Du er her:

Business Central SCM (Supply Chain Management)

Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV og Navision) leverer Supply Chain Management funktionalitet der effektiviserer processerne på tværs af hele forsyningskæden.

Hvad er Supply chain management / SCM?

Supply chain management, forkortet SCM, er et begreb der bruges inden for handel. SCM dækker over håndtering og styring af varer, hvilket inkluderer bevægelse og opbevaring fra oprindelsessted til point of consumption (POC), altså forbrugspunktet, og involverer både råvarer, varer der er under udarbejdelse samt færdigproducerede varer.

Formålet med supply-chain management er at bidrage til, at skabe nettoværdi for virksomheden ved at opbygge en konkurrencedygtig infrastruktur der udnytter verdensomspændende logistik, og som synkroniserer udbud med efterspørgsel.

SCM styring i Business Central

Ikke mindst grundet den stigende internet handel og at forbrugerne stiller stadig større krav til virksomhedernes serviceniveau, er det vigtigt, at forretningerne er på teknologisk forkant og i stand til at leve op til forventningerne. I dag har mange virksomheder flere salgskanaler og lagerlokationer hvilket øger kompleksiteten og for at have en effektiv forretning, online så vel som offline, er lagerstyring og logistik altafgørende, ikke mindst for at skabe en sammenhængende oplevelse for kunderne.

SCM får derfor en stadig større betydning og er for den produktorienterede virksomhed i dag en integreret del af dens succes. En effektiv forsyningskæde giver virksomhederne mulighed for hurtigt at levere produkter til slutbrugeren til en lavere pris, hvilket øger konkurrenceevnen og kundetilfredsheden. Med de mange bevægelser og varer der skal til for at  udgøre en forsyningskæde, er det vigtigt, at man benytter IT der er på teknologisk forkant og kan håndtere de store mængder data der udgør en forsyningskæde.

I Dynamics 365 Business Central er SCM funktionaliteten designet til at optimerer lagerbeholdningen, reducerer manglen på varer og maksimerer rentabiliteten.

Indbygget lager intelligens
Få realtids viden om, hvad du har på dit lager, hvornår det er tid til at bestille nye produkter og hvornår du skal forberede dig på øget efterspørgsel. Den indbyggede intelligens i Business Central forudsiger det bedste tidspunkt for genopfyldning af dit lager, så dine kunder ikke bliver skuffede og utilfredse over manglende varer. Derudover risikerer du ikke at dit lager bliver overfyldt og skaber en unødvendig høj kapitalbinding. Business Central leverer desuden prognoser over salg og forventede lagerbeholdninger, som du kan bruge til automatisk at oprette inkøbsordrer og dermed effektivisere arbejdsgangene og holde styr på dine bestilte varer og ydelser.

Èn samlet visning af dit lager
I Business Central vises dit lager som én samlet helhed, altså en holistisk visning, hvilket hjælper dig med til at opnå en rettidig og korrekt modtagelse, behandling og levering af dine ordrer til slutkunderne. Via opsætning af placeringer som er baseret på lagerstedets layout og lagerenhedens dimensioner, giver løsningen dig også mulighed for at spore samtlige varetransaktioner og -bevægelser.

Øg rentabiliteten
Bestil nye varer på det rigtige tidspunkt og betal for dem på det rigtige tidspunkt. Business Central underretter dig om, hvornår det er mest gunstigt at betale dine leverandører, så du kan opnå størst mulig rabat, skabe det bedst mulige leverandørforhold og undgå udgifter i form af unødvendige renter eller sanktioner.

Bestil på det rigtige tidspunkt, betal på det rigtige tidspunkt
Business Central Supply Chain Management kan underrette dig om det bedste tidspunkt at betale leverandører, så du kan øge din rabatfangst, forbedre leverandørforhold og undgå unødvendige sanktioner eller renter. Med avanceret analyse indbygget i forsyningskæden og arbejdsgange kan du desuden tage skridt til at forhindre unødvendige eller svigagtige betalinger til leverandører.

Strømlign virksomhedens salgsordrer
Business Central leverer avanceret integrationer og Business Intelligence, som giver indsigt i SCM processerne og dermed styrker dine sælgere og din lagerbeholdning ved af afkorte Order-to-Cash-processen (OtC). Business Central giver yderligere mulighed for integration til Dynamics 365 Sales, Microsofts CRM system.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner