Business Central driftsstyring

Driftsstyring i Business Central leverer funktionalitet for planlægning, organisering og overvågning af virksomhedens interne processer og skaber grundlag for effektivisering af virksomhedens drift og skaber dermed højere rentabilitet.

Indholdsmenu


Driftsstyring

Drift er en del af enhver virksomhed, hvilket betyder, at alle virksomheder har en måde hvorpå man bestræber sig på at skabe det optimale output fra en eller flere inputkilder, uanset om det er en produktionsvirksomhed der fremstiller fysiske produkter eller en service virksomhed der leverer tjenesteydelser.

Driftsledelse / driftsstyring
Formålet med driftsledelse er at skabe optimal ressourceudnyttelse og effektivitet, så virksomheden opnår de bedst mulige forretningsmæssige resultater, på kort sigt såvel som på langt sigt.

Begrebet driftsledelse eller driftsstyring (på engelsk operations management) dækker over håndtering og styring af alle virksomhedens processer, det kan være råmaterialer der kommer ind i virksomheden, lagerstyring, logistik, arbejdskraft, levering af varer eller serviceydelser mm. Formålet og selve kernen i drift ledelse er at opnå den optimale ressource udnyttelse samt højest mulige grad af effektivitet af virksomhedens interne processer.

Driftsstyring med den rigtige løsning

For at virksomheden optimalt er i stand til at levere det produkt eller den ydelser der er fundamentet for dens forretning, er det nødvendigt med en effektiv drift, som sikre, at der er sammnehæng i de mange processer der udgør den daglige drift.

At skabe overblik over disse processer kan dog mildest talt være uoverskueligt, især hvis du ikke benytter det rette IT-system.

Det rigtige system
Den rigtige forretningsadministrationsløsning (ERP system) danner grundlag for, at de ofte omfattende og komplekse processer der udgør den daglige drift og vedligeholdelse sættes i system, hvilket en forældet eller underdimensioneret løsning ofte ikke vil være i stand til at håndtere.

Virksomhedsdrift i Business Central

Da Microsoft i 2018 lancerede den første version af Business Central, var formålet at forbedre virksomhedernes evne til at hådtere interne daglige forretningsområder såsom finans, lagerstyring, SCM, projektstyring og ikke mindst drift, i én integreret platform.

Derudover giver Business Central virksomheder i vækst mulighed for at udnytte de mange muligheder og den fleksibilitet en løsning i skyen giver samtidig med, at løsningen er bygget på den velkendte stabilitet, der var kendetegnende for Dynamics NAV. Business Central er med andre ord skabt til at forbedre din virksomheds forretningsresultater.

Driftsdelen i Business Central er tilpasningsegnet, intelligent og rig på funktionalitet og leverer alle de nødvendige værktøjer virksomhedens driftsleder skal bruge for at få fuldt overblik over forretningen og dermed kan få kontrol over virksomheden.

Med Business Central får du en avanceret løsning til at håndtere driften i din virksomhed og funktionaliteten er på sammetid vidtfavnende og brugervenlig. Business Central gør dig kort sagt i stand til at tage kontrollen og drive din virksomhed på bedst mulig vis.

Driv dit lager effektivt

Det kan umiddelbart synes simpelt, men at forstå hvor dit produkt er og hvor det er på vej hen, kan være besværligt. Med Business Central får du en helhedsorienteret oversigt over dit lager og dermed en forbedret ordreopfyldelse og du får ligeledes mulighed for at spore hver enkelt varetransaktion og bevægelse ved at konfigurere hylder (bins) som er baseret på lageropsætning og lagringsenhedsdimensioner.

Opnå det bedst mulige outputniveau

For produktions- og distributionsvirksomheder kan det være en udfordring at opretholde en på sammetid forudsigelig og voksende kapacitet. Drift styringen i Business Central giver dig mulighed for at beregne og optimere din samlede produktionskapacitet og tilgængelige ressourcer og dermed forbedre produktionsplanlægningen og din evne til at imødekomme kundernes krav.

Fra prognoser til handling

Drifts funktionaliteten i Business Central giver dig de bedst mulige betingelser for at planlægge den rigtigte strategi og ikke mindst at handle på den. Brug eksempelvis dine salgsprognoser og forventede OOS (Out-of-Stock / tomt lager) til automatisk at generere produktionsplaner og oprette indkøbsordrer.

Realtids information lige ved hånden

Med de rigtige oplysninger i realtid og lige ved hånden, er du altid i stand til effektivt og sikkert at besvare indgående forespørgelser. Med dashboards der leverer informationer i realtid, integration til andre Business Central moduler, herunder projektstyring, anlægsaktiver, service, produktion mfl., er du altid i stand til at leverer et kvalificeret svar, når du har brug for det - uanset hvilken enhed du foretrækker at benytte eller placering.

Driftsstyring FAQ

Hvad er driftsledelse og hvorfor er det vigtigt? Få svar på spørgsmål vedrørende driftsledelse. Har du spørgsmål der ikke bliver besvaret her, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Hvad er driftsstyring?

Driftsledelse (på engelsk operations management) er et begreb som dækker over administrationen af virksomhedens drift, hvilket inkluderer alle processer i virksomheden fra input som råmaterialer, arbejdskraft og transport, til output i form af varer og serviceydelser.

Hvorfor driftsstyring?

Med en effektiv og kompetent driftsledelse, understøttes virksomhedens forretningsprocesser i at opnå optimale forretningsmæssige resultater både på kort og lang sigt.

Hvad omfatter driftsstyring?

Driftsstyring kan i pricippet omfatte alle niveauer af en virksomhed, fra strategi og planlægning, til administration af de enkelte medarbejdere og aktiver. Driftsstyring kan også omfatte alle led i virksomhedens forsyningskæde, helt fra oprindelsen af råvarene, til afskaffelse af en vare efter dets levetids ophør.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner