Du er her:

Kunstig intelligens og ERP

Kunstig intelligens i ERP er et nyt fænomen og omfatter, trods alt, endnu ikke ikke menneskelige maskiner. Derimod er der ingen tvivl om, at kunstig intelligens bliver en effektiv teknologi når det kommer til at udvide ERP systemets teknologiske muligheder.

Kunstig intelligens omdanner fremtidens ERP løsninger

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence / AI) vil uden tvivl forandre og præge fremtidens ERP (Enterprise Resource Planning) systemer og vil uden tvivl få en afgørende indflydelse på fremtidens virksomhed, uanset størrelse eller branche, men for at få værdi af de nye teknologiske fremskridt må virksomhederne revidere deres nuværende teknologistrategier og være parat til at omstille og tilpasse sig udviklingen.

AI vil, hvis teknologien bliver udnyttet optimalt, ved hjælp af intellligente software applikationer forbedre den interne styringsstruktur og skabe en smartere teknologiinfrastruktur og dermed optimere forretningsprocesserne i den enkelte virksomhed. For at imødegå den nye teknologi er det vigtigt, at man er fleksibel og som virksomhed parat til at revidere sine nuværende it-strategier.

Kunstig intelligens som en integreret del af ERP systemet vil påvirke selve kernen i den daglige drift og AI løsninger vil med al sandsynelighed overtage rutinemæssige opgaver som i øjeblikket udføres af mennesker. Udviklingen af den nye teknologi er altså også drevet af et stigende behov for at reducere virksomhedernes driftsomkostninger ved at underbygge medarbejdernes arbejdsgange og dermed styrke effektiviteten af driften i organisationen som en helhed. Udviklingen af kunstig intelligens er med andre ord en udvikling man som virksomhed må følge, hvis man vil forblive effektiv og konkurrencedygtig.Tre måder, hvorpå kunstig intelligens vil forbedrer ERP

 

Forbedret beslutningsprocess
En af ERP systemets hovedfunktion er, at hjælpe virksomhederne med at strømline og effektivisere arbejdsgangene og træffe bedre beslutninger om alt fra produktion til strategi. Kunstig intelligens kan forbedre disse funktionaliteter ved bl.a. at analysere større datasæt end det tidligere har været muligt. Desuden kan kunstig intelligens også bruges til at aflæse historisk data og derudfra lære af tidligere adfærdsmønstre.

Automatisering af data input
Manuel indtastning af data i ERP systemet er for mange virksomheder en tung post og kan koste rigtig mange persontimer. Ud over i sig selv at være en stor udgift, kan manuel data indtastning skabe yderligere omkostninger i form af fejlindtastninger. Kunstig intelligens kombineret med ERP kan lære af data kilderne og oprette arbejdsgange og reducerer den tid det tager at indlæse data, og ikke mindst sandsynligheden for, at der vil være fejl i den indsatte data.

Effektivisering af arbejdsgangene (Workflows)
Kombinationen af kunstig intelligens og ERP kan også forbedre virksomhedernes arbejdsprocesser. Ved at analysere historiske data, vil systemerne kunne foreslå de mest effektive interne arbejdsprocesser. Eksempelvis ved at aflæse en allerede fastlagt arbejdsprocess, vil AI kunne forestå den næste opgave og løbende give de nødvendige informationer det kræver for at fuldføre den pågældende opgave. Resultatet er ikke blot, at arbejdsopgaverne gennemføres ubesværet og uden fejltrin, men også, at arbejdsgangene effektiviseres og arbejdsprocesserne optimeres.


Håndtering af data

I takt med ERP systemernes udvikling har virksomhederne i stigende grad fået adgang til en enorm mængde af data. Denne data skal omdannes til meningsfuld information og dermed i sidste ende munde ud i beslutninger og handlinger, der kan være af afgørende betydning for virksomhedens drift og vækst.

Håndteringen af data er dog blevet udfordret af den voldsomme vækst af ustruktureret data, virksomhederne er blevet i stand til at indhente uden nødvendigvis at have en klar tilgang til, hvordan denne data bruges korrekt.

Som virksomhed kan man gøre flere tiltag for at imødegå håndteringen af den stigende mængde data. Blandt disse er at integrere et effektivt ERP system, en big data løsning, der kan håndtere både strukturerede og ustrukturerede data, et business analytics værktøj, der kan organisere og præsentere data på en overskuelig og brugervenlig måde osv., men i den nærmeste fremtid vil også AI løsninger, der kan lære, tale, læse, reagere, forudsige og endda ræsonnere, også blive effektive værktøjer til at håndtering af den stadig stigende mængde data.

Microsoft Cognitive Services

Cognitive Services er nu det Microsoft plejede at kalde Microsoft Project Oxford. Siden Project Oxford er der dog tilføjet ny funktionaliter og Cognitive Services består i dag af en række intelligente API'er (Application Programming Interface). En API er en softwaregrænseflade der tillader et stykke software at interagere med andet software. De intelligente API'er i Cognitive Services fungerer på tværs af platformen og leverer intelligent data via eksempelvis automatisk ansigtsgenkendelse, talegenkendelse og video stabilisering.

Kunstig intelligens i NAV 2018

Microsoft har annonceret, at kunstig intelligens via Cognitive Services bliver en del af NAV 2018. Det kommer til at betyde, at der i NAV 2018 bliver funktionalitet for automatisk genkendelse af billeder, eksempelvis af en vare, eller, i HR sammenhæng, en person i din virksomhed.

Fremtidens ERP

Kunstig intelligens er kun lige begyndt at dukke op i ERP applikationerne og tilføjelsen af den nye teknologi er stadigvæk et relativt nyt fænomen, men mulighederne den kunstige intelligens bringer med sig i ERP sammenhæng må siges at være uendelige. I øjeblikket ser vi eksempelvis teknologien brugt til at automatisere dataindtastning og strømline arbejdsprocesser, men det er allerede nu tydeligt, at kombinationen af kunstig intelligens og ERP er en særdeles effektiv kombination og at de virksomheder der forstår at udnytte den, vil få stor værdi og konkurrencefordel ud af den nye teknologiske landvinding.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner