Her er du:

Effektiv konsulentytelse

Vi streber nemlig etter å løse dine forretningsmessige utfordringer og behov, slik at vi i fellesskap effektiviserer og optimerer strukturen i din bedrift.

Kundenes behov

Det ekstremt viktig for oss å opprettholde et godt forhold til våre våre kunder. Det er vårt primære mål. Det gjør vi bl.a. ved å ta alle inputs/tilbakemeldinger alvorlig og skreddersy våre løsninger til kundenes behov, - og viktigst av alt, alltid stå til rådighet når det er behov for det.

Merverdi i din bedrift

Det gjør vi for eksempel ved å implementere en ERP-løsning av høy kvalitet, utvikle sterke og integrerte add-on løsninger som komplementerer Dynamics NAV, samt yte en stabil og effektiv rådgivende konsulentytelse. Alle våre konsulenter har mange års erfaring og er bransjespesialisert. Det betyr at du, uansett hvilken bransje din bedrift tilhører, alltid er sikret en konsulent som kjenner din bransje, designer løsningene til dine spesifikke behov og skaper merverdi i din bedrift.

Analysering

Ved oppstart av et nytt prosjekt, begynner vi alltid med en grundig forretningsanalyse. Denne analyse gjør det mulig for oss å utvikle en passende løsning og gjør det lettere for oss å presisere en vurdering på pris, oppgavens omfang og tidsestimat. Etter mange års erfaring med Dynamics NAV og involvering i et stort antall prosjekter, har vi erfart at spesielt to faktorer er viktige når vi fungerer som prosjektrådgivere. For det første vil det, uansett hvor godt et prosjekt er planlagt, nesten alltid oppstå detaljer som skal justeres og endringer i prioriteringerne.

Prosjektløsning

Som en fleksibel partner med fokus på detaljer og planlegging, er det vårt mål å minimerer antall endringer i løpet av et prosjekt. Derfor er det vår målsetning, at vi etter beste evne lokaliserer og løser de endringer som måtte oppstå, så vi derved sikrer minimal innsats og risiko og sikrer at prosjektet holder seg innenfor det avtalte budsjett. For det andre er ethvert prosjekt unikt, og med løsninger som er tilpasset den enkelte bedrifts behov, må man alltid regne med uforutsette utfordringer. Derfor er det viktig med en partner som har lang erfaring og kan forutse og løse disse utfordringene så tidlig som mulig.

Optimering i din bedrift

Med våre metoder og tilgang til prosjekter, sørger vi for at kunden alltid vil oppnå de ønskede resultater. Som en fleksibel partner som vet å ta de riktige grep, understøttet av avanserte teknikker og metoder, er du garantert at uansett hvilke prosjekt vi involverer oss i, det være seg programvareutvikling, integrasjon eller ERP implementering, så er vi innstilt på at det i siste instans skal gi forretningsmessig merverdi for din bedrift.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner