Her er du:

Power Platform 2023 lanseringsbølge 2

I oktober starter utrullingen av Power Platform lanseringsbølge 2 i 2023. Under oppgraderingsbølgen, som starter i oktober 2023 og avsluttes i mars 2024, lanserer Microsoft hundrevis av oppgraderinger og nye funksjoner til appene som utgjør Power Platform.

Power Platform 2023 lanseringsbølge 2 overblikk

Applikasjonene i Microsoft Power Platform gjør det mulig for bedrifter og forretningsbrukere å analysere data, handle på innsikt fra data og bruke data til å automatisere arbeidsflyter, noe som bidrar til digital transformasjon av virksomheten.

Power Platform ikon

Power Platform består av en rekke apper som øker verdien av dataene dineFor øyeblikket består Microsoft Power Platform av de fire applikasjonene Power BI, Power Automate, Power Apps og Power Virtual Agents samt de to tilleggene, AI Builder og Power Pages.

Med lanseringsbølge 2 i 2023, lanserer Microsoft hundrevis av nye funksjoner og forbedringer på tvers av Power Platform-applikasjonene og Microsoft Dataverse.

Power BI

Med Microsoft Power BI har bedriftsbrukere over hele verden et effektivt og brukervennlig business intelligence-verktøy som bidrar til å skape en databasert bedriftskultur, der alle ansatte på alle nivåer og på tvers av faggrupper og avdelinger kan lage kvalifiserte og data- baserte beslutninger uansett skala.

Power BI ikon

Power BI er en lett integrerbar business intelligence-løsning


Med Power Platform 2023 utgivelsesbølge 2 forbedrer og tilpasser Microsoft skaper- og brukeropplevelsen for den enkelte bedriftsbruker ved å forbedre og tilpasse integrasjonen med Microsoft 365 og legge til Power Query-diagramvisningen til Power BI Desktop.

Power Apps

Power Apps gjør det mulig for alle i bedriften å enkelt bygge forretningsapper og dermed effektivisere og modernisere et bredt spekter av forretningsprosesser og fremme innovasjon i bedriften.

Power Apps ikon

Power Apps gjør det enkelt å bygge forretningsapper


Med Power Platform 2023 lanseringsbølge 2 oppgraderingen til Power Apps, utvider Microsoft brukerens mulighet til å bruke Copilot i arbeidet, og gir applikasjonen ytterligere AI-assistert hjelp. På denne måten øker AI utviklernes produktivitet og administratorer får innsikt i forretningsdata.

Med oppdateringen av Power Apps bringer Microsoft kontroll- og samarbeidsevner til bedrifter, samt forbedret implementerings- og administrasjonssupport for å sikre at utviklingsfunksjoner med lav kode kan settes i gang for alle brukere på tvers av hele bedriften.

Power Automate

Microsoft Power Automate (tidligere Microsoft Flow) gjør det enkelt å automatisere en rekke forretningsprosesser og dermed øke bedriftens produktivitet.

Power Automate ikon

Power Automate gjør det enkelt å automatisere forretningsprosesser


Med oppgraderingen til Power Automate utgitt med Power Platform lanseringsbølge 2 i 2023, fortsetter Microsoft å gjøre det enklere for brukere å komme i gang med å bygge nye flyter med naturlig språk på tvers av sky og desktopp, samt ved å forbedre prosessmining, det vil si prosessen for å oppdage, validere og forbedre arbeidsflyter og dermed sette i gang opprettelsen av automatiserings- og konstitusjonsprosessene i Power Automate.

Ved å introdusere et enhetlig syn på aktivitet og dypere varsler om funksjoner på tvers av Power Automate, med den nye oppgraderingen, vil Microsoft gjøre det enklere for brukere å administrere arbeidet sitt i stor skala.

Power Pages

Microsoft Power Pages er en lavkodet nettplattform der du kan opprette, hoste og administrere moderne nettsteder.

Power Pages ikon

Bygg, host og administrer nettsteder med Power Pages


Med Power Platform lanseringsbølge 2 i 2023, fortsetter Microsoft å optimalisere den AI-baserte copiloten i Power Platform for å forbedre brukeropplevelsen for skapere som bygger nettsteder og hjelpe dem å jobbe mer effektivt.

Administrerte miljøer i Power Pages lanseringsbølge 2 i 2023 vil inkludere nye Power Pages-funksjoner for utviklerbruk og onboarding.

Med lanseringsbølge 2 i 2023-oppgraderingen kan du enkelt koble til bedriftsdataene dine der de finnes akkurat nå.

Power Virtual Agents

Med Microsoft Power Virtual Agents er det enkelt å lage intelligente samtaleroboter og dermed gi en personlig service for kundene dine og løse problemene deres raskt.

Power Virtual Agents ikon

Bygg intelligente chatbots med Power Virtual Agents

Power Virtual Agents lanseringsbølge 2 i 2023 gir generell tilgjengelighet for en rekke forretningsfunksjoner som flerspråklig botstøtte, generative svar og handlinger, frittstående Interactive Voice Response (IVR) og IVR-integrasjon med Dynamics 365 Customer Service, samt integrasjon til Microsofts egen Conversational Language Understanding (samtalespråkforståelse) tjeneste.

Microsoft har også forbedret Power Virtual Agents ved å tilby nye Enterprise Trust-muligheter.

Microsoft Dataverse

Microsoft Dataverse er det lav kode datagrunnlag, hvorfra Power Platform-brukere kan lagre dataene sine dynamisk i et fullt administrert, sikkert og skalerbart miljø som effektivt tilpasser seg de stadig skiftende behovene til virksomheten.

Dataverse ikon

Microsoft Dataverse er en fullstendig håndterbar dataplattform


Med en kombinasjon av forbedrede Copilot-opplevelser, uanstrengt tilkobling til eksterne data og sømløs integrasjon til Microsoft 365 Copilot, fortsetter Microsoft å optimalisere brukeropplevelsen for utviklere med lanseringsbølge 2 i 2023 oppgraderingen til Dataverse.

AI Builder

Med AI Builder gjør Microsoft det enkelt og praktisk for både profesjonelle og selvlærte utviklere i Power Platform å behandle strukturerte og ustrukturerte dokumenter, samt å tilpasse og administrere AI-modeller på tvers av bedriften med den kodefrie konfigurasjonsmotoren.

AI Builder ikon

Tilpass og administrer AI-modeller med AI Builder


Med forbedringene introdusert med med Power Platform lanseringsbølge 2 i 2023, fortsetter Microsoft å forbedre AI Builder på en rekke områder.

Helt nye muligheter for AI-basert intelligent dokumentbehandling gjør at brukere i Power Platform kan håndtere et enda bredere spekter av dokumenttyper og med økt presisjon.

Ved å utnytte kraften og potensialet ved Chat GPT, kan AI Builder, i samsvar med bedriftens retningslinjer, generere svar på kundehenvendelser på forhånd. Svarene som genereres vil også være tilgjengelige i en menneskelig valideringsstasjon, slik at utviklere kan gjennomgå og forbedre innholdet som genereres automatisk fra de AI-baserte Copilots.

Når det kommer til styring og administrasjon, kan du flytte trenerbare AI-modeller på tvers av miljøer, noe som øker fleksibiliteten i distribusjon av modeller på tvers av bedriften.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner