle strategier som er baseret på dynamiske visninger af fremtidige markedstendenser, kommende muligheder og innovationer.

Lev op til krav og forordninger og skab derved konkurrencemæssige fordele
Opfyld og lev op til lokale såvel som globale krav og forordninger omkring databeskyttelses og reducer risici for eksponering af data. Ved at overholde dataforordningerne og skabe sikkerhed omkring data, gøres overholdelse til en mulighed for at skabe vækst for virksomheden.

Understøt de stratetiske aktiviteter med hjælp fra AI

Med indbygget forenet global finansiel rapportering i realtid, indlejret analyse og indsigt baseret på intelligente forudsigelser, leverer Dynamics 365 Finance indblik i virksomhedens driftsmæssige og finansielle status, lader dig opnå kontrol over virksomhedens økonomi, optimer virksomhedens cash flow og gør dig i stand til hurtigt at træffe vigtige stratetiske beslutninger der driver virksomhedens vækst og skaber konkurrencemæssige fordele.

Automatiserede finansielle arbejdsprocesser

De rollebaserede arbejdsområder Dynamics 365 Finance giver mulighed for, at du kan træffe de vigtige finansielle og stratetiske beslutninger både smartere og hurtigere og med den integrerede og interaktive Power BI datavisualisering, får du overblik over vigtige forretningsmetrikker på højt niveau samt mulighed for at dykke ned i virksomhedens transaktioner og dermed overvåge dens soliditets- og likviditetsgrad. Med integrerede værktøjer og applikationer, eksempelvis Office 365, kan man automatisere og prioritere arbejdsopgaver og på den måde spare tid og ressourcer og i sidste ende optimere virksomhedens finansielle performance.

Reducer virksomhedens driftsudgifter

Med avanceret procesautomatisering, effektiv budgetstyring samt økonomisk planlægning og analyse, reduceres virksomhedens driftsomkostninger og administrationen af udgifterne optimeres.

Reducer den finansielle risiko og kompleksitet

Med den fleksible, automatiserede, regelbaseredekontoplan med tilhørende dimensioner i Dynamics 365 Finance, er det hurtigt og enkelt at foretage de nødvendige tilpasninger, der gør det muligt for virksomheden at tilpasse sig de skiftende globale og lokale økonomiske betingelser og krav og dermed administrerer den økonomiske drift enkelt, rettidigt og nøjagtigt. De lokale lovmæssige krav der løbende ændres, kan du i Dynamics 365 Finance administrere med en konfigurationstjeneste, som forenkler regulatoriske og skattemæssige rapporter, e-fakturering og betalinger, uden at det forudsætter kodning af eksta funktionalitet.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner