Her er du:

eFaktura vs EHF-FAKTURA

Elektronisk fakturering defineres ved en faktura som overføres elektronisk fra selger til kjøper, og ikke leveres på papir.

eFaktura vs EHF faktura

Forskjellen på de to formatene er, at eFaktura er utviklet av bankene og havner rett inn i nettbanken din, mens det nyere formatet EHF-faktura sørger for, at faktura sendes til ditt regnskapssystem.

Elektroniske fakturaer er en bestemt type EDI-meddelelse (Electronic Data Interchange).

Elektronisk fakturering deles ofte inn i to kategorier: Business-to-business og business-to-consumer.

EHF

EHF-faktura kommer rett inn i ditt regnskapssystem, i motsetning til eFaktura, som dukker opp i nettbanken.

EHF-faktura er et pan-europeisk digitalt format (XML) til fakturering for virksomheter og offentlige myndigheter.

For øyeblikket er det ikke hensiktsmessig for privatkunder å motta EHF-faktura.

I 2012 innførte den norske regjering krav om at alle fakturaer til statlige organer skulle sendes elektronisk i EHF-format fra den 1. januar.

I motsetning til eFaktura, behøver man med EHF-faktura ikke noen spesiell avtale med den andre part for å sende en faktura. Alt du trenger er mottagerens organisasjonsnummer, hvilket brukes til å identifisere firmaet i EHF-nettverket.

Active Business Solutions tilbyr løsninger for å sende ut og motta EHF dokumenter direkte til/fra Dynamics NAV (Navision).

eFaktura

eFaktura er et registrert varemerke som eies av Nets. Ca 6.000 virksomheter er eFaktura kunder, og disse sender ut tusenvis av faktura hver eneste dag.

eFaktura gjør det mye enklere for kundene å betale regninger. Man kan som fakturerende bedrift ikke tvinge sine kunder til å motta eFaktura. Det er opp til den enkelte kunde selv å inngå avtale med banken sin.

Kostnaden ved håndtering av papirfakturaer øker blant annet i takt med portoøkninger. Derfor kan det være gunstig for deg å implementere en løsning for elektronisk fakturahåndtering.

Active Business Solutions tilbyr løsninger til håndtering av elektronisk fakturering fra Dynamics NAV (Navision).

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner