Du er her:

Business Central Anlægsaktiver

Alle de anskaffelser der tilsammen udgør virksomhedens anlægsaktiver er værdifulde investeringer, men hvad er egentlig deres reelle værdi og hvor store omkostninger er der årligt forbundet med dem? Business Central giver dig svar på disse spørgsmål ved at levere funktionalitet, der gør dig i stand til at administrere og håndtere aktiver i virksomheden, der er bestemt til vedvarende eje eller brug.

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er en vigtig regnskabsmæssig post og en samlet betegnelse for de af virksomhedens aktiver der har en forventet levetid på mere end et år fra anskaffelse. Et erhvervet aktiv er altså først et anlægsaktiv, når den forventede levetid overstiger et år.

Håndtering og administration af anlægsaktiver i Business Central

Business Central leverer funktionalitet for anlægsaktiver der giver dig overblik over dine anlægsaktiver og sikre, at den periodiske afskrivning bliver korrekt. Løsningen giver dig også mulighed for at administrere omkostninger i forbindelse med vedligholdelse, håndtere forsikringspolicer samt udvikle rapporter og statistikker.

Med Business Central har du med andre ord fuld kontrol over livscyklussen for dine anlægsaktiver - fra at du har erhvervet dem til, at du skaffer dig af med dem igen. Med den fleksible ERP løsning kan du præcist, og med et minimum af arbejdsindsats for dine medarbejdere, registrere, overvåge, disponerer over og bortskaffe anlægsaktiverne. Business Central er altså ikke blot et værktøj til administration og styring af dine anlægsaktiver, men bidrager til at øge værdien af dine værdifulde investeringer.

Oprettelse af et anlægsaktiv

For hvert aktiv opretter du et kort i Business Central, som indeholder informationer om det enkelte aktiv. Du kan eksempelvis oprette produktionsudstyr eller kontorartikler som et hovedaktiv med en komponentliste og du kan gruppere dine anlægsaktiver på forskellig vis, det kan være efter klasse, afdeling eller placering. Når dette er gjort, er det nemt at administrere din anlægsaktiver, uanset om du skal erhverve nye anlægsaktiver, vedligeholde de eksisterende eller sælge. Business Central giver dig også mulighed for at oprette budgetterede anlægsaktiver, så det er muligt at inkludere forventede erhvervelser og salg i dine rapporter.

Afskrivning

For hele tiden at have fuld kontrol over både afskrivningen på dine anlægsaktiver, men også andre finansielle transaktioner der relaterer sig til anlægsaktiverne, kan du i Business Central opretter du en eller flere afskrivningsbøger for hvert af virksomhedens anlægsaktiver. Afskrivningen foretager du så ved at køre en rapport der beregner de periodiske afskrivninger og udfylde en journal med de resulterende poster der er klar til at blive bogført. Business Central understøtter dog flere afskrivningsmetoder og du kan oprette flere afskrivningsbøger pr. anlægsaktiv til forskellige formål. Det kan være en afskrivningsbog til skatterapportering og en anden til intern rapportering.

Vedligeholdelsesomkostninger

For hvert af dine anlægsaktiver giver Business Central dig mulighed for at registrere de løbende vedligeholdelsesomkostninger samt den næste dato for service. Administration og fuld kontrol over de vedligeholdelsesudgifter der er forbundet med et anlægsaktiv kan være særdeles vigtigt i forbindelse med budgettering og når der skal træffes beslutninger om, hvorvidt et af de erhvervede anlægsaktiver skal erstattes med et nyt.

Forsikringspolicer

Business Central giver mulighed for, at hvert enkelt anlægsaktiv kan knyttes til en eller flere forsikringspolicer. Det gør det nemt og overskueligt at bekræfte, at omkostningen på den enkelte forsikringspolice er i overensstemmelse med værdien af ​​det aktiv, der er knyttet til policen. Business Central gør det altså nemt at overvåge og administrere de årlige forsikringspræmier der knytter sig til anlægsaktiverne.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner