Her er du:

Dynamics NAV på Azure

Fordelene ved å flytte din virksomhets data på skyen er mange og veldokumenterete, men for mange bedrifter er Cloud Computing ikke lenger noe man snakker om, det er en realitet.

Fleksibilt ERP-system

Microsoft Dynamics NAV er både kjent for sin fleksibilitet og sine mange bruksområder. Samtidig er ERP-løsningen en av de mest utbredte på markedet. Hva angår fleksibilitet og anvendelse, har systemet de samme funksjoner, uansett om det er plassert lokalt, som en del av din virksomhets IT-system, eller ligger online i skyen. Derfor bør din beslutning om hvorvidt din virksomhet skal velge en online eller lokal løsning, hovedsaklig være basert på hvordan du ønsker å administrere utgiftene til din software.

Fra kapital til driftskostnader

Ved å velge en Cloud løsning, betaler du løpende til din ERP-software. Dine utgifter begrenser seg også til hvor mange brukere som benytter løsningen. På den måten blir din ERP-løsning en driftskostnad i stedet for en kapitalkostnad, og dine utgifter blir gjennomskuelige, målbare og kontrollerbare.

Redusert IT-infrastruktur og Ressurser

Ved å utforme og drive Microsoft Dynamics NAV proffesjonelt, vil løsningen hjelpe deg med å drive din forretning effektivt og samtidig øke produktiviteten i hele din virksomhet. Men bedrifter som velger  en lokal implementering, må nødvendigvis også ha deres egne IT-ressurser til å drive og vedlikeholde systemet. Disse ressurser omfatter hardware, eksempelvis en server, til å kjøre systemet på, samt in-house IT-ekspertise. For mange bedrifter som har disse ressursene, er dette også den optimale løsning. For andre bedrifter er det derimot er bedre løsning å outsource hele den IT-infrastruktur som Dynamics NAV kjøres på.

Cloud eller lokal plassering?

ERP-software på skyen, eller online, kan være det riktige valg for mange virksomheter, men om det er det riktige for deg , er helt opp til dine behov, din virksomhet og måten du driver forretning på. Undersøkelser viser at mange bedrifter som har deres ERP-system plassert lokalt, overveier en Cloud-løsning framover i tid.

Innen du beslutter om din virksomhet velger en Cloud eller lokal løsning, anbefaler vi at du drøfter det med en sertifisert Microsoft Dynamics NAV partner som Active Business Solutions. Her kan du detaljert diskutere dine muligheter og få anbefalt den beste løsning til din virksomhet.
 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner