Her er du:

Business Central Finans og økonomiforvaltning

Business Central er den ideelle løsningen for å administrere og bokføre bedriftens regnskap. Business Central sikre en effektiv finansforvaltning og at dine regnskapsmessige oppgaver blir utført effektivt og med minst mulig feilmargin.

Innholdsmeny


Økonomiforvaltning

Begrepet økonomiforvaltning eller finansstyring, dekker over selskapets fokus på planlegging, organisering, styring og kontroll av finansaktivitetene, som nøkkeltall, gjeld og innkjøp.

Økonomiforvaltning brukes vanligvis om et selskaps økonomiske strategi, ikke bare langsiktig budsjettering, men også fordelingen av kortsiktige ressurser slik som selskapets kortsiktige forpliktelser som skal gjøres opp i inneværende regnskapsår. Økonomistyring behandler også utbyttepolitikk.

Diagram over økonomistyring

Økonomistyring dekker forretningsfunksjonen hvor virksomhetens økonomisjef forvalter alle økonomiske ressurser

Gjør smartere finansielle beslutninger

Med det rette økonomisystemet får du mest mulig ut av dataene dine og kan gå et skritt videre. Ved å oppdele siloer og sentralisere dataene dine fra økonomi, salg, service og drift, får du en nøyaktig oversikt over virksomheten din. Og du kan gå enda lenger. Ved å bruke oppdateringer i sanntid har du muligheten til å identifisere trender eller problemområder før de utvikler seg til betydelige problemer.

Administrer bedriftens økonomi med Business Central

Standard inkluderer Business Central konfigurasjon av praktisk talt alle økonomiske prosesser som eksisterer i et selskap, og denne konfigurasjonen kan tilpasses slik at løsningen passer til den enkelte virksomhet.

Standard inkluderer konfigurasjonen i Business Central en oversikt over kontoer og posteringsgrupper. Oversikten effektiviserer prosessen med å tildele standard hovedboks bokføringskontoer til kunder, leverandører og varer.

Dynamics 365 Business Central muliggjør helhetlig og integrert styring av økonomifunksjonen og andre forretningsområder, alt på én plattform, og fremmer større data og finansiell synlighet.

Økonomifunksjonene i Business Central dekker områder som:

  • Hovedbok
  • Hovedbokbudsjett
  • Interne transaksjoner
  • Styring av likviditet og betalingsstrømmer
  • Kreditorer
  • Debitorer
  • Flere selskaper
  • Kreditt- og inkassohåndtering
  • eCheck

Få innsikt i dine økonomiske aktiviteter

Microsoft Dynamics 365 Business Central hjelper selskapets økonomiansvarlige med å strømlinjeforme og effektivisere økonomifunksjonen og koble den sammen med andre forretningsfunksjoner. På denne måten legger Business Central til rette for enklere datadeling, større økonomisk synlighet og mulighet for bedriftens beslutningstakere til å ta beslutninger og legge forretningsstrategier på et informert grunnlag, slik at bedriften kan orientere seg mot felles fremtidige mål.

Business Central økonomiforvaltning og finans

Effektiviser selskapets økonomifunksjon og koble den sammen med andre forretningsfunksjoner


Ta kontroll over oekonomiske data

Få kontroll over dine økonomiske data

Business Central gjør det enkelt å administrere selskapets budsjettering, likviditet, bankavstemminger, rekalkulering av prosjekter og anleggsmidler.


Utvid til globale markeder

Utvid virksomheten din til det globale markedet

Business Central støtter sømløst flere valutaer, valutakurser, interne transaksjoner og lokale skatteregler.


Fremskynd oekonomisk avslutning og rapportering

Få raskere rapportering og økonomisk avslutning

Reduser stengetidene dine i måneder og år med relaterte finansielle, anleggsmidler, debitor- og kreditordata.


Maksimer økonomisk synlighet

Oppnå maksimal økonomisk synlighet

Bruk de innebygde rapportene, Microsoft Excel eller Power BI, og de ubegrensede datadimensjonene for å få sanntids kontantstrømmer, analysere trender, identifisere økonomiske trender og ikke minst planlegge forretningsstrategier og forbedre din fremtidige forretningsplanlegging.


Bedre rapportering for mer lønnsomme økonomiske beslutninger

Optimaliser rapporteringen din og ta bedre økonomiske beslutninger

Med Business Central kan du koble rapportene, diagrammene og Power BI-dataene dine til ansatte på tvers av bedriftens regnskaps-, salgs-, innkjøps- og lagerteam for å få nøyaktig innsikt og ta realistiske og databaserte økonomiske beslutninger.


Finans og økonomiforvaltning FAQ

Hva er økonomiforvaltning og finansadministrasjon?

Økonomiforvaltning, eller økonomistyring, er et teknisk begrep som brukes i finansavdelinger og selskaper over hele verden. Begrepet økonomiforvaltning dekker forretningsfunksjonen og den strategisk praksis der virksomhetens økonomisjef etablerer, kontrollerer og overvåker alle økonomiske ressurser som lønnsomhet, utgifter, kontanter og kreditt, slik at organisasjonen har midler til å optimere virksomhetens drift og oppnå ønsket forretningsmål så tilfredsstillende som mulig.

Har Business Central økonomiforvaltning?

Ja, Dynamics 365 Business Central har integrert økonomi- og regnskapsfunksjonalitet og avanserte analysefunksjoner som kan hjelpe deg med å få større økonomisk synlighet i virksomheten din, ta informerte beslutninger og overholde gjeldende lovgivning.

Hvilken økonomifunksjonalitet tilbyr Business Central?

Business Central inneholder standard økonomistyringsfunksjonalitet som dekker de aller fleste økonomiske forretningsprosesser. I tillegg kan denne funksjonaliteten modifiseres og tilpasses for å passe de unike forretningsbehovene og arbeidsflytene i din bedrift.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner