Her er du:

Skadevare skanning i Business Central 21

En av de nye funksjonene Microsoft har implementert i Business Central som en del av Dynamics 365-oppgraderingsbølge 2 i 2022, er skadevare skanning av filer som lastes opp til Business Central.

Potensiell sikkerhetsrisiko

IT-sikkerhet har høy prioritet for alle Microsoft-applikasjoner, og selv om IT-sikkerhet ofte er et område som kan virke både komplisert og teknisk, er det også et område som bør prioriteres høyt i din IT-drift, også når det kommer til Dynamics 365 Business Central.

Et av de potensielle sikkerhetshullene i Business Central til nå var vedleggsfunksjonen. Uten spesialtilpasninger er det en risiko for, at en Business Central-bruker ved et uhell kan legge ved en ondsinnet fil til et dokument fra sin lokale datamaskin, sende dokumentet til en annen bruker, som åpner dokumentet og skaper kaos på maskinen sin (og kanskje til og med på lokalt nettverk) hvis en form for beskyttelse, for eksempel et antivirusprogram, ikke er aktivert og fanger opp den skadelige filen.

Business Central: EnableMalwareScanning (aktiver skadevare skanning)

For å adressere risikoen for dette sikkerhetshullet i Business Central, har Microsoft med lanseringsbølge 2 i 2022 implementert en ny skjult funksjon som, til tross for at det ikke snakkes så mye om, fortsatt er en viktig sikkerhetsfunksjon å være klar over.

Business Central skadevare skanning
Med Business Central 21 skadevare skannes alle filer som lastes opp til Business Central. Bruker du den lokale versjonen av Business Central, må du aktivere funksjonen selv

Business Central online

Enhver fil som lastes opp til Business Central-nettmiljøet, enten via nettklient eller via OData, skannes nå først med Windows Defender, og filen aksepteres kun hvis det anses som sikkert.

Business Central on-premise

I den lokale versjonen av Business Central har du også muligheten til å aktivere denne funksjonen. Fra og med Business Central 21 (lanseringsbølge 2 i 2022), har du en ny innstilling på serveren din kalt EnableMalwareScanning. Som standard er dette alternativet satt til ikke aktivert

Siden dette alternativet krever at Windows Defender er installert og aktivert på serveren, er det ikke aktivert som standard, men hvis Windows Defender er aktiv, aktiver ganske enkelt alternativet og filene dine vil bli skannet før de lastes opp til Business Central. Hvis du ønsker å forbedre sikkerheten til din lokale ERP-installasjon, foreslår vi at du aktiverer denne innstillingen.

Hva er malware (skadevare)?

Malware er en kombinasjon av de to engelske ordene 'malicious' og 'software', som betyr skadelig programvare på norsk kalt skadevare.

Hva er skadevare
Det er viktig å gjøre det du kan for å unngå skadevare
 
Skadevare brukes som en samlebetegnelse for programvare som skader bedriftens programmer og data, samt enhetene de kjører på. Skadevare kan gjøre mye skade på kort tid, og for eksempel slette dataene dine eller stjele informasjon.
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner