Du er her:

Business Central Lagerstyring

For mange virksomheder er lageret virksomhedens centrale omdrejningspunkt og en effektiv og velfungerende lagerstyring er derfor en betydelig og vigtig del af den daglige drift. Med Business Central får du indbygget funktionalitet til lagerstyring, og du er sikret et effektivt flow af modtagne og afsendte varer.

Indholdsmenu


Lagerstyring

Formålet med lagerstyring er kort sagt at reducere virksomhedens lageromkostninger uden at det forringer serviceniveauet og giver utilfredse kunder.

Dårlig lagerstyring kan være et rigtigt dyrt problem, som har en negativ og direkte inflydelse på virksomhedens cash flow og derfor i sidste ende kan have katasrofale økonomiske konsekvenser. Et lager der ikke stemmer nøjagtigt, kan føre til mangel på varer, forsinkelser og et lagerniveau, som enten er for højt eller lavt, hvilket fører til utilfredse kunder til følge og i høj grad vil skade forretningen.

For mange virksomheder er der både effektivisering og omkostningsbesparelser at hente ved at optimere lagerstyringen.

Lagerstyring:

  • Modtagede varer håndteres korrekt
  • mængden af overflødige dele og produkter minimeres
  • Efterspørgslen på dine produkter imødekommes
  • Mulighed for at spore produkter
  • Lev op til krav og efterspørgelser
  • Indsamlig af varedata

Lageradministration i Business Central

Forbind dit lager, dets interne aktiviteter, indkøbsordrer og fakturaer gennem en fleksibel og skalerbar løsning. Lagerstyringsfunktionaliteten i Business Central giver ikke alene indsigt i hver enkelt forsendelse eller proces, men optimerer lagerprocesserne så der opnås størst mulig udnyttelse af lagerrummet. Real-tids indberetninger til Business Central giver præcise og øjeblikkelige tilbagemeldinger på status-forespørgsler.

Hold dit lager opdateret
Opret finanskonto poster, indregisterer stigninger og fald i antallet af varer, overvåg din lagerbeholdning på tværs af lokationer

Håndter effektivt dine interne lageraktiviteter
Med BusinessCentral opnår du kontrol over alle de gængse arbejdsprocesser på dit lager, såsom at fjerne og flytte varer

Forbedre ordreudførelse
Business Central giver dig mulighed fo, at du kan følge hver enkelt ordrer og derfor kan give dine kunder en præcis ordrer status

Opret købsordrer
En købsordre repræsenterer en aftale med en leverandør om at købe varer eller tjenesteydelser. Business Central gør det nemt og hurtigt at oprette en købsordrer

Få overblik med lagerstyring

Med det henblik på at understøtte den fysiske håndtering af dine varere på zone- og placeringsniveau, spores al information for hver gang der foretages transaktion eller bevægelse på lageret. Dette administreres i Business Central i tabellen Lagerpost. Hver enkelt transaktion gemmes i en lagerjournal.

Til registrering af varebevægelser på lageret bruges lagerdokumenter og en lagerkladde. Hver gang en vare på lageret modtages, lægges på lager, flyttes, plukkes, reguleres eller leveres, registreres lagerposter i Business Central med det formål at gemme de fysiske oplysninger om zone, antal og placering.

Tabellen Placeringsindhold i Business Central bruger du til håndtere alle de forskellige dimensioner af indholdet af en beholder pr. vare, det kan eksempelvis være måleenhed, maksimal mængde og minimumsmængde. Tabellen Placeringsindhold indeholder desuden flowfelter til lagerinstruktioner, lagerposter og lagerkladdelinjer, hvilket betyder, at tilgængeligheden af ​​en vare pr. placering og en placering for en vare hurtigt kan beregnes.

Når vareposteringer forekommer uden for selve lagermodulet, benyttes en standardreguleringsplacering pr. lokation til synkronisering af lagerposter med lagerbeholdningsposter. Når dine lagermedarbejderne foretager fysisk lageropgørelse registreres eventuelle forskelle mellem det beregnede antal varer og den faktiske mængde optalte varer på justeringsplaceringen som derefter bogføres som rettede vareposter.

Lagerstyring overblik

Illustration over et typisk lagerflow

Grundlæggende eller avanceret lagerlogistik

Lagerfunktionaliteten i Business Central kan implementeres på forskellige kompleksitetsniveauer, ält afhængig af din virksomheds forretningsprocesser og ordrevolumen.

Den væsentligste forskel på grundlæggende og avanceret lagerlogistik er, at lageraktiviteterne udføres ordre for ordre i basislager og konsolideres for flere ordrer i avanceret lagerstyring.

FAQ om lagerstyring

Hvad er lagerstyring?

Begrebet lagerstyring dækker over de interne processer, der finder sted i forbindelse med styring af et lager. Lagerstyring hjælper dig med at få et klart og struktureret overblik over dit varelager og giver dig mulighed for at optimere lagerprocesserne og dermed forbedre din indtjening og forretning. Med lagerstyring kan du eksempelvis se, hvilke varer der er på lager og hvilke varer der skal genbestilles. Du kan også se hvilke varer der sælger som du havde forventet og hvilke, der ikke gør.

Hvad er en god lagerstyring?

Når man tilstræber en effektiv og smidig lagerstyring, er det for at begrænse lageromkostninger uden at det går ud over serviceniveauet. Et lagerstyringssystem bør være en integreret del af dit økonomisystem, så de salg der registreres, automatisk tæller ned på din lagerbeholdningen. Sælger du varer online via en webshop, er det ligeledes oplagt at integrere dit lager med din webshop, så dine kunder i købssituationen kan se, om det produkt de ønsker at købe, rent faktisk er på dit lager.

Hvorfor Business Central til lagerstyring?

Lagerstyringsfunktionerne i Business Central giver dig ikke alene indsigt i hver enkelt forsendelse eller lagerproces, men optimerer alle processerne på dit lager så der opnås størst mulig udnyttelse af dit lagerrum. Med øjeblikkelige real-tids indberetninger får du lynhurtigt præcise tilbagemeldinger på statusforespørgsler.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner