Her er du:

Cognitive Services / kognitive tjenester

Kognitiv tjenester er et generelt begrep som beskriver teknologi basert på kunstig intelligens. Teknologien søker således å etterligne og lese menneskelig hjernefunksjon og dermed forbedre de menneskelige beslutningsprosesser ved hjelp av teknologi basert på kognitive prosesser.

Kognitiv programvare

Kognitiv tjenester har de senere årene i økende grad vært gjenstand for en stor markedsføringshype, og konseptet er dermed blitt en del av moderne markedsføringsjargong, men som kognitive databehandlingsplattformer har kommet fram og blitt kommersielt tilgjengelige, har også reelle applikasjoner og programvare sett dagens lys. Kognitive databehandlingsplattformer inkluderer maskinlæring, språkbehandling, tale- og visuell gjenkjennelse, interaksjon og mange andre teknologier.

Microsoft Cognitive Services - Intelligente applikasjoner

Formålet med Microsoft Cognitive Services er å gjøre applikasjoner mer intelligente ved å legge til intelligent funksjonalitet, for eksempel ansiktsgjenkjenning, følelsesdeteksjon samt  tale og visuell gjenkjennelse.

Microsofts ambisjon med kognitive tjenester er å tilpasse databehandling og effektivisere arbeidsflyter, bare ved hjelp av intelligente systemer, som blir bedre og bedre til å se, snakke, høre, forstå og til og med i stand til å resonnere, slik at systemene selv kan vurdere og tenke og derfra trekke logiske konklusjoner og slutninger.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner