Her er du:

BC 2022 RW 2: Spor varer som brukes i prosjekter

Microsoft har utvidet varesporingsmodulen i Business Central slik at den nå også dekker jobbplanleggingslinjer. Dette betyr at du blir bedre i stand til å få kontroll over forsyningskjeden din.

 

Tilgjengelig for Offentlig forhåndsvisning Generell tilgjengelighet
Brukere, automatisk ✓ September 2022 Oktober 2022

✓ indikerer at funksjonen allerede er utgitt til offentlig forhåndsvisning.

Full kontroll over varer i hele forsyningskjeden

Som vareflyten i den moderne og ofte globale forsyningskjeden blir mer og mer kompleks, har det i økende grad blitt viktigere for selskapene som er en del av forsyningskjeden å ha full kontroll over varene sine. I forbindelse med levering av medisinske og kjemiske varer er det for eksempel blitt et lovkrav å overvåke transaksjonsflyten av varene. For andre selskaper kan det være et krav for kundeservice at de kan overvåke produkter med garantier eller utløpsdatoer.

Spor varer som brukes i prosjekter, inkludert plukking

Med Dynamics 365 2022 lanseringsbølge 2 utgivelsen for Business Central, utvider Microsoft varesporingsmodulen slik at den nå også dekker jobbplanleggingslinjer. Dette betyr at du som Business Central bruker nå kan finne handlingen 'Varesporingsvindu' på siden 'Jobbplanleggingslinjer' og definere det spesifikke parti-, serie- eller pakkenummeret på et tidligere tidspunkt. Varesporing er også en viktig forutsetning for en rekke scenarier, for eksempel planlegging av spesifikk varesporing eller lagervalg.

 

Vær oppmerksom på
Dersom du ønsker å bruke lagerplukk  eller beholdningsplukk må du først aktivere 'Funksjonsoppdatering: Aktiver lager og lagerplukk fra prosjekter' på siden 'Funksjonsstyring' i Business Central.

 

Du bør være klar over at det kun er mulig å spesifisere varesporing for linjer av typen 'Budsjett' eller 'Både budsjett og fakturerbare'. Eventuelle spesifiserte serie- og partinumre påvirker kun forbruksdelen av prosessen og overføres til jobbjournallinjer, lagerplukkingsprosessen og lagerplukkingsprosessen. Varesporing overføres ikke til salgsfakturaer.

 

Handlingen Varesporingslinjer på siden Jobbplanleggingslinjer

Handlingen Varesporingslinjer på siden Jobbplanleggingslinjer

 

Lagerbeholdningsplukk med sporede varer

Lagerbeholdningsplukk med sporede varer

 

Lagerplukk med sporede varer

Lagerplukk med sporede varer

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner