Her er du:

Hva er The Intelligent Edge?

Hva er The Intelligent Edge, hva er det ikke og hvorfor er det brukbart i det hele tatt? Bedrifter bruker allerede smarte applikasjoner for å effektivisere driften, og The Intelligent Edge er et nytt skritt mot optimalisering og automatisering av bedrifter med intelligent IT.

Intelligent IT

Kunstig Intelligens (Artificial Intelligence / AI), maskinlæring (Machinelearning / ML), avansert dataanalyse (Business Intelligence / BI) er alle konsepter som dekker nye uunnværlige teknologier innenfor selskapssoftware og IT generelt.

Både kunstig intelligens og maskinlæring er allerede integrert i mange systemer og vil i nær fremtid være overalt rundt oss. AI vil ikke bare være integrert som en del av våre mobiltelefoner og forretningsprogramvareplattformer,men vil være en del av teknologien i en hvilken som helst bil eller et hus, eller for den saks skyld, enhver konferansesamtale og forretningsmøte. Vi vil nesten helt sikkert kommer til et punkt hvor vi ikke vil være i stand til å drive en konkurransedyktig virksomhet eller for den saks skyld bare komme gjennom dagen uten intelligent programvare.

Definisjonen av The Intelligent Edge

Samlet sett er The Intelligent Edge et konsept som dekker alle intelligente og tilkoblede enheter du interagerer med hver dag.

Edge i Intelligent Edge refererer til enhetene som er koblet til hverandre og til skyen og som er plassert der hvor dataene blir generert. Disse enhetene kan være alt fra bilen din til roboten i en fabrikk. Intelligensen i begrepet refererer til enhetens evne til å bruke AI (kunstig intelligens), det vil si å fornemme omgivelsene og hva som skjer og reagere på det.

Hvorfor Intelligent Edge?

Ved å dra nytte av Intelligent Edge-teknologien er det mulig å maksimere selskapets effektivitet. Med Intelligent Edge blir data ikke sendt ut av huset til et datasenter eller annen tredjepart, men dataanalysen utføres der dataene genereres.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner