Her er du:

BI4Dynamics til Power BI

BI4Dynamics and Power BI har hver sin styrke og svakheter, men de to løsninger kan supplere hverandre og fungere perfekt sammen.

BI4Dynamics og Power BI, en vinnende business intelligence kombinasjon

Gjør Power BI raskere og mer effektiv ved å koble til og kombinere den med BI4Dynamics Data Warehouse, som er utviklet og designet for Dynamics NAV. Ved å unngå nødvendigheten av å måtte lage nye datamodeller for hver analyse, gjør BI4Dynamics det mulig å jobbe enda mer effektivt og sørge for at de har tilgang til korrekt informasjon. Alle i selskapet har muligheten for enkelt å opprette dashboards i Power BI og uten å måtte gjennomføre tidkrevende programmering.

Ved å bruke BI4Dynamics datalager eller kuber som kilde til de transformerte Dynamics NAV data og Power BI for grunnleggende datamodellering, samt mobil og web-grensesnitt, danner de to løsningene sammen en vinnende kombinasjon.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner