Her er du:

Grundig forretningsanalyse

Som utgangspunkt er målet med å lage en forretningsalyse, at vi ønsker å finne fram til den beste tilgang og framgangsmåte til å oppfylle dine initiativer og oppnå dine mål.

Oppstartsfasen

I oppstartsfasen er det først og fremmest nødvendig å fastlegge de viktigste spørsmål: Hvilke problemer ønsker du å løse, hva ønsker du å utrette og hvordan kan vi tilføre mest verdi i din virksomhet? De svar vi finner fram til her, er viktige i forhold til utarbeidelsen av resten av analysen.

Når vi har fastlagt de overordnede mål, blir vi i fellesskap med dine interessenter enige om de konkrete og spesifikke behov og krav.

Fastlegge framgangsmetode

Med alle krav fastlagt, er det neste skritt i prosessen å finne løsninger som oppfyller dine behov og krav. Dette steget er formodentlig det viktigste i prosessen, da det er her vi finner fram til de forretningsprosesser som skal endres, eller software løsninger som skal utvikles og/eller implementeres. Her kartlegges den smarteste framgangsmåte til å imøtegå dine krav og målsetninger, og vi finner fram til den riktige løsningen for deg. Skal det for eksempel endres på deres forretningsprosesser, skal eksisterende software justeres eller er det optimalt å designe en helt ny skreddersdd softwareløsning for å imøtekomme bedriftens behov?

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner