Her er du:

Din bedrift ikke kan unnvære ERP

For de små eller nystartede selskapene kan et ERP-system virke overflødig, men hvis du, som de fleste bedrifter, planlegger å utvide virksomheten din, vil det før eller senere kreve et ERP-system.

Langsom arbeidsflyt

Som selskapet vokser, økes også arbeidsmengden og kompleksiteten for de ansatte som administrerer den eksponentielt.

Selv om oppstartsselskaper i oppstartsperioden ofte vil kunne nøye seg med et gratis regnskapssystem, eller til og med komme langt med regneark og e-post, vil et ekspanderende selskap før eller siden bli hindret av langsom manuell arbeidsflyt og tungvint logistikk. Ikke å kunne møte kundenes behov, kan potensielt avspore og dempe enhver bedrift i en viktig vekstfase.

Økt driftseffektivitet

Investering i ERP-programvare hjelper selskapet til å saml forretningsaktivitetene til en hel integrert applikasjon, forenkle arbeidsflyt og økt fleksibilitet. ERP-applikasjonen bruker en samlet database, det øker responstid og driftseffektiviteten, og sikrer i siste ende selskapets fremtidige suksess.

 

Grunner til at bedriften din ikke kan være uten et ERP-system


Et samlet grensesnitt

Uten et samlet system til å administrere de mange forskjellige forretningsprosessene i selskapet, vil der uunngåelig skje en implementering av vidt forskjellige applikasjoner for å administrere og kontrollere den daglige driften. Dette fører til kaotisk dataoverføring, tidkrevende arbeidsflyter og ikke minst et sikkerhetsgap på grunn av manglende tilgangskontroll.

Et ERP-system binder de separate arbeidsprosessene til et samlet system og presenterer data gjennom et enkelt grensesnitt.


Bedre regnskap og finansiell rapportering

Kontroll og oversikt over den økonomiske delen av virksomheten din er en viktig faktor for å sikre suksess gjennom en vekstfase. Men som tiden går og virksomheten vokser, kan kompleksiteten av data forekomme overveldende uten et effektivt og sentralisert IT-system.

Det gir nesten seg selv, at manuell innlegging av data vil hemme produktiviteten. En integrert ERP-applikasjon kan gjøre mye av det vanskelige dataregistreringsarbeidet overflødig, og dermed frigjøre ressurser til andre oppgaver. En sentralisert ERP-plattform øker også synligheten av viktige data, og hjelper derfor med å skape en oversikt over virksomheten din.


Raskere svartider

Som virksomheten din blir synlig i markedet hvor den opererer og mottar flere bestillinger, kan det være vanskelig å vedlikeholde og forbedre tjenesteleveransen som for mange bedrifter ikke bare er et konkurransefortrinn, men en nødvendighet for å opprettholde selskapets synlighet på markedet. En oversikt over all informasjon på tvers av alle bedriftsavdelinger er en betingelse for at ledelse og selgere kan tilby den beste kundeservice.

Mange små bedrifter, vanligvis nystartede, benytter seg av et gratis nettbasert regnskapssystem. Ofte er problemet med slike systemer deres manglende evne til å integrere med andre forretningsprosesser, noe som gjør mange av disse løsningene ineffektive som et verktøy for styring av overordnede forretningsprosesser. ERP-systemer har i dag innebygd funksjonalitet som krysser arbeidsområdene, noe som eliminerer behovet for flere applikasjoner som overlapper hverandre.


Et effektivt kostnadsreduksjonsverktøy

Et ERP-system kan gi både faktiske og sanntidsdata om selskapets daglige drift. Disse data hjelper beslutningstakere for å planlegge strategien på profesjonell og informert grunnlag. Et ERP-systemet er et svært effektivt verktøy til å administrere og overvåke virksomheten din, og med et ERP-system kan du spare drifts- og administrasjonskostnader, men også systematisk strømlinjeforme din daglige drift.


Økt produktivitet

Enhver bedrift vil utvilsomt gjøre en større eller mindre innsats for å redusere kostnadene og tiden som brukes til å utføre en bestemt jobb. Et ERP-system konsoliderer all informasjon som inngår i systemet på tvers av de mange avdelingene, og tjener dermed som et sikkert informasjonslager.


Mobilitet og fleksibilitet

Med et ERP-system strømlinjeformes data fra ulike kilder og avdelinger i selskapet i en samlet forretningsplattform. Siden fleksibilitet og mobilitet er av stor betydning i den moderne bedrift, er ekstern tilgang til databasens viktige tall viktig og en avgjørende faktor som sparer selskapet både tid og ressurser og sikrer levering av kvalitetsarbeid innen tidsfrister. Derfor kan muligheten for mobilintegrasjon være en avgjørende faktor når du skal velge hvilket ERP-system du vil investere i. En moderne ERP-løsning kan i dag håndtere flere funksjoner ved å benytte en sentralisert database som gir nøyaktig informasjon til brukeren, uansett hvor i verden personen er eller fra hvilken enhet han eller hun aksesser løsningen.

Dynamics NAV

Som bedriften vokser, er det viktig å få mest mulig ut av den tilgjengelige teknologi og dermed opprettholde kontroll over selskapet og holde deg foran konkurrentene dine. Microsofts ERP-løsning Dynamics NAV er et utmerket verktøy for bedrifter som ønsker den nyeste ERP teknologi og som løpende forbedres.

Den nyeste versjonen av Dynamics NAV kalles Dynamics NAV 2018, men siden Microsoft Dynamics NAV blir en del av Microsofts nye ERP-applikasjon Business Central i løpet av dette året, ser det ut til, at vi ikke kommer til å se en Dynamics NAV 2019. Imidlertid vil løsningen forbli den samme, bare med et annet navn. Les mer om Business Central her.

En pålitelig ERP-partner

I Active Business Solutions har vi mer enn to tiår med kompetanse innenfor ERP og Dynamics NAV bak oss. Vi samarbeider med alle typer virksomheter, store og små, i alle bransjer, og har et godt rykte i bransjen.

Kontakt oss for mer informasjon.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner