Her er du:

EHF Fakturering 3.0 / PEPPOL BIS 3.0

Etter 1. januar 2020 må alle norske selskaper, eller selskaper som handler med Norge, bruke det nye standardformatet EHF Fakturering 3.0 når de sender elektroniske dokumenter, og det vil ikke lenger være mulig å sende fakturaer / kreditnotaer via EHF 2.0. Business Central støtter PEPPOL BIS 3.0 / EHF 3.0, men hvis du bruker en eldre versjon av Navision, bør du kontakte oss så snart som mulig.

Hva er EHF-formatet?

Elektronisk Handels Format, forkortet EHF, er den norske stats standardformat for elektroniske handelsdokumenter, først og fremst fakturaer. Siden 2012 har bedrifter som må sende salgsfakturaer og kreditnoter til offentlig sektor i norge blitt pålagt å gjøre det elektronisk i Elektronisk Handels Format (EHF). Hvis et selskap ikke sender disse dokumentene elektronisk, har myndighetene rett til å avvise betalingen. Fra og med 2015 ble det innført samme krav for alle norske kommuner.

Hva er EHF 3.0?

I forbindelse med innføringen av en ny standard for elektroniske fakturaer for offentlige aktører i Europa kalt Peppol BIS 3.0, ble der fra og med 1. januar 2019 også innført en ny obligatorisk EHF format kalt EHF Fakturering 3.0 eller bare EHF. 3.0. I motsetning til tidligere, der EHF-formatet bare var en norsk variant av Peppol BIS, er EHF 3.0 basert på PEPPOL BIS 3.0. Dette betyr at de norske reglene er inkludert i PEPPOL BIS 3.0 og derfor er det samme format som brukes uavhengig av om du fakturerer i Norge eller utenfor.

EHF 3.0 Business Central

Hvis du vil sende dokumenter elektronisk i Business Central, må det enkelte dokumentet tildeles plasseringsnumre og kontokoder for European Article Numbering (EAN) til relevante kunder på kundekortsiden. Disse numre er inkludert når du oppretter en post eller utsteder et dokument i Business Central. Når dokumentene er sendt eller utstedt, kan de sendes som elektroniske versjoner til kundene.

Noen elektroniske dokumenter blir eksportert i Business Central som EHF versjon 3.0, som bruker UBL (Universal Business Language) versjon 2.1. Følgende dokumenter kan innsendes:

• Salgs- og servicefakturaer
• Salgs- og servicekredittnotaer

Andre elektroniske dokumenter eksporterer Business Central i EHF versjon 1.6, som bruker UBL versjon 2.0. Følgende typer dokumenter kan sendes inn i dette formatet:

• Finans gebyrnota
• Påminnelser

Hvor de elektroniske dokumentene skal lagres, spesifiserer du på siden Salg og fordringer. Du kan også bruke Document Exchange-funksjonaliteten til å generere og sende elektroniske dokumenter.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner