Du er her:

Blockchain og ERP

Blockchain teknologi er omgæret af en begejstret hype og erblevet kaldt den største innovation siden internettet. En teknologi der ligefrem vil ændre verden. Blockchain er desuden præget af en abstrakt forventning om, hvordan den vil forandre virksomhederne, usikkerhed om hvordan den rent faktisk virker og en forvirrende forbindelse til den digitale krypto valuta, eksempelvis Bitcoin.

Hvad er Blockchain?

Blockchain konceptet blev opfundet af den endnu ukendte Satoshi Nakamoto og det efterfølgende år implementeret med det formål at understøtte kryptovalutaen Bitcoin. Det er dog efterhånden alment kendt, at den nye teknologi har langt bredere anvendelsesmuligheder.

Hvordan virker Blockchain?

Blockchain bruges til at sikre og distribuere data på en ny og unik måde. En blockchain (blok-kæde) er en liste af krypterede blokke der kontinuerligt vokser. I hver enkelt blok er der typisk en kryptografisk henvisning til den foregående blok, et tidsstempel samt et antal transaktioner.
 

Hvordan virker Blockchain

Den primære kæde (de blå blokke) er den længste serie af blokke. Den primære kæde starter ved den først skabte blok (den orange blok) og fortsætter frem til den aktuelle blok. Forældreløse blokke der ikke er en del af serien (de grønne blokke), eksisterer uden at være en del af den primære kæde.

Blockchain Ledger

Et af de vigtigst elementer ved Bitcoin er den såkaldte ledger. En ledger er en database over blockchain indholdet og alle som er en del af blockchain-netværket, har en kopi af den delte ledger. Ændringer i denne ledger kan kun foretages af flertallet af enheder i netværket.

Digitalt guld

Ved blockchains som Bitcoin består disse enheder af af de såkaldte minere, der graver efter digitalt guld, altså Bitcoins.

Hashing gåde

Hvis en ny blok skal tilføjes til kæden, skal der være enighed blandt minerne, hvilket udregnes med en algoritme, en konsensusalgoritme, der er baseret på en hashing gåde, som minerne konkurrere om at løse først.

Pointen med hashing opgaven er, at verificere om de informationer der indgår i blokken er korrekte, hvilket gør det særdeles vanskeligt at snyde.

Sand og verificerbar registrering

Det er kun muligt at opdatere en Blockchain, hvis der er konsensus mellem deltagerene i systemet. Derudover kan data, når først den er indtastet, aldrig slettes igen. Derfor indeholder Blockchain en både sand og verificerbar registrering af alle de transaktioner der nogensinde er lavet i det pågældende Blockchain system.

Indvirkning på ERP systemerne

Blockchain teknologi kan komme til at spille en vigtig rolle inden for eksempelvis supply chain management og produktion, områder der typisk falder under ERP systemernes domæne. Det er altså ikke utænkeligt, at blockchain vil have en betydelig indvirkning på ERP systemerne i den nærmeste fremtid.

Kontrol med data

Værdien der kan opnås ved at integrere blockchain med ERP kommer dog ikke af at overføre nye oplysninger til den distribuerede ledger, men derimod ved, at trække eksisterende data fra virksomhedens eksisterende systemer og samtidig være i stand til at kontrollere med hvem denne data deles.

Supplement til ERP

Blockchain kan skabe en enkelt version af en information, hvor det underliggende IT system gennemgår en forenklet Blockchain og sikre, at alle systemer, frem for at tale med hinanden, taler gennem en Blockchain. Selvom dette kan fører til en enklere integration it-systemerne imellem, vil Blockchain temmelig sikkert ikke erstatte ERP systemerne. Blockchain kan dog fungere som et komplementært supplement via en applikation, der kan forenkle integrationen mellem parterne og reducere applikationernes sårbarhed grundet systemets medfødte sikkerhed.

Inden længe et udbredt fænomen

Vi kommer i fremtiden til at se Blockchain teknologi integreret i ERP systemet hos mange virksomheder i vidt forskellige brancher. I starten vil teknologien formentlig primært være udbredt indenfor Supply chain management og logistik.

Hvornår Blockchain teknologi bliver et et udbredt fænomen i ERP branchen er uvist, men mange eksperter peger på, at det bliver inden længe.

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner