Business Central HR / Human Resources

Ansættelse af nye medarbejdere, videreuddannelse, løbende vurdering og administration af arbejdsstyrken er i dag alle faktorer der tilsammen udgør en vigtig del af virksomhedens mulighed for fortsat vækst og succes. Business Central lader dig overvåge og spore medarbejderes præstationer og effektivitetsgrad og understøtter hele den enkelte medarbejders livscyklus, fra rekruttering til løbende administration og kompetenceudvikling.

Hvad er HR styring?

Begrebet Human Resources dækker over virksomhedens administration af arbejdsstyrken, såsom ansættelse, uddannelse og vurdering af den enkelte medarbejder. En effektiv administration af virksomhedens personale sikrer, at virksomheden er i stand til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere og dermed bevarer det antal medarbejdere der matcher virksomhedens størrelse bedst og ikke mindst sikre, at medarbejderne er i besiddelse af de kvalifikationer og kompetencer der der skal til for at understøtte virksomhedens visioner og vækstpotentiale.

HR styring i Business Central

HR styring i Business Central skaber kontrol over de krævende og komplicerede HR processer, så personale administrationen bliver præcis og virksomheden imødekommer de stadig mere omfattende og komplekse krav til overholdelse, regulering og rapportering. Du har desuden mulighed for at føre detaljerede optegnelser over den enkelte medarbejder, registrere og vedligeholde informationer, eksempelvis ansættelseskontrakter, medarbejderkvalifikationer, medarbejderkontakter og fortrolige oplysninger. Du har også mulighed for at registrere de ansattes fravær, hvilket giver dig mulighed for at analysere på fravær hvis der bliver behov for det.

De vigtige personale data er tilgængelig for virksomhedens Human Resource afdeling når de har brug for den og uanset hvor de befinder sig og kombinationen af den stramme sikkerhedsfunktionalitet og brugertilpassede rollebaserede klient adgang sikrer, at personfølsomme informationer kun overleveres til rette og forhåndsgodkendte brugere.

Medarbejderoptegnelse
Når man skal igangsætte brugen af Human Resources funktionaliteten i Business Central, skal du først registrere  og konfigurere hver enkelt medarbejder med al grundlæggende og relevant information. Efterfølgende kan du tilføje forskellige koder til en medarbejder, hvilket gør, at du kan filtrere oplysninger for specifikke medarbejdere. Informationer om den enkelte medarbejder kan til enhver tid ændres og vedligeholdelse og ajourførelse af medarbejderoptegnelser vil i mange tilfælde også forenkle HR medarbejdernes personaleopgaver. Hvis en medarbejder eksempelvis får nye kontaktoplysninger, kan du registrere dette på den pågældendes medarbejder kort.

Integration
Business Central er udviklet, så løsningen er særdeles integrerbar med andre Microsoft løsninger. Det betyder, at dine tilpassede tidsplaner, betalingssatser og ansættelsesprocesfunktionalitet i Business Central også fungerer både med og som dine andre Microsoft produkter og dine medarbejdere derfor hurtigt vil kunne anvende løsningen.

Med HR funktionaliteterne i Business Central kan du:

  • Føre detaljerede optegnelser over samtlige medarbejdere din virksomhed
  • Effektiviser din forvaltning af virksomhedens administration af menneskelige ressourcer og opnå betydelige administrative tidsmæssige besparelser
  • Løbende registrering og vedligeholdelse af medarbejderinformationer, eksempelvis informationer om  kvalifikationer, ansættelseskontrakter og fortrolige oplysninger
  • Gør det nemmere for dit HR personale at udvælge og rekruttere kandidater samt at dele informationen med det arbejdsteam, der står for selve ansættelsen
  • Få indsigt i medarbejdernes faglige udvikling og overblik over eventuel videreuddannelse, hvor HR personalet kan sikre, at den enkelte medarbejder færdiggør uddannelsesforløbet
  • Opnå en større grad af sikkerhed omkring dine medarbejderes personfølsomme data
  • Registrer dine medarbejderes fravær og analyser efterfølgende på den registrerede fravær efter behov

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner