Du er her:

Business Central Produktion

Det kan være en stor udfordring for produktionsvirksomheder at opnå den nødvendige grad af kontrol over produktionsprocessen. Business Central leverer produktionsfunktionalitet som integrerer og strømliner alle aspekterne af din produktionsproces, herunder planlægning af produktionen, tidsplanlægning, lagerstyring og distribution af de færdigproducerede varer, så svind og dyre produktionsstop minimeres mest muligt og den overordnede produtionsprocess kører så gnidningsfrit som muligt.

Hvad er produktionsstyring?

Produktionsstyring er den proces der vedrører den ofte omfattende og komplicerede konvertering af råvarer til færdigproducerede varer eller produkter. Formålet med produktionsstyring er med andre ord at opnå størst mulig effektivitet af og kontrol over virksomhedens produktion ved at planlægge, organisere og styre produktionsaktiviteterne.

Det rigtige IT system

I løbet af de sidste årtier, har produktionsvirksomherne oplevet et øget pres ikke mindst fra offshore producenter, der presser de hjemlige markeder og eroderer profit marginerne, alt imens kunderne stadig efterspørger varer af høj kvalitet til lavere priser og som konstant innoveres. Men ikke nok med det, så presses produktionsvirksomhederne også af strammere lovgivning og med den øgede opmærksomhed på den globale opvarmning stilles der også nye og strengere miljømæssige krav.

Alt dette øger omkostningerne ved at drive produktionsvirksomhed og nødvendigør, at produktionsprocessen kører så gnidningsfrit og effektivt som muligt, hvilket forudsætter et IT system, der kan håndtere de komplicerede og omfattende processer.

Funktionalittet til produktionsstyring i Business Central

Business Central leverer funktionalitet der gør dig i stand til at integrere, strømline og styrer alle aspekterne af produktionsprocessen samt virksomhedens drift. Med optimal planlægning, lagerstyring, distribution, logistik og finansstyring, kan du hurtigt reagerer på nye skiftende krav og i stand til, at levere det kunderne de ønsker og når de ønsker det.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner