Her er du:

Forutsigelser for 2024

Hvis 2023 var året da AI endelig fikk sitt gjennombrudd, kan 2024 bli året da teknologien blir mainstream og en fast del av hverdagen for forretningsbrukere over hele verden. IT-sikkerhet vil sannsynligvis også få økt fokus i 2024 ettersom AI i stor grad øker kompleksiteten av cybersikkerhetstrusler. Og så blir det selvfølgelig interessant å se hvilke nye funksjoner som kommer i den kommende utgivelsen av Business Central 24, hvor Microsoft allerede har avslørt at de utvider den AI-drevne copilotkapasiteten.


Innholdsmeny


AI går mainstream

Fra november 2023 ble Microsoft Copilot tilgjengelig for forretningsbrukere på velkjente Microsoft 365-apper som Word, Excel, PowerPoint og Outlook. I tillegg har Copilot blitt tilgjengelig i Dynamics 365, inkludert i Business Central. Også i Power BI har Microsoft lagt til AI-kapasiteten AI Builder.

Dette kommer til å bety at 2024 blir året da bruken av AI blir mainstream, og brukere med tilgang til AI forventes å forbedre produktiviteten i sitt daglige arbeid og øke kreativiteten. Copilot er også tilgjengelig på Windows 11 og i Bing uten ekstra kostnad.

Kunstig intelligens er i ferd med å bli en del av hverdagen

Som beslutningstaker i en bedrift bør du forberede deg på at bruken av AI raskt blir en del av de daglige arbeidsflytene og forretningsprosessene. Derfor bør du sette deg inn i teknologien og finne ut hvordan AI kan være til nytte for ansatte på tvers av avdelinger. Det er også viktig å implementere sikkerhetstiltak i forhold til AI, for å beskytte sensitive forretningsdata fra å bli sett av uautoriserte personer eller utilsiktet delt på offentlig tilgjengelige AI-plattformer. Det er derfor viktig at det lages retningslinjer i selskapet som dikterer ansvarlig bruk av AI, slik at den nye teknologien kan brukes trygt og effektivt.

Forstå fordelene og risikoene ved AI

Det er viktig å være klar over at Copilot og andre AI-tjenester fortsatt er i en tidlig teknologisk fase og at det vil ta tid før det fulle potensialet til teknologien blir realisert. Og siden kunstig intelligens utvikler seg raskt og blir mer kompleks hele tiden, er det viktig at selskapet allerede forstår teknologiens fordeler og risikoer og planlegger hvordan AI effektivt kan integreres og introduseres i forretningsprosessene.

IT-sikkerhet

I fremtiden vil AI-teknologi øke kompleksiteten til cybersikkerhetstrusler og vil føre til stadig mer sofistikerte angrep på bedrifters IT-systemer.

Stor teknologisk utfordring

Undersøkelser viser at for mange selskaper er trusselen om cyberangrep og IT-sikkerhet den største teknologiske utfordringen i 2024, og en stor andel av disse selskapene er usikre på hvordan de skal håndtere og redusere sikkerhetsrisiko knyttet til IT.

Mange selskaper opplever at deres forretningsaktiviteter er påvirket av cybersikkerhetsbrudd som phishing, skadelig programvare, tap av data og andre ondsinnede angrep. Når ondsinnede aktører får tilgang til ansattes legitimasjon, er det ofte via phishing, som åpner døren for bredere systemangrep. Og mange angripere klarer ikke å deaktivere IT-systemer umiddelbart og blir i stedet i selskapets IT-miljø i en periode for å se nærmere på systemet, dataene og brukerne og planlegge angreps- og løsepenge-kravene.

Møt trusselen med AI

Med den raske fremveksten av AI må man dessverre forvente at disse sikkerhetstruslene vil bli enda mer avanserte, noe som betyr at ikke minst mange små og mellomstore bedrifter (SMB), i fremtiden vil trenge hjelp til å møte disse truslene, kanskje til og med ved å få tilgang til nye sikkerhetsverktøy som integrerer kunstig intelligens.

Det forventes at vi i løpet av 2024 vil se flere AI-drevne verktøy som identifiserer nye trusler og sårbarheter som blir utgitt. Med en mer nøyaktig identifikasjon av e-post og phishing-forsøk, vil disse nye AI-baserte verktøyene muliggjøre en proaktiv styrking av selskapers forsvar og dermed redusere risikoen for vellykkede cyberangrep.

Den menneskelige faktoren

Mange brudd på selskapets systemer skyldes imidlertid også menneskelige feil, og det vil utvilsomt også bli økt fokus på å utdanne ansatte om viktigheten av cybersikkerhet.

Cloud Computing

Det er sterke indikasjoner på at små og mellomstore bedrifter vil fortsette å øke skymigrasjonen i 2024.

I løpet av 2023 planla mange små og mange selskaper å flytte serverne sine til skyen. En stor del av disse selskapene følte imidlertid at de manglet den nødvendige kunnskapen til å ta denne avgjørende beslutningen om å flytte IT-infrastrukturen til skyen. Noe tyder på at en avgjørende faktor i stor grad er bekymring for økte driftskostnader og økonomi.

Flere og flere flytter til skyen

I 2024 forventes det at trenden mot å migrere til skyen vil fortsette og at enda flere selskaper vil omfavne skyteknologi og flytte hele eller deler av IT-infrastrukturen sin til skyen i stedet for å velge tradisjonelle lokale løsninger.

For mindre bedrifter kan dette bety å utvide deres eksisterende Microsoft 365-miljø med flere bedriftsapper og produktivitetsverktøy og forretningsfordelene det gir, inkludert økt smidighet og produktivitet. Viktige sikkerhetsfunksjoner som kryptering, autentisering og sikkerhetskopiering av data er også viktige parametere i forhold til å flytte opp til skyen, og i skyapplikasjonene Dynamics 365 og Microsoft 365 tilfører AI-evnen Copilot en rekke fordeler for forretningsbrukere.

Større selskaper vil sannsynligvis også fortsette å omfavne multiskystrategier og dermed dra nytte av de nyeste og beste appene og tjenestene.

Reduser risikoen for cyberangrep i skyen

Det forventes derfor at vi i 2024 vil se økt vekst i selskaper som går over til skyen, slik at de gjennom de mange appene, tjenestene og løsningene kan oppnå en lang rekke fordeler. Det er imidlertid viktig for selskaper som migrerer IT-en sin til skyen å være klar over at fleksibiliteten som gjør skytjenester tilgjengelig fra ethvert sted og på hvilken som helst enhet også krever tilstrekkelig beskyttelse av brukeridentitet og passord for å redusere risikoen for cyberangrep.

Business Central 24

I april starter Microsoft utrullingen av oppgraderingsbølgen Dynamics 365 2024 lanseringsbølge 1, hvor Business Central 24 slippes.

Microsoft har allerede gitt oss et lite innblikk i hvilke nye funksjoner og muligheter som er planlagt for Business Central 24, og i den kommende oppgraderingen vil det være spesielt fokus på disse fire fokusområdene:

  • Kjernefunksjonalitet
  • AI og samarbeid
  • Enkel og rask implementering
  • Service i verdensklasse

Les mer om de fire fokusområdene her, hvor vi har tatt en sniktitt på Business Central 24.

Power BI i 2024

Microsoft vil sannsynligvis fortsette å integrere avansert AI og ML (maskinlæring) i Power BI. Dette kan innebære forbedringer i naturlig språkbehandling for dataspørringer, mer sofistikert prediktiv analyse og automatisert innsiktsgenerering.

Dessuten kan NLG (Natural Language Generation)-funksjonalitet, som genererer menneskelesbare beskrivelser og forklaringer av datainnsikt, bli mer fremtredende i Power BI i 2024. NLG vil hjelpe Power BI-brukere med å forstå og tolke forretningsdataene deres.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner