Her er du:

Business Central 25 sniktitt

Som en del av Dynamics 365 2024 lanseringsbølge 2, slipper Microsoft en ny versjon av Business Central i oktober, denne gangen med versjonsnummer 25. Microsoft har allerede avduket noen av de nye funksjonene i den kommende Business Central-oppgraderingen.

Innholdsmeny


Business Central 25

Business Central 24 har nettopp blitt sluppet,men allerede nå har Microsoft begynt å avduke noen av de nye funksjonene og mulighetene som vil være tilgjengelig i Business Central 25, som vil bli utgitt med Dynamics 365 2024 lanseringsbølge 2 (Dynamics 365 2024 release wave 2) i oktober.

AI-drevet forretningsdrift

Ved å forbedre effektiviteten, beslutningstakingen og kundeopplevelsen revolusjonerer AI (Artificial Intelligence / kunstig intelligens) måten bedrifter driver forretning på, og mange bedrifter bruker allerede AI for å automatisere rutineoppgaver, slik at ansatte i stedet kan fokusere på mer strategiske aktiviteter.

Det er allerede klart at Microsoft, også med Business Central 25, har stort fokus på å forbedre applikasjonen med AI-teknologi, blant annet ved å utvide Microsoft Copilot-funksjonene.

Finans

 • Forbedringer for inndriving
 • Reguleringskrav

Forsyningskjede

 • Prosjekt- og tjenesteoptimaliseringer
 • Felttjeneste-integrasjon for serviceadministrasjon

Generativ AI

 • Opprett ordre fra Chat
 • Sidesammendrag
 • Betalingsavstemming
 • E-dokumenter samsvarer bedre
 • Dra og slipp i promptdialogboksen
 • Forutsigelse av forsinket betaling (ny modell)
 • Tredjeparts kunnskapsbaser
 • Flere språk
 • Og mye mer i vente ...

Rapportering

 • Power BI-apper
 • Innebygde Power BI-sider
 • Forbedret rapportutforsker
 • Flere Excel Layout-rapporter
 • Forbedring av dataanalyse
 • Forbedring av dokumentrapportering
 • Rollesenter og mål for bærekraft

Tjeneste i verdensklasse

Med fokus på økt tilgjengelighet, forbedret ytelse, høyere stabilitet, optimalisert ressursadministrasjon, samt forbedret sikkerhet og compliance, vil Microsoft også styrke basistjenesten i Business Central 25.

Geografisk ekspansjon

 • Utvidelse til flere land

Brukeropplevelse (UX)

 • Del feilinformasjon med Power Automate
 • Handlingsbare tillatelsesfeil

Power Platform

 • Ytterligere Power Automate-maler
 • Flere data og forretningshendelser avslørt

Grunnleggende forbedringer

 • Ytelse – Enklere profilering
 • Skalerbarhet
 • Pålitelighet
 • Høy tilgjengelighet

Effektiv utvikling

 • Ingen friksjon i testing av appavhengigheter

Administrasjon

 • Fleksibel oppdateringshåndtering
 • Omfattende administrasjon av appen i administrasjonssenteret
 • Revisjon i Microsoft Purview

Aksepttesting med sideskriptverktøyet

I Business Central 25 får du muligheten til å optimalisere smidigheten og redusere kostnader i forbindelse med aksepttesting.

Ved å la kunder og konsulenter enkelt registrere og avspille brukerakseptetester direkte i Business Central-webklienten, vil den nye funksjonen i Business Central 25 transformere sluttbrukertesting fra en plagsom og tidkrevende prosess som bare må gjøres til en uanstrengt og sømløs automatisert prosess.

Ved å utføre aksepttesting med sideskriptverktøyet kan du:

 • Få høyere tillit til å håndtere endringer uten problemer
 • Optimaliser testkvaliteten ved å øke testdekningen og testsmidigheten
 • Få lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
   

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner