Her er du:

Salg og kundeoppfølgning i NAV

Med Dynamics NAV, kan du få bedre innsikt i dine kunder og dermed fremme både lojalitet og salg.

Bygg opp dine kunderelasjoner i Dynamics NAV

Effektiv drift og nøye planlagt strategi av dine markedsførings- og salgsaktiviteter, er et sentralt innsatsområde hvis du skal styrke din bedrifts strategi. Derfor har du bruk for verktøy som hjelper deg med kundeservice og fritar deg fra så mange rutinemessige oppgaver som mulig, for eksempel administrasjon.

Innsikt i dine kunder

Med ERP løsningen Dynamics NAV får du bedre informasjon om dine kunder. Det gir medarbeiderne i din bedrift et effektivt verktøy til å bygge opp kunderelasjoner som kan fremme både salget og kundelojaliteten.

Med de systemer som er integrert i systemet, har du mulighet til å automatisere mange av prosessene i markedsføring, salg og kundeservice.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner