Business Central HR

Ansettelse av nyansatte, etterutdanning, løpende vurdering og administrasjon av arbeidsstyrken er alle faktorer som til sammen utgjør en viktig del av selskapets mulighet for fortsatt vekst og suksess. Business Central lar deg overvåke og spore ansattes ytelse og effektivitet og støtter hele livssyklusen for hver enkelt ansatt, fra rekruttering til løpende administrasjon og kompetanseutvikling.

Hva er HR administrasjon?

Begrepet HR ledelse (Human Resource Management / ledelse av menneskelige ressurser) dekker over selskapets administrasjon av arbeidsstyrken, for eksempel ansettelse, opplæring og vurdering av den enkelte ansatte. En effektiv administrasjon av selskapets ansatte sikrer at selskapet er i stand til å tiltrekke, beholde og utvikle sine ansatte og dermed bevarer det antall ansatte som best samsvarer med størrelsen på selskapet og ikke minst sikre at de ansatte har de kvalifikasjonene og kompetansene som trengs for å støtte selskapets visjon og vekstpotensial.

HR ledelse i Business Central

HR-ledelse i Business Central skaper kontroll over de krevende og kompliserte HR-prosessene, slik at personaladministrasjonen blir presis og selskapet oppfyller de stadig mer omfattende og komplekse kravene til etterlevelse, regulering og rapportering. Du har også muligheten til å føre detaljerte journaler over den enkelte ansatte, registrere og vedlikeholde informasjon, for eksempel arbeidsavtaler, arbeidstaker kvalifikasjoner, medarbeiderkontakter og konfidensiell informasjon. Du har også muligheten for å registrere de ansattes fravær og dermed å analysere i fravær om nødvendig.

De viktige personaldataene er tilgjengelige for selskapets HR avdeling når de trenger det og uansett hvor de er, og kombinasjonen av den tette sikkerhetsfunksjonaliteten og brukertilpassede rollebaserte klienttilgang sikrer at personlig sensitiv informasjon bare blir levert til riktige og forhåndsgodkjente brukere.

Medarbeider opptegnelser

For å begynne å bruke Human Resources-funksjonaliteten i Business Central, må du først registrere og konfigurere hver ansatt med all grunnleggende og relevant informasjon. Deretter kan du legge til forskjellige koder til en ansatt, som lar deg filtrere informasjon for bestemte ansatte. Informasjon om den enkelte ansatte kan endres når som helst, og vedlikehold og oppdatering av medarbeideropptegnelser vil i mange tilfeller også forenkle HR ansattes personaloppgaver. Hvis for eksempel en ansatt mottar ny kontaktinformasjon, kan du registrere denne på den ansattes kort.

Integrasjon

Business Central er utviklet slik at løsningen er svært integrerbar med andre Microsoft-løsninger. Dette betyr at dine tilpassede tidsplaner, betalingssatser og ansettelsesprosessfunksjonalitet i Business Central også vil fungere både med og dine ansatte vil derfor kunne bruke løsningen raskt.

Med HR-funksjonalitetene i Business Central kan du:

  • Føre detaljert opptegnelser over alle ansatte i selskapet ditt
  • Effektiviser din forvaltning av selskapets personaladministrasjon og oppnå betydelige administrative tidsbesparelser
  • Løpende registrering og vedlikehold av informasjon om ansatte, for eksempel informasjon om kvalifikasjoner, arbeidsavtaler og konfidensiell informasjon
  • Gjør det enklere for HR-personalet å velge og rekruttere kandidater samt dele informasjonen med arbeidsfellesskapet som er ansvarlig for ansettelser
  • Få innsikt i de ansattes faglige utvikling og oversikt over eventuell videre opplæring. HR-staben kan videre sikre at den enkelte ansatte fullfører opplæringsløpet
  • Oppnå en større grad av sikkerhet for dine ansattes personopplysninger
  • Registrer dine ansattes fravær og analyser deretter på det registrerte fraværet etter behov

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner