Her er du:

Dynamics AX eller Dynamics NAV

Hva er den egentlige forskjellen mellom de to ERP-systemer Dynamics AX og Dynamics NAV / Navision?

Hva er egentlig forskjellen?

Microsoft Dynamics’ produktsortiment omfatter en rekke forskjellige ERP-løsninger. Hver enkelt løsning er designet til bestemte bransjer og formål, men særlig mellom Dynamics NAV og Dynamics AX har folk ofte problemer med å skille dem fra hverandre. Så hva er egentlig forskjellen på de to ERP-systemene?

Både Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics NAV tilbyr helintegrerte ERP-funksjonaliteter og har bransjespesifikke funksjonaliteter. De to løsninger kan begge håndtere flere språk og valutaer og er derfor i stand til å håndtere både lokale og regionale behov. Begge systemer gir også mulighet for at man kan utvikle integrerte tilleggsløsninger som supplerer de eksisterende funksjonaliteter og tilpasser systemet til en bestemt bransje eller forretningsområde.

Så hvordan velger man da mellom Dynamics AX og Dynamics NAV?

Da begge systemene stort sett støtter de samme funksjonaliteter, er den grunnleggende forskjell ikke så mye hvilke funksjoner de støtter, men mer hvordan de gjør det. Derfor vil en funksjonssammenligning ikke avsløre noen graverende forskjeller. Det gir heller ikke noen mening i å sammenligne Dynamics AX og Dynamics NAV på antall brukere de kan håndtere, selv om mange, inklusiv Microsoft selv, har forsøkt å differensere de to løsningene på den måten.

De avgjørende faktorer som skiller de to løsninger fra hverandre, er basert på hvor godt de supplerer målsetningene og vekstplanene for den enkelte organisasjon eller bedrift.

Enterprise vs mellomstørrelse

I utgangspunktet er Dynamics NAV rettet mot mindre og mellomstore bedrifter med en viss grad av internasjonal tilstedeværelse. Løsningen inneholder kraftfull teknologi, som mindre og mellomstore bedrifter ellers ikke har ressurser til å anskaffe seg, hvilket gir dem mulighet til å konkurrere med organisasjoner som langt overgår deres egen størrelse. Etter hvert som en bedrift ekspanderer og et ERP system som evner å holde tritt med de organisatoriske mål blir en nødvendighet, kommer Dynamics NAV til sin rett. Fleksibiliteten som gjør løsningen lett å tilpasse og skalere, gjør derfor Dynamics NAV til et riktig godt valg for selskaper som har planer om å ekspandere og utvide forretningen.

Dynamics AX er derimot utviklet til store enterpriseorganisasjoner med en bred internasjonal tilstedeværelse. For bedrifter og organisasjoner i den størrelsesorden, er det viktig å kunne håndtere for eksempel store implementeringer på tvers av landegrenser, der de arbeider på eget språk og med egen valuta.

Egentlig er både Dynamics NAV og Dynamics AX utviklet til å kunne skaleres og tilpasses behovene i et ekspanderende selskap, men Dynamics AX er bedre rustet til å løse utfordringene i prosjekter av en mer omfattende størrelsesorden.

Når det er sagt, skal man ikke glemme at AX er en mye mer komplisert løsning enn NAV. Derfor vil et vellykket Dynamics AX prosjekt være mer komplekst å gjennomføre enn et Dynamics NAV prosjekt, mer tidskrevende og krever langt fler beslutninger. Dynamics AX vil også oftere trenge en større grad av tekniske ressurser når systemet er oppe og kjører enn Dynamics NAV. Dette er grunnen til at Dynamics AX både er en dyrere ERP løsning å implementere og drive enn Dynamics NAV, men også mer velegnet til etablerte enterpriseorganisasjoner.

Kompleksitet og vedlikeholdskostnader

Både Dynamics AX og Dynamics NAV er egnet til å handle på tvers av grenser, da de både støtter flere språk og valutaer. For enterprisebedrifter som har bruk for et ERP system som kan håndtere globale prosesser på tvers av flere desentrale lokasjoner i forskellige land, vil Dynamics AX formodentlig være den idelle løsning. Dynamics NAV er derimot mer velegnet til voksende internasjonale bedrifter med en mindre komplisert selskapsstruktur.

Konklusjon

Selv om de to ERP løsninger i høy grad matcher hverandre, er Dynamics AX og Dynamics NAV designet til forskjellige organisatoriske typer, strukturer og størrelser. Det ene systemet er altså ikke bedre enn det andre, men er simpelthen utviklet til å matche selskap av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Å skulle investere i et ERP system, er for alle bedrifter en stor og ekstremt viktig beslutning. Det første skritt innen man treffer en beslutning om hvilken ERP løsning man velger, er derfor å gjøre seg bevisst selskapets mål, strategier og struktur.

Kontakt Active Business Solutions. Vi kan hjelpe deg med å velge den Dynamics ERP-løsning som best matcher ditt selskaps nåværende, og ikke minst framtidige behov.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner